Skaner do slajdów

Report
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
1

Skaner - jest to urządzenie, które przekształca
oryginał analogowy (np. zdjęcie) w obraz
cyfrowy. Obraz cyfrowy jest złożony z tzw.
pikseli - kwadratowych elementów o stałej
barwie.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
2

Skaner składa się ze źródła światła, zestawu
luster i soczewek, oraz światłoczułego
elementu - w obecnie występujących
w skanerach jest to najczęściej matryca CCD.
Skanowany materiał (np. zdjęcie) umieszczone
jest na szklanym blacie. Zostaje ono oświetlane
przez lampę ksenonowa, halogenową bądź
fluorescencyjną. Odbita od zdjęcia i luster
wiązka światła zostaje skupiona przez
soczewkę i pada na matrycę CCD, tam zostaje
zamieniona na sygnał cyfrowy, przesyłany do
komputera.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
3
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
4

Matryca CCD (ang. Charge Coupled Device) –
układ wielu elementów światłoczułych, z
których każdy rejestruje, a następnie pozwala
odczytać sygnał elektryczny proporcjonalny do
ilości padającego na niego światła.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
5

Wprowadzenie obrazu do pamięci komputera za
pomocą urządzenia zwanego skanerem. W
procesie skanowania obraz zostaje podzielony na
mozaikę prostokątnych kawałków (pikseli), a
następnie każdy z tych kawałków zostaje opisany
liczbą całkowitą należącą do ustalonego
przedziału, określającą jego kolor np. dla obrazu
czarno-białego przedstawionego w 256 odcieniach
szarości będą to liczby z przedziału od 0 do 255
określające jasność; 0 to czerń, 256 to biel. W ten
sposób powstaje cyfrowa postać obrazu, czyli
mapa bitowa, którą możemy zapisać w pamięci
komputera.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
6


Rozdzielczość decydująca o liczbie
rozpoznawanych przez skaner szczegółów ilość punktów na cal dpi (ang. dot per inch),
Typowe rozdzielczości skanerów ręcznych
wynoszą od 100 do 400 dpi.
Format skanowanego dokumentu np. A4,
istnieje możliwość większych formatów dla
skanerów stacjonarnych - specjalistycznych
(dla biur konstrukcyjnych).
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
7


Ilość kolorów, tzw. głębia kolorów definiująca
ilość rozpoznawanych przez skaner barw (1
bitowa - 2 kolory [czarny i biały], 8 bitowa - 256
kolorów, 24 bitowa - 16,8 mln kolorów, 30, 36,
40, 48 i więcej, zależnie od skanera).
Szybkość skanowania - zależy od modelu
skanera oraz stopnia dokładności
skanowanego materiału - im wyższa
dokładność skanowanego materiału
(rozdzielczość), tym dłuższy czas skanowania.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
8




Optyczne
Magnetyczne
Elektroniczne
Radiowe
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
9
• skaner ręczny
• skaner płaski
• skaner bębnowy
• skaner do slajdów
• skaner do filmów fotograficznych
• skaner kodów kreskowych
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
10

Kilka lat temu, gdy skanery płaskie, z uwagi na
ich wysoką cenę, stosowane były wyłącznie
przez profesjonalnych grafików, dużą
popularnością cieszyły się skanery ręczne.
Stanowiły one pewną namiastkę skanerów
płaskich. Wyposażone były w nieruchomy
element skanujący, który należało przeciągnąć
wzdłuż dokumentu. Ich zaletą była niska cena,
jednak jakość uzyskanych rysunków była
niezbyt duża, a dodatkowo bywały one
zniekształcone wskutek nierównego
przesuwania.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
11
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
12

Pokrywa skanera jest ruchoma, pod nią znajduje
się szyba. Aby dokonać skanowania, kładzie się
skanowaną kartkę na szybę skanowaną stroną do
spodu. Skanery płaskie charakteryzują się
rozdzielczością optyczną wynoszącą od 300x600 dpi do
2400x4800 dpi . Urządzenia te można spotkać w wersji
czarno-białej lub kolorowej. Skanery płaskie znalazły
zastosowanie w profesjonalnych pracach graficznych
oraz w pracy biurowej.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
13
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
14

Urządzenie
peryferyjne komputera pozwalające na
stworzenie postaci cyfrowej obrazu z
oryginałów transparentnych (przeźroczystych)
czyli slajdów lub negatywów fotograficznych.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
15

Wyspecjalizowane urządzenie
komputerowe do skanowania 35milimetrowych slajdów, pozwalające przenieść
ich zawartość do edycji w programie
komputerowym. Obecnie zamiast skanera
slajdów najczęściej wykorzystuje się skanery
płaskie lub skanery do filmów
fotograficznych z dodatkowym osprzętem do
mocowania slajdów.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
16
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
17

Wyspecjalizowany skaner służący do
przetwarzania obrazów analogowych z błon
fotograficznych (potocznie filmów) do postaci
cyfrowej. Najpopularniejsze skanery do filmów
służą do skanowania małoobrazkowych
(format 35 mm) diapozytywów i negatywów,
są jednak dostępne również skanery do filmów
średnioformatowych i wielkoformatowych.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
18

Czytniki te posiadają głowice odczytujące
informację zapisaną zwykle na pasku
magnetycznym. W ten sposób są zapisane
informacje np. na większości kart płatniczych.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
19

Czytnik odczytuje informacje zapisane w
obiekcie poprzez bezpośredni styk z układem
w obiekcie. W ten sposób jest między innymi
realizowana autoryzacja użytkownika
komputera przy pomocy karty elektronicznej.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
20

Czytnik drogą radiową odczytuje informacje
zapisane w obiekcie. Zwykle zasięg takiego
czytnika wynosi kilka do kilkunastu
centymetrów, choć popularne są także czytniki
o zasięgu kilkudziesięciu centymetrów. Ze
względu na wygodę użytkowania coraz
częściej zastępują rozwiązania oparte na
czytnikach magnetycznych np. w systemach
kontroli dostępu.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
21

Pojęcie skaner radiowy odnosi się również do
szerokopasmowych odbiorników sygnałów
radiowych, służących głównie do nasłuchu
wszelkich informacji przesyłanych drogą
radiową (zwłaszcza analogowego przekazu
głosowego).
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
22

Skaner może w wydatny sposób uzupełnić
wyposażenie każdego biura - także
prowadzonego w domu. Za pomocą skanera i
modemu możemy w postaci faksów przesyłać
i odbierać listy. Poza tym skaner możemy też
używać jako kserokopiarki - zeskanowany
dokument drukujemy na drukarce i w ten
sposób otrzymujemy kopię oryginału.
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
23

Przygotowanie do pracy i konserwacja
skanera. Podczas skanowania należy
zachowywać czystość zarówno urządzenia, jak
i skanowanych materiałów. Wymaganie to jest
istotne ze względu na stosowane
rozdzielczości. W skanerze płaskim szklana
płyta, na której kładzie się oryginały, musi być
pozbawiona kurzu, plam. włosów, rys i innych
uszkodzeń mechanicznych. Skaner powinien
stać w miejscu nienarażohym na działanie
wstrząsów, pyłów, wilgoci i gwałtownych
zmian temperatury
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
24





1. Do czego służy skaner ?
2 . Wymień 3 elementy budowy skanera .
3. Wymień 3 podstawowe parametry skanera.
4. Wymień co najmniej 4 rodzaje skanerów
optycznych.
5. Co to jest matryca CCD ?
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
25
Mateusz Filipiak kl. IV TTE
26

similar documents