SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓ

Report
SZKOLNY PROGRAM
AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY
rok szkolny 2014/15
SZKOŁA WSPÓŁPRACY – UCZNIOWIE I RODZICE
KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY
Koncepcja pracy szkoły
Jesteśmy tu po to by:
 zdobywać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności,
 rozwijać zainteresowania i pasje,
 uczyć się współpracy i tolerancji, tak aby każdy czuł
się bezpiecznie,
 pracować nad sobą i stawać się lepszym człowiekiem,
 nauczyć się pokonywać trudności,
 przeżyć w dobrym towarzystwie niezapomniane
chwile, które będziemy mile wspominać.
Zasady współpracy:
 określenie potrzeb szkoły,
 wspólne spotkania przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
 skuteczna komunikacja z zachowaniem szacunku, akceptacji
i autonomii,
 respektowanie przyjętych norm współpracy w społeczności
szkolnej,
 wspieranie się w sytuacjach trudnych, problemowych.
Skład zespołu planującego:
JOANNA KALISZ-LERCH
WICEDYREKTOR, NAUCZYCIEL HISTORII
MARIA CHOJECKA
WYCHOWAWCA, NAUCZYCIEL BIOLOGII
JOANNA BITOWT
PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY
ALICJA WRÓBLEWSKA
PEDAGOG, NAUCZYCIEL HISTORII
PANI WIOLETTA WACŁAWIK
RODZIC UCZ. Z KL. III D
PANI BOŻENA KILANOWSKA
RODZIC UCZ. Z KL. II B
MIKOŁAJ CISZEWSKI
UCZEŃ KL. II E
ADRIANNA ZAWISZA
UCZENNICA KL. III A
 Rodzice, nauczyciele, uczniowie
Cele
operacyjne:
aktywnie uczestniczą w życiu
szkoły.
 Rodzice, nauczyciele, uczniowie
określają obszary wspólnego
działania.
 Rodzice, nauczyciele, uczniowie
pracują nad poprawą wzajemnej
komunikacji.
W jakich obszarach chcemy współpracować?
komunikacja
dydaktyka i wychowanie













Apele tematyczne według
harmonogramu – program
wychowawczy „Wychowanie do
wartości”- dwie klasy jako prowadzące
Debaty tematyczne
Ślubowanie klas I
Jesienny wieczór poezji i muzyki
Organizacja konkursu „Super klasa”
Apele samorządowe
Aktywne działania koła wolontariatu
Dzień Języków Obcych
Szkolny Tydzień Talentów
Święto Szkoły „Szlakiem Profesora”
Zajęcia i warsztaty prowadzone przez
rodziców
Wycieczki zawodoznawcze i spotkania
organizowane przez rodziców
Kiermasz podręczników
usprawnienie informowania o
sprawdzianach i kartkówkach
 wymiana doświadczeń z lokalnymi
szkołami
 dyplomy i podziękowania dla rodziców

wrzesień październik
Działanie 1
 Określenie potrzeb szkoły oraz
oczekiwań rodziców i uczniów.
Osoby odpowiedzialne:
 Wychowawcy klas podczas zebrań
Rodziców.
Działanie 2
 Wspólne spotkanie RR, SU
przedstawicieli RP
Osoby odpowiedzialne:
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Dyrekcja szkoły.
październik
Działanie 3
 Ślubowanie klas I.
Osoby odpowiedzialne:
 Wychowawcy klas I, Karolina
Szurek
 Przedstawiciele Rady Rodziców
oraz zainteresowani Rodzice
październik listopad
Działanie 4
 Jesienny wieczór poezji i muzyki.
Osoby odpowiedzialne:
 Karolina Szurek,, Elżbieta
Dębska, Monika Cieśla chór,
zespół muzyczny, uczniowie
uzdolnieni muzycznie,
recytatorzy, Rodzice.
luty
Działanie 5
 Bal gimnazjalny klas III.
Osoby odpowiedzialne:
 Rada Rodziców – Rodzice
uczniów klas III – komitet.
20 marca
Działanie 6
 Dzień Języków Obcych.
Osoby odpowiedzialne:
 Tomasz Grygieńcza, nauczyciele
języka angielskiego i niemieckiego,
uczniowie realizujący projekty
językowe, uczniowie aktywni.
maj
- czerwiec
Działanie 7
 Szkolny Tydzień Talentów.
Osoby odpowiedzialne:
 Agnieszka Czerwińska, Katarzyna
Kończak.
Działanie 8
 Święto Szkoły „Szlakiem Profesora”
PIKNIK.
Osoby odpowiedzialne:
 Przewodniczący zespołów
przedmiotowych: Monika Cieśla, Zofia
Rokicka, Tomasz Grygieńcza, Arkadiusz
Madyniak.
czerwiec
Działanie 9
 Kiermasz podręczników
szkolnych.
Osoby odpowiedzialne:
 Przewodnicząca RR – P. Ewa
Run, z-ca P. Bożena Kilanowska,
Członkowie Rady Rodziców.
26 czerwca
Działanie 10
 Uroczyste zakończenie roku
szkolnego, wręczenie dyplomów,
gratulacji i podziękowań Rodzicom.
Osoby odpowiedzialne:
 Wychowawcy klas I-III, Dyrekcja
szkoły, Rodzice.
Cały rok szkolny
Działanie
 Usprawnienie informowania o sprawdzianach.
Osoby odpowiedzialne:
 Administrator e-dziennika – Olga Szablewska,
wychowawcy klas I-III.
Cały rok szkolny
Działanie
 Apele tematyczne według harmonogramu – program
wychowawczy „Wychowanie do wartości”- dwie klasy
jako prowadzące.
Osoby odpowiedzialne:
 Wychowawcy wraz z klasami wg grafiku, Monika Cieśla,
Alicja Wróblewska.
Działanie
 Debaty tematyczne
Osoby odpowiedzialne:
 Monika Cieśla, Alicja Wróblewska.
Cały rok szkolny
Działanie
 Organizacja konkursu „Super klasa.”
 Apele samorządowe (pierwszy wtorek miesiąca)
Osoby odpowiedzialne:
 Ireneusz Maćkowiak, Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, klasy I-III.
Cały rok szkolny
Działanie
 Zajęcia i warsztaty prowadzone przez rodziców
 Wycieczki zawodoznawcze i spotkania organizowane
przez rodziców.
Osoby odpowiedzialne:
 Maria Chojecka, Monika Cieśla , Magdalena Watts,
Agnieszka Prządka, Katarzyna Kończak, Magdalena
Szpryngier, Joanna Bitowt, Rodzice uczniów klas I-III.
Cały rok szkolny
Działanie
 Wymiana doświadczeń z lokalnymi szkołami.
Osoby odpowiedzialne:
 Katarzyna Kończak, Grzegorz Rachtan, Agnieszka
Prządka, Katarzyna Kołodziejczuk, Joanna Bitowt,
Alicja Wróblewska, przedstawiciele SU.
Cały rok szkolny
Działanie:
 Akcje koła wolontariatu: kiermasze szkolne,
szlachetna paczka, współpraca z ośrodkiem pomocy
społecznej.
Osoby odpowiedzialne:
 Katarzyna Kołodziejczuk, członkowie koła
wolontariatu, Alicja Wróblewska, Joanna Bitowt.

similar documents