Oplæg om skolereform 230114

Report
OPLÆG OM SKOLEREFORM PÅ
KALBYRISSKOLEN
Torsdag 23. januar 2014
OPLÆG OM SKOLEREFORM

Skolereform i store træk


Hvad sker der hos os?


Den overordnede ramme for arbejdet
Konkrete tiltag på skolen
Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen

Sådan arbejder vi med skolereform
SKOLEREFORM I STORE TRÆK
At
At
gøre en god skole bedre
give folkeskolen et fagligt løft
SKOLEREFORM I STORE TRÆK


Niveauet i læsning og matematik er ikke højt
nok.


Udfordringer på landsplan:
De faglig svage/stærke elevers potentiale
udvikles ikke nok.
Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt
på til at vælge ungdomsuddannelse.
SKOLEREFORM I STORE TRÆK


Overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.


Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
SKOLEREFORM I STORE TRÆK


Indsatsområder:
En længere og mere varieret skoledag med mere
og bedre undervisning.

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
skoleledere.

Få klare mål og regelforenklinger
SKOLEREFORM I STORE TRÆK

Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med:

Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv


Kunst- og kulturskoler
Kommunale musik- og ungdomsskoler
SKOLEREFORM I STORE TRÆK
 En
længere og mere varieret skoledag:
 Øget
undervisningstid
 flere fagopdelte timer
 understøttende undervisning
 samt 45 min. bevægelse i
gennemsnit/skoledag
SKOLEREFORM I STORE TRÆK

Engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse.
 Madkundskab og håndværk og design .
0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200)
 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320)
 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400)
 Pauser indgår i den samlede undervisningstid.

HVAD SKER DER HOS OS?
Skemaets organisering
Hvilke tanker har vi gjort os
på Kalbyrisskolen?
SKEMAETS ORGANISERING/TANKER
Øget parallellægning
Øget mulighed for holddeling og
niveau-deling
Øget modulskemalægning
Vi beholder ”klassen” som
grundstruktur
Lektiehjælp spredes over ugen

SKOLEDAGENS ORGANISERING (EKS.)
1. klasse
08.00
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk
Matematik
Dansk
Matematik
Dansk
Dansk
Matematik
Dansk
Matematik
Dansk
Læsebånd
17.00
Tirsdag
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Matematik/Billed
kunst
Dansk
Idræt
Dansk
Musik
Matematik/Billed
kunst
Dansk
Idræt
Dansk
Musik
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Natur/teknik
Dansk
Kristendom
Kristendom
Engelsk
Understøttend
e
Understøttend
e
Understøttend
e
Understøttend
e
Understøttend
e
Lektiehjælp/SF
O
Lektiehjælp/SF
O
Lektiehjælp/SF
O
Lektiehjælp/SF
O
Understøttend
e
SFO
SFO
SFO
SFO
SFO (kun til
16.00)
SKOLEDAGENS ORGANISERING (EKS.)
4. klasse
08.00
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk
Matematik
Matematik
Dansk
Understøttend
e
Dansk
Matematik
Matematik
Dansk
Understøttend
e
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Natur/teknik
Dansk
Billedkunst
Idræt
Musik
Natur/teknik
Dansk
Billedkunst
Idræt
Musik
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Engelsk
Natur/teknik
Historie
Matematik
Dansk
Historie
Svømning ½ år
Håndværk/desig
n
Engelsk
Kristendom
Svømning ½ år
til kl. 14.15
Håndværk/desig
n
Understøttend
e
Håndværk/desig
n
Lektiehjælp
Understøttend
e
15.00
Tirsdag
Lektiehjælp
Lektiehjælp til
kl. 14.30
SKOLEDAGENS ORGANISERING (EKS.)
9. klasse
08.00
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk
Historie
Engelsk
Dansk
Matematik
Dansk
Kristendom
Engelsk
Dansk
Matematik
Læsebånd
15.00
Tirsdag
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Læsebånd
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Matematik
Samfundsfag
Dansk
Fysik/kemi
Tysk
Matematik
Samfundsfag
Dansk
Fysik/kemi
Tysk
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
Engelsk
Fysik/kemi
Biologi
Matematik
Idræt
Tysk
Dansk
Geografi
Tysk
Idræt
Valgfag
Understøttend
e
Understøttend
e
Understøttend
e
Understøttend
e
Valgfag
Lektiehjælp
Understøttend
e
Lektiehjælp
Understøttend
e
UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING - HVAD ER DET?
Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet - den understøttende
undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige
måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for
at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal
bidrage til at hæve det faglige niveau.
Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til
understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte
undervisning i fagene.
Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et
direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et
bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og
trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke
klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.
Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at
afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den
fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for
eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og
faglig fordybelse.
Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage
den understøttende undervisning. Understøttende undervisning lægges i den
del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning.
SÅDAN KUNNE DET SE UD HOS OS:
Understøttende undervisning:
0.kl.:
1.kl.:
2.kl.:
3.kl.:
4.kl.:
5.kl.:
6.kl.:
7.kl.:
8.kl.:
9.kl.:
6,66 lektioner
5,66 lektioner
5,66 lektioner
4,66 lektioner
3,33 lektioner
4,33 lektioner
4,33 lektioner
5,33 lektioner
3,33 lektioner
5,33 lektioner
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5 timer
4 timer og 15 min.
4 timer og 15 min.
3 timer og 30 min.
2 timer og 30 min.
3 timer og 15 min.
3 timer og 15 min.
4 timer
2 timer og 30 min.
4 timer
LEKTIEHJÆLP FRA 1. AUGUST 2014

Lektiehjælp er et tilbud

Det kan benyttes fra gang til gang


Der skal ugentlig tilbydes 2 timer i indskolingen, 3 timer på
4.-6. klassetrin og 2 timer på 7.-9. klassetrin
Lektiehjælp skal placeres sidst på elevens skoledag, og det
kan i indskolingen ikke erstatte SFO-tid
VALGFAG
Alle elever fra 7. klasse skal vælge et valgfag
Kalbyrisskolen udbyder 8 valgfag i skoleåret14/15:
Medier
Billedkunst
Håndværk og design
Spansk
Musik/kor
Musik/samspil
Arbejdskendskab med fokus på innovation og
entreprenørskab
Særligt valghold for specialelever
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Vi har en god skole i en
positiv udvikling.
Det er det, vi tager
udgangspunkt i
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Masterplan
(se Elev-/ForældreIntra)
Personalets, forældrenes og
elevernes aftryk i processen
er vigtigt!
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Ledelsen som tovholder - Kim:
Lektiehjælp
En levende skole – hele dagen
Samarbejde mellem lærere/pædagoger
Øget fokus på faglighed i førskole/0. kl.
SFO’ens organisering
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Ledelsen som tovholder - Morten:
Ny Nordisk Skole
Inklusion og understøttende
foranstaltninger
Samarbejde med UU
Mindske betydningen af social baggrund
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Ledelsen som tovholder - Thomas:
Indsatsområder
Evalueringsplan
Undervisningsdifferentiering
Bevægelse og motion
Refleksion (sammenhæng mellem
teori og praksis)
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Ledelsen som tovholder - Lars:
Understøttende undervisning
Skolens profil
Øget fokus på fælles mål
Linjer og valgfag
(herunder innovation og entreprenørskab)
Skolens samlede faglige kompetencer
Timefordelingsplan
Øget ambitionsniveau
Arbejdstid (Lov 409)
HVORDAN KOMMER VI I GANG PÅ
KALBYRISSKOLEN?
Ledelsen som tovholder - Johan:
Læringsmiljøer og udnyttelse af
skolens lokaler
NU VIL VI GERNE HAVE INPUT FRA JER
Alle de spørgsmål, tanker, input og inspiration,
som I kan komme med
 I er med til at kvalificere de beslutninger, vi skal
træffe
 Målet er, at vi kan skabe den bedste skoledag for
jeres børn
 God arbejdslyst i de forskellige workshops


similar documents