Orientering om bachelorprojekt

Report
Orientering om bachelorprojekt
2015
International virksomhedskommunikation
Hovedpunkter
Engelsk
Find
vejleder
Alene
eller i
gruppe
max 2
NU
Vejledning:
•
Vejleder fra engelsk-gruppen:
Astrid Jensen, Stephen Cowley, Lars Bøcher, Hans Henrik Sorgenfrey, Robert Ibsen og Heidi Hansen
•
Vejleder er eksaminator ved din eksamen
•
Ca. 5 møder a ca. 30 minutters varighed
•
Skema med arbejdstitel og vejlederønsker (gerne 2 valgmuligheder)
Aflevering: mandag den 1. december kl. 12.00 til [email protected]
•
Besked om vejleder efter den 6. januar på studiets hjemmeside under emnet ‘Bachelorprojekt’
Mundtligt forsvar:
Eksamination:
•
25 minutter incl. censur
To karakterer:
•
Indhold
•
Formidlingsevne
Omfang af projekt:
•
1 studerende: 25-30 normalsider (1 NS = 2100 anslag med mellemrum)
•
2 studerende: 45-55 normalsider
•
Resumé: 1-2 normalsider
Emne:
• Godkendes af din vejleder
• Interkulturelt, globalt, samfundsmæssigt og/eller organisationsrelevant
Husk:
Problemformulering og
metodiske overvejelser
Teori
Data
Analyse
•
Teori – relevant teori anvendes
•
Data - inddragelse af data/empiri
•
Analyse – teori bruges på data
Eksempler på BA-projekter
Biblioteket har BA-projekter liggende,
som du kan kigge i for at få inspiration
Ikke til udlån!
Frister
Afleveringsfrist for valg af vejleder og problemformulering:
Senest mandag den 1. december kl. 12.00 til [email protected]
Afleveringsfrist for BA-projekt:
Senest onsdag den 20. maj 2015, kl. 12.00 på BlackBoard
OG husk ikke mindst …..
Læs din studieordning
§§§
Tjek studiets hjemmeside
• Du kan finde skemaet på hjemmesiden under emnet
‘Bachelorprojekt’
• Informationer og slides ligger også på hjemmesiden
Kursus v/ Biblioteket
Kursus ‘Kom godt i gang med den gode opgave’
- for dig, som skal i gang med bachelorprojekt
•
•
•
•
Få gode råd til opgaveprocessen
Hvordan arbejder du med en problemformulering?
Hvad er korrekt akademisk argumentation?
Få styr på informations- og litteratursøgning
Invitation sendes pr. mail – hold øje med din student-mail.
Husk:
Problemformulering og
metodiske overvejelser
Teori
Data
Analyse
•
Teori – relevant teori anvendes
•
Data - inddragelse af data/empiri
•
Analyse – teori bruges på data
Held og lykke

similar documents