Infomøte sept 2014 NIL

Report
Velkommen til
Sesongen 2014-2015
Nordreisa IL Ski og Skiskyting
Informasjonsmøte sesongen 2014/2015
08.09.2014
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentasjon av styret.
Hva skjer med Saga prosjektet v/ Stein Jaatun.
Løper betingelser.
Nordlandia samlingen.
Varetelling MX sport.
Klubbklær v/ Harriet
Treningsgrupper.
Kort info om sesong.
Informasjon fra treningsgrupper.
Styret
•
•
•
•
Odd-Hugo Pedersen – leder
Harriet Steinkjer Nystu – nestleder
Ron-Victor Olsen – kasserer
Karl-Gunnar Skjønsfjell – sportslig ansvarlig,
langrenn
• Kjetil Hallen – sportslig ansvarlig, skiskyting
• Haldis Sellevoll – arr.ansvarlig
Løper betingelser:
•
•
•
•
•
•
•
Uttak vurdering av hvem som reiser på
HL og Nasjonale renn gjøres iht.
sportsplan.
Klubben dekker løper utgifter som
skissert:
Senior: Klubben dekker utgifter til
deltakelse på renn og teamdeltakelse
for satsende seniorer.
Junior: Klubben dekker 75% av utgifter
for satsende juniorer som deltar på
nasjonale renn.
15-16 år. Klubben dekker 75% av reise
og oppholdsutgifter for de som er
klarert av klubben for å delta på
hovedlandsrennet.
Klubben dekker 50% på samlinger,
junior og aldersbestemt.
Startkontingent dekkes av klubben til
alle aktive løpere, ikke mosjonister.
•
•
•
•
Klubben eier sponsorplass på
overtrekks dress, lue og
konkurransedress.
Løpere som ønsker å inngå private
avtaler med profilering på klubbklær
skal forelegge dette for styret til
eventuell godkjenning.
Ledig plass på Skiskyttervåpen og
eventuelt bil. disponerer løper.
Stipendordning kan vurderes etter
søknad fra hardt satsende senior
løpere med gode resultater på
nasjonalt nivå.
Nordlandia samlingen.
Tidspunkt 17.-21. september.
• Nordreisa IL er ansvarlig for drift av hotellet.
• Gir kjærkomment bidrag i klubbkassa.
• Står og faller på frivilligheten.
• Trenger fortsatt flere frivillige til kjøkkenvakter og
vasking.
• Frivillige kontakter Harriet på telefon 9005735
• Skytekurs 20. september
Varetelling MX sport.
NIL ski og skiskyting har avtalt varetelling med MX
sport.
Vi stiller med 10 personer over 16 år i løpet av
oktober.
Vi oppfordrer medlemmene til å bruke MX sport.
Klubbklær
• Gjennomført ny runde med tilbud: Bjørn
Dæhlie, Craft, Noname, Swix, Trimtex
• Overtrekksdress, Vest, Konkurransedress
• Frist for bestilling: 1. oktober 2014
• Levering: Midt i desember
Treningsgrupper
Langrenn:
10 år: Karl Petter Johansen og Sigurd Dyrstad
11-12 år: Kaja Stabell, Stein Jaatun, Jan Børre Johansen og Karl Gunnar
Skjønsfjell.
13-16 år: Erling Martinsen og Vidar Nikolaisen.
Skiskyting:
10 år: Jim Myrheim assistert av foreldre i gruppen.
11-12 år: Gunnar Nystu, Arnt Ove Skjellberg og Stian Salo.
13-14 år: Ola Dyrstad og Torkjell Hestsveen
15-16 år: Ola Solvang og Akka Olsen
Treningstider
• Oppstart:
– 10-12 år- Uke 39 (22. og 25. september)
– 13-16 år: Allerede startet
• Langrenn
Mandag
Onsdag
10-12 år
Kl. 18.00-19.00
Kl. 18.00-19.00
13-16 år
Kl. 18.00-19.30
Kl. 18.00-19.30
• Skiskyting
Tirsdag
Torsdag
10 år
Kl. 17.00-18.00 (Skytehallen)
11-12 år
Kl. 18.00-21.00 (Skytehallen)
13-14 år
Kl. 19.00-20.30
Kl. 17.30-19.00
15-16 år
Kl. 17.30-19.00
Kl. 19.00-20.30
Aktiviteter 2014-2015
•
•
•
•
•
•
•
17.-21. sept: Kretssamling i Nordreisa fra 15 år
3.-5. okt: Trener -2 kurs langrenn
11.-12. okt: Klubbsamling i Sappen for alle født 2005 el. tidligere
19.-23. november: Kirunasamling for 13 år og opp
Oktober/November: Bruktsalg
Onsdagsrenn: Oppstart midt i januar
Skirenn i Nordreisa:
–
–
–
–
–
6-7. des: Tour de Reisa langrenn
13. des: Karusellrenn skiskyting
26. des: 2. juledagsrenn i Saga - Klubblangrenn
31. januar Sonerenn langrenn
15 mars Karusellrenn skiskyting.
Gruppevis informasjon
De ulike aldersgrupper møtes til fellesinfo for
langrenn og skiskyting. Ansvarlig trenerne.
Sponsorer 2014/2015
Hovedsponsorer:
Samarbeidspartnere 2013/2014:
Alle bedriftene på tavla i Saga

similar documents