Apdovanojimai 6 - 7 klasės - KTU Vaižganto progimnazija

Report
Kauno technologijos universiteto Vaižganto
progimnazijos
gražiausi 6-7 klasių mokinių pasiekimai
2013 -2014 m.m.
Medžiagą parengė: A.Butvilienė, L.Pranukevičienė
2014-06-06
TARPTAUTINIS MATEMATIKOS KONKURSAS
„KENGŪRA 2014“
Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo galimybę atstovauti savo
mokyklą ir šalį tarptautinėje konkurso nugalėtojų
stovykloje.
Mokytoja E.Viskantienė
TARPTAUTINIS KONKURSAS
„KALBŲ KENGŪRA 2014“
Rusų kalbos:
 Viktorija Čaplikaitė (7bkl.) laimėtas Auksinės Kengūros
diplomas;
 Justina Kalvinskaitė, Greta Beinoraitė (7b kl.) - Sidabrinės
Kengūros diplomas;
 Nedas Zygmanta (7b kl.) - Oranžinės Kengūros diplomas.
Mokytoja N.Burygina
TARPTAUTINIS KONKURSAS
„KALBŲ KENGŪRA 2014“
Anglų kalba:
 Giedrius Juškevičius, Vincas Turskis (6c kl.), Laurynas
Jonkus (7b kl.) laimėjo Auksinės Kengūros diplomus.
Mokytojos E.Grinkevičienė, A.Karbonskienė
TARPTAUTINIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
KONKURSAS „BEBRAS“ (RESPUBLIKINIS ETAPAS)




Vincas Turskis (6c kl.) – 17 vieta Lietuvoje, 3 vieta
Kaune.
Karolina Požėlaitė (7a kl.) – 37 vieta Lietuvoje, 4
vieta Kaune.
Jotautas Ramoška (7a kl.) – 17 vieta Kaune.
Vytautas Narbutas (7a kl.) – 17 vieta Kaune.
Mokytoja L Pranukevičienė
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „MOKSLO IR
PRAKTIKOS SINTEZĖ“

Jokūbas Kvederaitis, Gytis Gedmantas,
Jotautas Ramoška (7a kl.) –pranešimas
„Nebūk abejingas aplinkos taršai!“
Mokytojos D.Domskienė, L.Pranukevičienė
RESPUBLIKINĖ NMA MATEMATIKOS OLIMPIADA
Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo II vietą
Mokytoja E.Viskantienė
RESPUBLIKINIS TARPTAUTINIO MATEMATIKOS
KONKURSO „MATMINTINIS 2014“ FINALAS
Finalo dalyviai Gytis Gedmantas ir Vytautas Narbutas
(7a kl.)
Mokytoja D.Domskienė
RESPUBLIKINIS LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS
„OLYMPIS 2014“:


Vincas Turskis (6 c kl.) laimėjo I laipsnio diplomą;
Saturnas Virbyla (6 c kl.) laimėjo II laipsnio diplomą.
Mokytoja V.Norkuvienė
RESPUBLIKINIS MATEMATIKOS KONKURSAS
„OLYMPIS 2014“


II laipsnio diplomą laimėjo Dominykas Samulionis (7a
kl.)
III laipsnio diplomą – Gytis Gedmantas (7a kl.)
Mokytoja D.Domskienė
RESPUBLIKINIS MATEMATIKOS KONKURSAS
„OLIMPIS 2014“



I laipsnio diplomą laimėjo Vincas Turskis (6c kl.)
II laipsnio diplomą – Smila Šedytė (6c kl.)
III laipsnio diplomus – Rokas Jurgelionis ir Paulina
Gladyševaitė (6c kl.)
Mokytoja E. Viskantienė
RESPUBLIKINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS
„OLIMPIS 2014“

Saturnas Virbyla (6c kl.) laimėjo III laipsnio diplomą.
Mokytoja A. Karbonskienė
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRUKŲ
KONKURSAS „VELYKŲ DŽIAUGMAS“
MATEMATIKOS IR IT KONKURSŲ NUGALĖTOJŲ
APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ
Smila Šedytė (6c kl.), I vieta
Mokytoja L Pranukevičienė
RESPUBLIKINĖ ISTORIJOS „KENGŪRA 2014“

Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo Oranžinės Kengūros
diplomą.
Mokytoja A.Pranaitienė
RESPUBLIKINIS SOLISTŲ KONKURSAS
„PAVASARIO FIESTA 2014“
Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) tapo diplomante.
Mokytoja G. Druskienė
RESPUBLIKINIS KONKURSAS
„SVEIKUOLIŲ- SVEIKUOLIAI“

P.Gladyševaitė, E.Guobis, V.Guobis, J.Repečka,
S.Šedytė - laimėjo III vietą 1-ame etape.
Mokytojos V.Raubienė, E.Viskantienė
ČESLOVO KUDABOS RESPUBLIKINIAME
GEOGRAFIJOS KONKURSE

Vytautas Oniūnas (7a kl.),Vincas Turskis (6c kl.)
dalyvavo Vilniaus Edukologijos Universitete
vykusiame konkurse.
Mokytoja R. Milkaitytė
RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSAS „KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA
2013“

Diana Bikutė (7a kl.)– 10 vieta
Mokytoja L Pranukevičienė
RESPUBLIKINIS KALBOS VERTIMŲ
KONKURSAS „TAVO ŽVILGSNIS 2014“
Įteikti nugalėtojų diplomai:
 Anglų kalbos - Gabija Viršauskatiė (7c kl.). Mokytoja
I.Mačiežaitė-Doveikienė;
 Vokiečių kalbos - Ieva Matulionytė (7a kl.), Vytautas Oniūnas
(7a kl.). Mokytoja J.Urbonienė
 Rusų kalbos - Smila Šedytė (6ckl.), Vytautas Narbutas (7a kl.),
Justė Staikūnaitė (7b kl.). Mokytojos N.Burygina,
A.Leonavičienė.
RESPUBLIKINĖ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA
„MANO GAUBLYS“

Vytautas Oniūnas (7a kl.), Vincas Turskis (6c
kl.) gavo geografijos asociacijos padėkos
raštus.
Mokytoja R. Milkaitytė
RESPUBLIKINIS KONKURSAS „TAUSOK MAISTĄ!“
(LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTAS)

Justina Kalvinskaitė (7b kl.) apdovanota diplomu.
Mokytoja M.Mickevičienė
RESPUBLIKINĖ MOKSLEIVIŲ IR MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA „GAMTA IR MES“ KĖDAINIUOSE
Martynas Vitkus (6 c kl.) skaitė panešimą
„Ekologiška mokykla“
Mokytoja E. Viskantienė
RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA „ŽEMĖ MŪSŲ RANKOSE“

Vladas Aperavičius (6b kl.) skaitė pranešimą „Myliu
augintinį – myliu ir gamtą“
Mokytoja I. Žiukienė
RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „ PROJEKTO
METODAS PAMOKOJE“


Rapolas Urbonas, Vaidotas Petrauskas (6b kl.) –
pranešimas „Įvairių skysčių poveikis kiaušinio lukštui“
Diana Bikutė, Justė Staikūnaitė (7a kl.) – pranešimas
„Išlikimas: vienas gamtoje“
Mokytoja I. Žiukienė
NACIONALINĖ A. BASALYKO MOKINIŲ
APLINKOTYROS DARBŲ KONFERENCIJA

Justė Staikūnaitė, Ieva Matelionytė, Karolina Poželaitė
(7a kl.) – pranešimas „Supraskime gamtos ženklus“
Mokytoja I. Žiukienė
KAUNO APSKRITIES ANGLŲ KALBOS DAINOS
KONKURSAS „KALBOS MELODIJA“
Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) 5-8 klasių solistų, bei duetų
kategorijoje ji laimėjo II vietą ir gavo specialųjį prizą iš
Amerikos ambasados už puikų tarimą.
Mokytoja G. Druskienė
KAUNO LENGVOSIOS ATLETIKOS
PAVASARIO KROSAS

Dovydas Aukštuolis (6b kl.) laimėjo I vietą 1000
metrų bėgime.
Mokytoja V.Raubienė
KAUNO MIESTO TOLERANCIJOS
POPIETĖ-KONKURSAS
„MES – TOLERANTIŠKOS VAIKYSTĖS ŠALIES
KŪRĖJAI“

6c klasės mokinių komanda: Vincas Turskis, Smila
Šedytė, Saturnas Virbyla, Rokas Jurgelionis laimėjo
I vietą.
Mokytoja L.Merfeldienė
KAUNO MIESTO ISTORIJOS OLIMPIADA

Vincas Turskis (6c kl.) laureatas.
Mokytoja
A.Pranaitienė
KAUNO MIESTO ŽMOGAUS SAUGOS KONKURSAS
„BŪK SAUGUS“
Donatas Jadzevičius (6a), Deividas Vasilivas (6a)
laimėjo II-ą vietą.
Mokytoja Zita Zvicevičienė
KAUNO TURO MUZIKOS OLIMPIADA
Vilius Andrulevičius (7a kl.) laimėjo II-ąją vietą. Ačiū
Dominykui Samulioniui, kuris gitara akomponavo Viliui.
Mokytoja G. Druskienė
KAUNO MIESTO FESTIVALIS-KONKURSAS
„AUŠROVIZIJA“
Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) laimėjo II vietą tarp
gimnazijos solistų.
Mokytoja G. Druskienė
KAUNO MIESTO 5-6 KL. ANGLŲ K. OLIMPIADA

Smila Šedytė (6c kl.) laimėjo III vietą.
Mokytoja E.Grinkevičienė
KAUNO MIESTO KONKURSAS „VIKTORIJOS
VILKAUSKAITĖS TAURĖ PAKALNIŠKIŲ
EKOLOGINIAME TAKE“

Ula Koroliova, Viktorija Ralytė, Simona Laurenavičiūtė
(6b kl.) laimėjo III vietą
Mokytoja R. Milkaitytė
PIEŠINIŲ PARODA „PSICHOAKTYVIOMS
MEDŽIAGOMS – NE“


Viktorija Ralytė (6b kl.) – III vieta
Karolis Bijeika, Rapolas Urbonas (6b kl.) apdovanoti
padėkos raštais
Mokytoja I. Žiukienė
MOKINIŲ OLIMPIADA PROF. E. ŠIMKŪNAITEI
ATMINTI


Vytautas Oniūnas (7a kl.) ˜
– IV vieta
Justė Staikūnaitė (7a kl.) - dalyvė
Mokytoja I. Žiukienė
KAUNO MIESTO MATEMATIKOS KŪRYBINIŲ
DARBŲ KONKURSAS
Gytis Gedmantas ir Jotautas Ramoška (7a kl.) laimėjo
IV vietą.
Mokytojos D.Domskienė, L.Pranukevičienė
KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA

Smila Šedytė (6c kl.) laimėjo IV vietą.
Mokytoja V.Norkuvienė
KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS 5-8 KLASIŲ
OLIMPIADA
Gabrielė Jurkutė (7a kl.) pateko į geriausiųjų
dešimtuką.
Mokytoja V. Norkuvienė
KAUNO M. MOKINIŲ SUKURTŲ MAKETŲ
KONKURSAS „EKOLOGIŠKA MOKYKLA PO 20
METŲ“


Vladas Aperavičius, Gabrielius Laurinaitis (6bkl.)
Martynas Vitkus (6c kl.) gavo padėkas už parengtus
maketus.
Mokytojos A.Butvilienė, E.Viskantienė
KAUNO MIESTO KONFERENCIJA „KNYGA MANO
PASAULYJE“
Justė Staikūnaitė skaitė pranešimą „Knyga mūsų
šeimose“, parengtą kartu su Gabriele Jurkute (7a kl. )
Mokytoja V. Norkuvienė
KAUNO MIESTO IR RAJONO MOKINIŲ
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONFERENCIJA
„MES INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE–2014“
Simonas Verenius, Jokūbas Kvederaitis ir Gytis
Gedmantas (7a kl.) pristatė integruotą matematikos
ir IT projektą, šiam projektus kurtas programas
Paskalio ir C++ kalbomis.
Mokytojos L Pranukevičienė, D. Domskienė
KONFERENCIJA „SVEIKA GYVENSENA ŠIANDIEN
– GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS“

Vladas Aperavičius (6b kl.) skaitė pranešimą „Mano
žaliasis draugas“
Mokytoja I. Žiukienė
ŠANČIŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ SPORTO ŠVENTĖ

7-8 klasių komanda: Martynas Vaitiekus (8a kl.),
Marius Strupaitis, Deimantė Dudonytė, Justina
Zulonaitė (8b kl.) laimėjo II-ą vietą.
Mokytojas E.Karpovas
SAVANORIŠKAS DARBAS GYVŪNŲ GLOBOS
NAMUOSE „NUARAS“ IR
PAGALBA NEGALĘ TURINTIEMS VAIKAMS
KAUNO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE





Ernestas Bakūnas, Toma Čemerytė,
Roberta Dranseikaitė, Gabrielė Grinčenkaitė,
Sonata Gudiškytė, Melanija Plechanova,
Viktoras Plechanovas, Eva Puplevičiūtė,
Ugnė Valaitytė, Gabija Viršauskaitė (7c kl.).
Klasės auklėtoja V. Skučienė
SAVANORIŠKAS DARBAS RESPUBLIKINĖJE
„MAISTO BANKO“ AKCIJOJE
Padėjo renkant maisto produktus parduotuvėse:
Rapolas Urbonas (6b kl.), Justina Kalvinskaitė, Natalija
Lokcikaitė (7b kl.), Gabija Gimberytė, Gabrielė Jurkutė,
Jokūbas Kvederaitis , Ieva Matulionytė, Karolina
Poželaitė, Vytautas Oniūnas, Jotautas Ramoška (7a kl.).
Organizavo A.Butvilienė

similar documents