PowerPoint-præsentation

Report
Juelsminde Skole 2. juni 2014
Skolereform
2014
Skolereformen i praksis fra august 2014
•
•
•
•
•
•
•
Skoledagens længde
En længere og mere varieret skoledag
Pædagogerne med i skolen
Klasselærerrollen
Tidligere sprogstart
Den åbne skole
Fra undervisning til læring
Skoledagens længde
Skoledagens længde
• Hus 1 - 0.-3. kl.: 30 timer (28)
• Hus 2 – 4.-6. kl.: 33 timer (31)
• Hus 3 – 7.-9. kl.: 35 timer (33)
•
•
•
•
•
Den samlede tid består af:
Fagopdelt undervisning
Understøttende undervisning
Pausetid
Lektiehjælp/faglig fordybelse (2 timer frivilligt for
eleverne; men skal tilbydes/læses)
En længere og mere varieret skoledag
•
•
•
•
•
Fagopdelt undervisning
45 minutters bevægelse om dagen
Understøttende undervisning
Lektiecafé/fordybelsestimer
Science Class på 7. årgang (linjer i udskolingen)
Pædagogerne med i skolen
• I helhedsskolen har der hidtil været pædagoger ”med i
skolen” i Hedensted Kommune
• Derfor vil forskellen fra nuværende struktur være, at
pædagogerne kan indgå i den understøttende undervisning i
hele skoleforløbet
Klasselærerrollen
• Klasslærerrollen fordeles på flere Iærere
• Kontaktgruppeprincip
• På Juelsminde Skole har der hidtil været ”delt
klasselærerfunktion”
Tidligere sprogstart
• Engelsk:
– 1.-2. klasse: 1 lektion pr. uge
• Tysk:
– 5. klasse:
– 6. klasse:
– 7.-9. kl.:
1 lektion pr. uge
2 lektioner pr. uge
3 lektioner pr. uge
• Der vil være en indfasningsperiode indtil
ordningen er helt gennemført
• Evt. 3. sprogfag fra 7. klasse (ikke i 2014/15½
Den åbne skole
• Samarbejde med foreninger, erhvervsliv,
musikskole, m.v.
• Samarbejde i bl.a. profilfag med foreninger,
virksomheder
Fra undervisning til læring
• Øget fokus på undervisningsmål
• At der fokuseres på MÅLstyring fremfor
AKTIVITETstyring
Information om Skolereform 2014
:
• Forældremøder i august/september 2014:
– Skolereformens betydning for de enkelte
klassetrin

similar documents