T-106_1061_kalvot

Report
T-106.1061
Tietotekniikan työkurssi
Informaatiopaketti
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Luennon sisältö ja tavoitteet
• Kurssin esittely ja järjestelyt
• Taulukkolaskenta
• Alkeisohjelmointi Visual Basicilla
Kalvo 2
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 3
Tietotekniikan perusopetus TKK:lla
T-106.1111
T-106.1041
Tietotekniikan
peruskurssi
(3 op) sl
T-106.1061
Tietotekniikan
työkurssi
(3 op) kl
T-106.1208 / T-106.1210
Ohjelmoinnin perusteet Y /
Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1
(5 op) kl/sl
T-106.1223 / T-106.1220
Tietorakenteet ja
algoritmit Y/T
(5 op) kl
T-106.1215
Ohjelmoinnin peruskurssi,
osa 2
(6 op) kl
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi (3 op)
• Kurssilla tutustutaan käytännössä tietotekniikan
hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä
• Työkurssi  harjoitustyö, ei tenttiä
• Kaikille hyödyllinen
• Harjoitustyön palautus Optimassa
http://optima.aalto.fi/
• Tiedotus kurssin kotisivujen kautta
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/t-106.1061/
Kalvo 4
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kurssin henkilökunta
• Vastuuopettaja (Aura Paloheimo)
– Kurssin sisältöön liittyvät asiat
– Kurssikorvaavuudet
– [email protected]
• Pääassistentti (Aliisa Pietilä)
– Käytännön järjestelyihin liittyvät asiat
– [email protected]
• Harjoitusassistentit
– Harjoitusryhmiin ja -tehtäviin liittyvät asiat
– Harjoitustöiden vastaanotto ja arvostelu
– Sähköpostiosoite ensisijaisesti:
[email protected]
Kalvo 5
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kurssin viestintä
• Noppa-sivut
–
–
–
–
–
Kurssiuutiset
Aikataulut
Oppimateriaali
Harjoitustyöohjeet
Arvosanat
• Optima
– Harjoitustyöpalautukset
• Sähköposti: [email protected]
Kalvo 6
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kurssin sisältö ja tavoitteet
• Toimistotyökalujen mielekkään käytön oppiminen
– Taulukkolaskenta: Excel
– Excelin ominaisuuksien täydentäminen ja ohjelmoinnin
perusteiden oppiminen Visual Basic for Applications (VBA)
-ohjelmointikielen avulla
– Tekstinkäsittely: Word
– Esitysohjelmat: PowerPoint
• Kurssilla EI käsitellä
– VBA:n hienouksia ja pidemmälle menevää
ohjelmointia eikä muita ohjelmointikieliä
– Erikoisgrafiikan tai -julkaisujen
tuottamista ja taittamista
Kalvo 7
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 8
Miksi tällainen kurssi?
• Ohjelmien mielekäs ja tehokas käyttö säästää
ihmisten aikaa ja parantaa työn laatua
• Kurssilla opitut asiat auttavat opiskelun eri vaiheissa
• Kurssista on hyötyä työelämässä
–
–
–
–
Työnhaussa
Työn tehokkaassa suorittamisessa
Johto- ja hallinnollisissa tehtävissä tukena
Raportoinnissa, dokumentaatiossa, …
• Voit käyttää omaa aikaasi
”tärkeämpiin” asioihin…
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 9
Kurssin suorittaminen
•
Luennot
– Itseopiskelu
– Opiskelun tuki kurssin osoitteessa
•
Harjoitukset
– Kahdeksan harjoitusta, jotka pakollisia
•
Harjoitustyö
– Pakollinen, määrää arvosanan
– Ensisijaisesti pareittain (huom! samassa harjoitusryhmässä), saa tehdä
yksinkin
– Harjoitustyöpäivystykset
– Demonstroidaan oman harjoitusryhmän assistentille oman harjoitusryhmän
ajankohtana
– Harjoitustyöstä tulee lisää ohjeita kurssin kotisivuille ennen kolmatta luentoa
•
Palautekyselyyn vastaaminen
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Harjoitukset
•
•
•
•
Harjoitukset ovat pakollisia
Kerran viikossa aina samaan aikaan
Pidetään tietokoneluokissa
Harjoitusmateriaali on Nopassa
Kalvo 10
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 11
Jos et pääse oman ryhmäsi harjoitukseen
• Ensisijaisesti harjoitukset pitää suorittaa omassa
ryhmässä
• Jos on yksittäinen este, voi vierailla toisessa
ryhmässä, mikäli siellä on tilaa
• Yhden harjoituskerran saa tehdä itsenäisesti kotona
(jos ei pääse vierailemaan toisessa ryhmässä), jos
asiasta on sopinut etukäteen ja näyttää tulokset
assarille
• Rästikerrat järjestetään keväällä (tarkempi aikataulu
myöhemmin)
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Harjoitustyö
• Aihe ”todellinen” opiskelu- tai työtehtävä
– Oma aihe tai valitse annetuista aiheista
• Harjoitustyön tulee sisältää
–
–
–
–
Tiedon muokkausta Excel-ohjelman avulla
VBA-työkalu(ja)
Wordilla tehty raportti
PowerPoint-esitys
• Ensisijaisesti pareittain, saa tehdä yksinkin
– Parin tulee olla samasta harjoitusryhmästä
• Harjoitustyö määrää arvosanan
• Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Noppa-sivulle
Kalvo 12
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 13
Harjoitustyön sisältö ja arvostelu
• Excel
– Funktioiden käyttö
– Kuvaajien käyttö
– Siisteys ja selkeys
• Visual Basic
–
–
–
–
Koodin rakenne
Käyttöliittymä
Tarkoituksenmukaisuus
Toimivuus
• Word
–
–
–
–
Raportin rakenne
Automaattitoiminnot
Objektien käyttö
Siisteys ja selkeys
• PowerPoint
–
–
–
–
Kalvopohjan määrittely
Shapes/muiden objektien käyttö
Animaatioefektit
Siisteys ja selkeys
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 14
Harjoitustyön palautuksesta
• Ilmoittaudu Optimassa kurssille
• Harjoitustyö palautetaan oman ryhmän
palautuslaatikkoon
Ilmoittaudu
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kurssilla tarvitset
• Käyttäjätunnuksen Aallon koneisiin
• Ilmoittaudu harjoitusryhmään Oodissa
• Lisämateriaalia?
– Officesta ja VBA:sta
on saatavilla lukuisia kirjoja
– Linkkejä kurssin kotisivuilla
Kalvo 15
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 16
Kurssin kehittäminen – palaute
• Kurssin kehittämiseksi tarvitsemme palautetta
–
–
–
–
–
Harjoituksista
Oppimateriaalista
Harjoitustyöstä
Kurssin käytännön järjestelyistä
Kurssista yleensä
• Palaute annetaan kurssin lopussa kurssikyselyn kautta
• Voit lisäksi antaa aina palautetta suoraan
opetushenkilökunnalle
• Kiitos avustasi!
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kurssin motto:
”Säästämme aikaa ja nostamme laatua…”
Kalvo 17
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 18
Microsoft Office 2010 -tuoteperhe
tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kalvoesitykset,
muistiinpanot, sähköpostit ja kalenteri, taitto, tietokannat
MS Office on ohjelmakokonaisuus, jonka eri
osilla sama toimintaideologia. Ohjelmat on
suunniteltu tehokkaaseen yhteiskäyttöön.
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 19
Office-ohjelmat koostuvat objekteista
Application (sovellus)
Workbook (työkirja)
Sheet (sivu)
Range (alue)
• Rakennettu VBA:n
avulla
• Objekteja voidaan
käyttää eri ohjelmissa
• Yhteisiä objekteja on
monia
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 20
VBA-ohjelmointiympäristö
• Visual Basic for Applications
• Ohjelmointityökalu, joka toimii Office-sovellusten
päällä
→ makrotyökirja, makrodokumentti, makroesitys
• Jatketaan Office-sovellusten osaamista
• Tehostetaan toimintoja
• Excel: alottelijalle hyvä ohjelmointiympäristö
• Word: VBA-projektit usein asiakirjamalleihin (.dotx)
• PowerPoint: Melko harvinainen ympäristö VBAohjelmointiin
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Taulukkolaskenta
•
•
•
•
Tehokas perustyökalu
Soveltuu moneen tehtävään
Yleisesti käytössä
Microsoft Excel
–
–
–
–
Käytetyin
Runsaasti ominaisuuksia
Toimii Windows-ympäristössä
Yhteiskäyttöisyys Office-ohjelmien kanssa
Kalvo 21
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Mihin taulukkolaskentaa voidaan käyttää?
•
•
•
•
•
Laskemiseen
Tilastollisen tiedon käsittelyyn
Graafisten kuvaajien piirtämiseen
Automaattisten lomakkeiden tekemiseen
Yksinkertainen tietokannan luomiseen
– Tiedon jäsennys ja muokkaaminen
•
Yksinkertainen tiedon esittämiseen
– Raporttien liitteet
•
Lisäominaisuuksia VBA:n avulla
Kalvo 22
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 23
Taulukkolaskennan periaate
• Taulukkolaskennassa on
käytössä ”ääretön” ruudukko
• Jokaisella ruudulla eli solulla
on yksilöllinen osoite
• Jokaisella solulla on oma tietosisältönsä, joka voi olla
lukuarvo, teksti, funktio, viittaus toiseen soluun tai näiden
yhdistelmä
• Mistä tahansa solusta voidaan viitata mihin tahansa
toiseen soluun ohjelman sisällä
• … Siis jo kerran käsiteltyä tietosisältöä voidaan käyttää
uuden käsittelyn lähtökohtana
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 24
Excel
• solu (cell), rivi (row) ja sarake (column)
• suhteellinen ja suora viittaus
• kaavoja monipuolisesti, omien kaavojen teko
mahdollista
Harjoitustyö: Mieti aihetta. (Etsi itsellesi pari ensimmäisellä
harjoituskerralla.)
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
VBA
Luento 1
Kalvo 25
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Ohjelmoinnin hyödyt
•
•
•
•
usein toistuvien toimintojen automatisointi
toisille tehtävien sovellusten tekeminen
saadaan tehtyä räätälöityjä sovelluksia
yksinkertaisesti saadaan tietokone toimimaan
– käyttöjärjestelmä
– kaikki sovellukset
– tietoliikenne
Kalvo 26
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
VBA -ohjelmointikieli
• kehitetty Windowsiin – erityisesti Officeen
• yhdenmukainen kehitysympäristö ja yhtenäinen
lausekieli kaikissa sovelluksissa
• käyttää hyväksi Office-ohjelmien toimintoja
• helppokäyttöinen
• sisältää automaattisia toimintoja
• makrojen nauhoittaminen mahdollista
• kattavat help-toiminnot
Kalvo 27
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 28
VBA:n rakenne
Sovellus
Sovelluksen toiminnot
ja laajennukset
Työkirja
Taulukkosivu
Nimetty
alue
Solumuotoilu
Solu
Graafinen
objekti
Grafiikan
objektit
Solun
arvo
Ikkuna
• objekteja voidaan
käyttää eri ohjelmissa
• yhteisiä objekteja on
monia
• viitataan
isä.poika.pojanpoika
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
VBA -editori
• Office 97-2010:ssä yhtenäinen editori
• käynnistetään
– Developer > Code > Visual Basic
– ALT+F11
• editorissa useita ikkunoita (View-valikko)
– projekti-ikkuna (moduulit)
– koodi-ikkuna (ohjelmakoodi)
– ominaisuus-ikkuna
• työkalurivi
Kalvo 29
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 30
VBA Officen sovelluksissa
• Visual Basic for Applications, VBA
• ohjelmakoodi tallentuu moduuleihin, jotka näkyvät projektiikkunassa
– esim. jokaista Excelin työkirjan sivua kohti on oma
moduulinsa
– yleisemmät funktiot ja makrot kirjoitetaan erillisiin
moduuleihin
• voidaan tehdä
– funktioita suoraan Excelin käyttöön
– makroja toimintasarjoja varten
• mahdollistaa monien monimutkaistenkin sovellusten
tekemisen
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
VBA -ohjelman käynnistäminen
• forms-toiminnot
– painikkeet
– valikot
• käynnistäminen sovelluksesta
– funktion kutsu suoraan Excelin solusta
– automaattinen käynnistys
• käynnistämällä VBA -editorista
– VBA –koodista / aliohjelmasta
– makrolistasta
– VBA –editorista
• työkaluriviltä
• omasta valikosta
Kalvo 31
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 32
Automaattinen käynnistys
• liittyvät tiettyihin VBA:n objekteihin
• ennalta määriteltyjen tapahtumien pohjalta
• Excelissä voit käynnistää
– Worksheets: Open, BeforePrint, BeforeSave ja
BeforeClose
– Sheets: Calculate ja SelectionChange
– valintaikkunat: Click, Initialize ja Terminate
– ActiveX-ohjausobjektit: Click, GotFocus ja LostFocus
• makrovirusten apuväline 
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 33
Yksinkertainen VBA -ohjelma
Sub Main()
Dim temp As Double
temp = InputBox("Fahrenheit-lämpötila?")
MsgBox Celsius(temp) & " astetta Celsiusta"
End Sub
Function Celsius(fDegrees As Double) As Double
Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9
End Function
Ohjelma kysyy ikkunassa lämpötilaa fahrenheit-yksiköissä ja kutsuu Celsiusfunktiota, joka muuttaa arvon celsius-asteiksi. Lopuksi ohjelma tulostaa
ikkunassa tämän celsiukseksi muutetun lämpötilan.
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 34
Aliohjelmat ja funktiot
• kaikki ohjelmakoodi kirjoitetaan komentosarjoihin,
jotka ovat joko aliohjelmia (Sub) tai funktioita
(Function)
• komentosarjat kokonaisien ohjelmien loogisia
rakennuspalikoita
yksi aliohjelma tai funktio suorittaa yhden,
mahdollisimman yksinkertaisen tehtävän
• komentosarjat koostuvat peräkkäisistä käskyistä eli
lauseista
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Ohjelmointikielen perustoiminnot
• tiedon siirto ohjelman ja ulkomaailman välillä
– syöttö ja tulostus näytölle ja kirjoittimelle
– tiedostojen ja objektien käsittely
•
•
•
•
tiedon tallentaminen ohjelman suorituksessa
matemaattiset toiminnot
vertailutoiminnot
ohjelman suorituksen ohjaaminen
– valinnaiset toiminnot: if-lause
– toisto: for- ja while-silmukat
• ohjelman rakenteen määrittely
• kielen määrittely – syntaksi ja semantiikka
Kalvo 35
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 36
Syöttö ja tulostus
• syöttö ja tulostus tarkoittaa
kommunikointia
– käyttäjän ja ohjelman välillä
– muiden laitteiden ja ohjelmien kanssa
• syötteellä käyttäjä vaikuttaa ohjelman
kulkuun
• syöte voidaan antaa esimerkiksi näppäimistöltä tai
tiedostosta
• ohjelma antaa tulosteen esimerkiksi
näyttöruudulle, tiedostoon tai kirjoittimelle
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 37
Tietojen syöttö ohjelman aikana
• ohjelman ikkunat
– MsgBox ja InputBox
– Forms-ikkunat
• sovellukset
– Excelin solu
• valikoista valitut arvot
– staattiset: samat ohjelman suorituksen ajan
– dynaamiset: muuttuvat suorituksen mukaan
• vaikuttamistavat: VBA -koodin käynnistäminen tai tilan
ilmaiseminen
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 38
Käyttöliittymä – User Interface
• käyttöliittymän avulla käyttäjä kommunikoi
tietokoneen kanssa
• VBA tarjoaa lukuisia ”visuaalisia” käyttöliittymän
tekotapoja
– ikkunat
– valikot
• käyttöliittymä pitää rakentaa siten, ettei ohjelma pysty
”kaatumaan” käyttäjän toimesta
• käyttöliittymän tulee olla selkeä ja
tarkoituksenmukainen
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 39
Esimerkki: InputBox- ja MsgBox-funktiot
Sub NoudaNimi()
Dim omaMuutt As String
omaMuutt = InputBox("Anna nimesi:")
MsgBox omaMuutt, 0, "Nimesi:"
End Sub
InputBox:n palauttamaa arvoa (käyttäjän nimi)
käytetään proseduurissa, joten sen argumentti on
sulkeissa, toisin kuin MsgBox-funktiolla.
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 40
Mikä on muuttuja?
• muuttuja on nimetty pala muistia
• muuttujalle voidaan tallentaa ohjelman suorituksen aikana
tietoa
– lukuja
– tekstiä
– muuta määriteltyä tietoa
• muuttujan arvoa voidaan muuttaa: m=m+2
• muuttujan arvo voidaan välittää funktiolle ja saada
funktiolta paluuarvona
• suuri osa ohjelman toiminnasta perustuu muuttujille
tallennettuun tietoon
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Yksinkertainen VBA -ohjelma
Sub Main()
Dim temp As Double
temp = InputBox(”Fahrenheit lämpötila?”)
MsgBox(Celsius(temp) & " astetta Celsiusta“)
End Sub
Function Celsius(fDegrees As Double) As Double
Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9
End Function
=-merkillä sijoitetaan temp-muuttujaan eri arvoja.
Kalvo 41
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 42
Esimerkki: If…Then…Else -rakenne
Sub VertaaSolu()
Dim Luku As Integer
Luku =
Worksheets("Taul1").Range("A1").Value
If Luku < 10 Then
Arvo = ”Alle 10”
Else
Arvo = ”10 tai yli”
End If
Worksheets("Taul1").Range("A2").Value =
Arvo
End Sub
Jos If-rakenne ei mahdu yhdelle riville, se pitää päättää
End If-lauseeseen.
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Kalvo 43
Esimerkki: For...Next -silmukka
Sub Äänimerkit()
For x = 1 To 50
Beep
’huomautus esimerkki
Next x
End Sub
Beep-lause saa aikaan tietokoneen kaiuttimesta
äänimerkin, jonka taajuus ja kesto ovat
konekohtaisia.
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Luento 1
Esimerkki toistosta: while silmukka
Dim Counter As Integer
Counter = 0
While Counter < 20
Counter = Counter + 1
Wend
’
’
’
’
Aloitusarvo
Vertailu
Laskurin kasvatus
Silmukan lopetus
’ kun Counter > 19
Kalvo 44
Harjoitustyö: Mieti aihetta. (Etsi itsellesi pari
ensimmäisellä harjoituskerralla.)
45
T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Kysymyksiä
Luento 1
Kalvo 46

similar documents