Skolereformen * længere dage

Report
Skolereformen - mål
Ambitiøst løft af folkeskolen:
• Børnenes læring og faglige niveau skal
styrkes
• De unge skal have de bedste muligheder
for at tage en ungdomsuddannelse
• Øget trivsel og glæde ved at gå i skole
• Alle børn skal udfordres og blive så
dygtige, de kan
• De unge skal fagligt kunne det samme i 8.
kl. som de før kunne i 9.kl.
• Betydningen af social baggrund skal
mindskes
Skolereformen – længere dage
0. – 3. kl. 30 timer i skole.
Møder fra kl. 8:25-14:25 hver dag.
Timer: 19 fag, 4 understøttende, 2 lektie, 5 pause
4. – 6. kl. 33 timer i skole.
Møder 2 dage kl. 8:25 og 3 dage kl. 7:25. Fri 14:25 hver dag.
Timer: 23 fag, 2 understøttende, 3 lektie, 5 pause
7. – 9. kl. 35 timer i skole.
Møder fra kl. 7:25-14:25 hver dag (inkl. 2 timers lektiehjælp).
Timer: 24 fag, 4 understøttende, 2 lektie, 5 pause
Alle elever skal bevæge sig mindst 45 min hver dag.
Skolereformen – fag/timer
Flere timer i dansk og matematik fra 4.-9. kl.
Engelsk fra 1. kl.
Tysk fra 5. kl.
Mere natur/teknik i 2. og 5. kl.
Mere musik i 1. og 5. kl.
Sløjd og håndarbejde samles i nyt fag kaldet
håndværk og design.
Hjemkundskab hedder fremover
madkundskab
Skolereformen – understøttende
undervisning
Understøttende undervisning indføres som
nyt ”fag”.
De understøttende timer ligger ud over undervisningen i skolens fag,
men skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i
fagene.
Den understøttende undervisning skal således anvendes både
til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold og til opgaver,
der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed,
sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Undervisningen i de understøttende timer varetages af både lærere
og pædagoger.
Den understøttende undervisning udgør mellem 20 – 55 min. om
dagen (afhængig af klassetrin) når vi trækker pauser og lektiehjælp
fra.
Skolereform – SFO og klub
SFO får åbent morgen og eftermiddag.
Prisen for SFO falder til ca. 1250 kr/md.
Klubben er åben efter skole hver dag.
2 dage til kl. 21 og 3 dage til kl. 18.
4.-6. kl. har adgang til kl. 18 (pris ca. 500 kr.)
7.kl. – 18 år har adgang i hele åbningstiden.
Vi forventer, at lokalbussernes kørsel
ændres, således at der ikke kører busser
hjemad før 14:25. Til gengæld bliver der
derefter flere afgange end i dag.
Skolereform – åben skole
En af ideerne med skolereformen er, at
skolen skal åbne sig mod lokalsamfundet. Det
håber vi du vil medvirke til.
Bor du i vores nærområde, driver virksomhed
eller arbejder på virksomhed i vores ”opland”,
har kunstneriske evner eller er med i en
forening, der har gode tilbud til børn og unge
– så har vi brug for dig!
Vi vil gerne invitere alle, der har lyst, til en
snak om mulighederne.
Skolereform - debat
Hvad tror du bliver godt ved reformen?
Hvad bliver den største udfordring?
Har du gode ideer til os?

similar documents