Lietuvi* kalba 4 kl.

Report
Laiškas
Dalykas, ugdymo sritis:
Tema:
Klasė:
Priemonės paskirtis:
Ugdomi gebėjimai pagal
Bendrąsias programas:
Autorius:
Lietuvių kalba. Rašymas (rašymo technika, teksto
kūrimas)
Laiškas
4 klasė
Mokyti(s) rašyti laišką: laiško dalys, rašybos
reikalavimai, adreso rašymas.
3.2. Stengtis kurti rišlų tekstą atsižvelgiant į
adresatą, motyvus, situaciją.
3.3. Žinoti rašinių rūšis (pasakojimas, laiškas,
žinutė, skelbimas ir kt.).
pradinių klasių mokytoja, metodininkė
Mokykla:
Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti
netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068
Perskaitykite tekstą:
,,Mūsų karvė atsivedė labai gražų veršiuką.
Mama klausia, kaip tau sekasi mokytis. Šiandien
veršiukas jau po tvartą strikinėja. Vakar
pasiklydau miške. Mane išgąsdino brolis Ignas,
atėjęs ieškoti. Man mokytis sekasi gerai. Mama
pasveiko. Ačiū už vaistus. Bet niekas
neprisiruošė parašyti atsakymo.
Tavo brolis Vilius“
Koks tai tekstas?
Pasakojimas
Aprašymas
Laiškas
Šis smagus, vaikų sukurtas peliukas
kviečia jus išmokti tinkamai parašyti laišką.
Prieš atlikdami kiekvieną
„Pelių išdykėlių“ užduotį,
savo kompiuterio pelę
,,patupdykite“ šalia
peliuko paveikslėlio.
Kada rašome laiškus?
• Laiškus rašome tada, kai iškyla koks nors
reikalas.
• Laiškus rašome tada, kai norime ko nors
paprašyti.
• Laiškus rašome tada, kai norime ką nors
sužinoti ar papasakoti apie save.
Perskaitykite sesutės atsakymo
ištrauką.
,,Mielasis Viliuk!
Vakar gavau tavo laiškutį, už kurį dėkoju,
nes aš visada laukiu žinių iš namų. Tačiau
pirmiausia noriu tave pamokyti laiškus rašyti.
Gerai viską įsidėmėk.
Parašyk man kitą laiškutį, pasinaudojęs
patarimais. Nekantriai lauksiu.
Visiems daug linkėjimų.
Sesuo Agnė“
Kodėl Agnė nutarė broliuką pamokyti?
Vilius savo laiške viską sujaukė.
Agnė buvo vyresnė.
Agnė buvo pasipūtusi.
Agnės patarimai broliui, kaip reikėtų
pradėti laišką.
• Laiško pradžioje reikėtų rašyti vietovės
pavadinimą, iš kurios rašomas laiškas, ir datą.
• Reikia kreiptis į tą žmogų, kam skiriamas
laiškas, pvz.: Mieloji Sesute! Sveikas, Seneli!
Brangioji Mamyte!
Pažymėkite, kuris kreipimasis kuriam paveikslėliui tinka.
Mieloji Senele!
Sveikas, Kalėdų Seneli!
Skaisčioji saulute!
Brangioji Sesute!
Į ką derėtų kreiptis ,,Didžiai gerbiamas...“?
Į pusbrolį.
Į tėtį.
Į Prezidentą.
Į klasės draugą.
Agnės patarimai, kaip rašyti laiško
įžangą ir turinį.
• Įžangoje dėkojama už laišką, džiaugiamasi
parodytu dėmesiu, klausiama, kaip sekasi, kas
nauja.
• Svarbiausia dalis – pats laiškas, kuriame
nuosekliai pasakojama apie save, namiškius,
svarbiausius įvykius...
Kas rašoma laiško pabaigoje?
• Laiško pabaigoje perduodami linkėjimai.
• Laiško pabaigoje atsisveikinama ir pasirašoma.
Laiško gale paprastai perduodami linkėjimai šeimos
nariams, kaimynams ar draugams. Kuriam asmeniui
rašytame laiške netinka perduoti linkėjimus?
Klasės draugui.
Mokyklos direktoriui.
Tėčiui.
Suskirstykite laiško sakinius į tinkamus vokus.
Mes visi esame sveiki. Aš lankau
dramos būrelį. Labai įdomu.
Vaidinome tėveliams apie vilką ir
lapę.
Visiems siunčiu linkėjimus. Lik
sveika. Rūtelė
Tai mielas Tavo laiškas.
Yra už ką padėkoti.
Pradžia
Turinys
2013 m. kovo 15 d.
Druskininkai
Mieloji Angele!
Pabaiga
Adreso rašymas ant voko
Įsivertink, kaip, rašydamas laišką, laikaisi mandagumo
reikalavimų.
Laiške įvardžius Tu,
Jūs rašau didžiąja
raide.
Nedelsiu atsakyti į
gaunamus laiškus.
Parašęs laišką dar kartą nuo
pradžios iki galo atidžiai
perskaitau. Jei taisydamas tekstą
subraukau, sutepu, perrašau
laišką švariai iš naujo.
Visada
Dažnai
Laišką rašau
dailiame,
tvarkingame
popieriaus lape.
Retai
Naudoti šaltiniai:
1. Plentaitė V., Marcelionienė E. Naujasis šaltinis. Kaunas, 2011.
2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius, 2009
3. Sirtautai J., V. ir V. Teksto paslaptys.Vilnius, 1995
4. http://www.free-power-point-templates.com/spring-powerpointhttp://www.free-power-pointtemplates.com/spring.powerpoint/
5. http://www.smailikai.com/paveiksliukai/saulutes/saulute_36.png
6. https://www.google.lt/search?q=pa%C5%A1to+karvelis&hl=lt&rlz=1C2SKPL
7. http://www.edupics.com/coloring-page-grandmother-dl18311.jpg
8. http://www.edupics.com/coloring-page-father-dm19319.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/eUuExeCOL4M/UP1Ii9I4IBI/AAAAAAAAAy8/hjQHqyzYfUw/s1600/girl_drawing.jpg
10. http://www.colourbox.com/preview/2934315-902165-christmas-santa-claus-with-thumb-upgesture.jpg
11. http://www.sveikinimai.com/sveikinimai_com_atvirukai/meile/sv-valentino-diena/sinciu-su-meiletau.jpg
12. http://vaikai.kvb.lt/node/472
http://www.nec.lt/failai/2578_4kl_Rasymas_testo_vertinimo_instrukcija_(2_var.).pdf LAIŠKO VERTINIMO INSTRUKCIJA

similar documents