letöltés

Report
TANULÁSTECHNIKA, A
TANULÁS TANÍTÁSA
Molnár Tamásné
TUDNAK-E A GYEREKEK
TANULNI?
MILYENEK A DIÁKOK?
Tanul, jól halad,
nincs gondja az
iskolában.
MILYENEK A GYEREKEK?
Tanul, de nem éri
el a várt
eredményt.
(emiatt sokszor
érdektelenné válik,
„megutálja a
tanulást”)
MILYENEK A GYEREKEK?
Túl sokat tanul,
begörcsöl,
bukdácsol
MILYENEK A GYEREKEK?
Nem tanul, nem
érdekli az iskola.
KIK HASZNOSÍTHATJÁK AZ
ÖTLETEKET?
Azok, akik nem érik el a
képességeiktől elvárható
eredményeket, mert nem tudnak
tanulni.
Azok, akik jól tanulnak, de
szeretnének újabb ötleteket,
stratégiákat megismerni.
CÉLOK
 Egyéni
tanulási problémák szűrése
 Tanulási motiváció fejlesztése
 Teljesítményszorongás csökkentése
 Optimális fizikai körülmények kialakítása
 Figyelmi és emlékezeti stratégiák megtanítása
 Hatékony probléma-megoldási stratégia
megtanítása
 Tanulás 5 lépcsős módszerének oktatása
Egyéni tanulási problémák
szűrése
 SZŰRŐTESZTEK:
– Pieron
 Memória – szó, szám, vizuális
 Tanulási szokások
 Tanulási motiváció
 Problémamegoldás – kulcskeresés,
szegélydísz
 Szorongás – Péter hegedül
 Szövegértés
 Figyelem
Tanulási motiváció fejlesztése
Teszt
Külső – belső motiváció
Tanulni
Nem tanulni
Előny
Hátrány
Rövidtávú „előnyök” – hosszútávú hátrányok
De: a gyerek = gyerek!!
Teljesítményszorongás
csökkentése
Teszt
Péter hegedül
1. Magabiztos fellépés trükkjei
(szemkontaktus, egyenes testtartás,
hangos, folyamatos, érthető beszéd,
mosoly)
2. Progresszív relaxáció:
izmok megfeszítése - ellazítása
belégzés - kilégzés
Optimális fizikai körülmények
kialakítása
Megfelelő hely, sorrend
Tervezés+ szünetek beiktatása
Rend
Világítás
Hőmérséklet
Testtartás
Csend
Izgalmi állapot
FONTOS!
A tanulást tervezni kell!
A tervet és a megvalósítást
rendszeresen vessük össze
egymással!
A szünetek a tanulási folyamat részét
alkotják (jutalmazás).
A rendszeresség elősegíti a kedvező
tanulási szokások kialakítását
Figyelmi stratégiák
megtanítása
Tesztek
Edukáció
Figyelmi trükkök: (pl. testtartás, tarkó
masszírozása, mi legyen a padon,
önmegfigyelés stb.)
Figyelemfejlesztő feladatok:
rejtvényfejtés, zenélés
Emlékezeti stratégiák
Képzelet:
a. Mentális képek jelentősége
b. Történetalkotás
c. Helytársító módszer
Kategorizáció: információk csoportosítása
Idegen szavak megtanulása: asszociáció
Ismétlés: reklámok
Továbbadni, hogy megmaradjon
Hatékony probléma-megoldási
stratégia megtanítása
Mit keresünk?
Hasonló feladat felidézése
Megoldási mód „leutánzása” + gyakorlás,
hogy rögzüljön.
Más felosztás
1. A feladat megértése
2. Tervkészítés
3. Terv végrehajtása
4. A megoldás vizsgálata
Szövegértés
Hatékony stratégiák (pl. előzetes
tudás aktiválása, információk
rangsorolása, átfutás, részletes
olvasás, kérdőszavak pontos
megfigyelése, GYAKORLÁS)
Gyakorló feladatok
Tanulás 5 lépcsős módszere
LÉPCSŐ – Hatékony problémamegoldás
L: Leírjuk a problémát
É: Észtorna: Hogyan lehetne megoldani a
problémát? Lehetséges alternatívák
P: Próbáld ki gondolatban a fenti ötleteket,
és írd le, mik az előnyei, hátrányai!
CS: Csináld meg valamelyiket!
Ő: Összejött?
MENET
1.alkalom: szűrővizsgálat, szülőcsoport,
motiváció, fizikai körülmények
2.alkalom: teljesítményszorongás, figyelem
3.alkalom: emlékezet, problémamegoldás
4.alkalom: szövegértés, lényegkiemelés
5.alkalom: tanulás 5 lépcsős módszere,
trükkök tantárgyakhoz
összefoglalás, zárás
ÓRÁK MENETE
Interaktív beszélgetés a napi témáról,
saját tapasztalatok és ötletek
kifejtése;
Adott témához kapcsolódó teszt
kiosztása és megbeszélése;
Trükkök tanítása;
Trükkök gyakorlása játékos
feladatokon keresztül;
Fénymásolt segédanyag kiosztása:
napi összefoglalás
ÁLTALÁNOS ÖTLETEK
• pipa: már tudom, ismerem
• + : új információ, ami beleillik eddigi
tudásomba
• -:új infó, de ellentmond eddigi
tudásomnak: értelmeznem kell
• ?: kérdés számomra
• *:emlékeztet arra, hogy ….eszembe jutott
még…
Elmetérkép
Szómankó
E: emlős
G: gerinces
É: élőlény
R: rágcsáló
Irodalom
Fogalmak tanulása
3 oszlopos technika
 Memória-kártya:
 Ragasztás ajtóra, falra, ágyra stb.
Név
Hasonlat
Meghatározás
Példa
Életrajzok
Kiskártyák Például: Petőfi Sándor
1823
Pest,
Kiskörös piarista
gimnázi
um
Selmecbá Sopron,
nya
katonaság
líceum
1847.
Házasság
Szendrey
Júliával
1849.
Segesvár
Memoriter tanulása
 Némán,
majd hangosan felolvasni
 Megérteni a lényegét, mondanivalóját
 Vers ritmusát felfedezni
 Ismétlés, soronként, versszakonként
 Gyakori hibákat újra javítani (pl. felírni kis papírra)
 Lefotózni képzeletben
 Készülhet magnófelvétel!, Hangos felmondás!
 Kicsit pihentetni, majd újra elővenni.
 Felidézni magadban, éppen bárhol, amikor
magad vagy (busz, este stb.)
 Iskolában figyelni, ahogy osztálytársaid mondják.
Még mindig irodalom
Fogalmazás
 Témára és időre is figyelj, de ne nézd állandóan az órádat!
 Próbálj megnyugodni, miközben felírod a fogalmazás címét!
 Rövid vázlat készítése: Miről akarok írni? (ötletbörze:
pókháló+vázlat lap tetejére)
 Ezután fejtsd ki a témát, írd meg a dolgozatot!
 Olvasd át a kész művet + helyesírás ellenőrzése
Művek elemzése
 Vizuális segítség (TV, DVD, internet, színház stb.)
 Csoportosítási szempontok
1. Menete: előkészítés, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont,
megoldás
2. Műfaj, műnem, formai elemek
3. Események időrendje
4. Szereplők, jellemzők
5. Formai eszköztár
Nyelvtan
Helyesírás
Minden nap 3 sor diktálás újságból/
másolás újságból +hangos felolvasás
Életközeli pl-k: Média Markt reklámplakát
Szellemes hasonlatok: hall: két l: két füllel hallunk
Szabály: 4 oszlopos technika
NÉV
DEFINÍCIÓ
PÉLDA
KIVÉTEL
Történelem
Kronológia
Táblázat
Évszám
Esemény
Helyszín
Szereplők
Megjegyzés
Még mindig történelem
Térkép
 Fordíts időt a térkép áttanulmányozására
(térkép típusok, jelek jelentései)
 Minden lecke tanulásánál használd!
 Legális puskaként is segíthet a térkép
felelésnél
 Használd az égtájak szerinti elnevezést!
(kerüld: itt van, erre van)
 Felelésnél az államokat ne rábökkéssel,
hanem körbekerítve mutasd!
 Folyókat folyás irányába, hadműveleteket
támadás és visszavonulás irányában mutatni!
És még mindig történelem
Történelem lecke elsajátítása
Mindig gondold végig!
1. Mikor? Hol? Ki?, Mi?, Ok-okozat
2. Történelem részterületeinek végiggondolása az adott
korban: esemény, gazdaság, társadalom, eszme, vallás,
kultúra, technika
Vizuális segítség (Spektrum, könyvek, internet,
múzeumlátogatás)
5 lépcsős módszer!!!+ adalékok
a. Időben elhelyezni, mi történt a világ más részén ekkor
b. Térkép miben segíthet?
c. Táblázatok (pl. Csaták: időpont, helyszín, ellenfelek,
menete, nyertes ok, következmény)
d. Ábrák
e. Munkafüzet
Idegen nyelv
 Olvasás,
szövegértés: külföldi újságok, TV
adók, könyvek olvasása, rádió, magnó
hallgatása
 Beszéd, szókincs:
a. 3 oszlopos szótár technika: szó, jelentés,
példamondat
b. Kapcsos füzet: szavak témákhoz rendezve
c. Memória-kártyák
d. Agytérkép
e. Reggel buszon leírni magamban, mit látok
f. Ismétlés
g. Beszélj minél többet (pl. chatelés)
h. Megfelelő szótárhasználat
Nyelvtan
Matematika
= feladatmegoldás
 Figyelmes átolvasás
 Hasonló már megoldott feladat felidézése
 Feladathoz kapcsolódó összes tanult
képlet, tétel, fogalom felírása
 Ábra, grafikon készítése
 Kidolgozás, megoldás pontos végrehajtása
 Ellenőrzés, mértékegységek egyeztetése
 Válaszadás
GYAKOROLJ, GYAKOROLJ, GYAKOROLJ
Fizika, kémia
 Tanuld meg használni: Négyjegyű függvénytábla
+ periódusos rendszer (legális puskák)
 Kísérlet:
a. Cél
b. Elméleti háttér
c. Eszközök
d. Menete
e. Eredmény
f. Konklúzió
Földrajz, biológia
 Tájékozódj a térképen!
 Tanulj meg ábrát és képet elemezni!
 Készíts sok táblázatot!
 5 lépcsős módszer!!!
Ötletek A-F-ig
A. Készíts táblázatot!
B. Minden mindennel összefügg: Milyen
tantárgyak anyagaival függhet össze?
C. Rajzolj!
D. Tanuljunk játszva
 Barkochba
 Mozaikjáték
 Találós kérdés
 Apróhirdetés
 Kérdezz! Felelek!
E. Végezz megfigyeléseket, egyszerű
kísérleteket!
F. Nézd meg „élőben!”
És ha mindezt megtanulod:

similar documents