Om övergången från Apados till Pascal

Report
Övergång från Apodos till Pascal
11 juni 2012
• Inloggning – e-tjänstekort och länk
•
•
Fr.o.m. måndagen den 11 juni 2012 kl. 10.00 används Pascal. Du loggar in med hjälp av
e-tjänstekort och använder länken nedan. Obs! kortet måste sättas in i kortläsaren innan du
klickar på länken! Engångslösen via mobiltelefon kan i nuläget inte användas.
Via internet: www.eordinationpascal.se
• Användarens ansvar
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att kortet sitter rätt
Invänta att ikonen för Net-Id snurrat färdigt (programvaan finns här:
http://www.webbhotell.sll.se/sv/Etjanstekort/Tjanstekortsforvaltningen/Information-till-EK-ocheTjanstekortansvariga/NetID/
Välja genväg till Pascal
Svara OK när rutan med ditt namn kommer upp
Skriva in personlig PIN-kod
För Patient som är äldre än 100 år skall hundratalet (19) läggas till
• Kommunenes IT-supports ansvar
•
•
Tel 7189250, e-post [email protected]
Svara för första linjens support dvs att dator, kortläsare o.d fungerar för kommunens boenden.
Ansvarar för kommunens övergripande support och att problem som inte kan lösas i kommunen
lyfts vidare.
Kontaktas på e-post [email protected]
Sjuksköterska från
läkemedelsgruppens/ansvarig på säbo ansvar.
• Stödja användaren i att följa de steg som finns beskrivna
Katalogansvarigs ansvar.
Monica Odhe, [email protected], tel: 718 8760
• Ansvarar för kontroll i katalogen att uppgifterna stämmer för åtkomst
till Pascal.
• Om ansvarig på säbo inte kan lösa problemen kontaktas [email protected]
Råd och tips
Läkemedel i hel förpackning (originalförpackning)
•
Akut
•
Ordinarie stopptid
Använd e-recept eller skriv in ordinationen på patientens dosrecept (papper) och ge
det till patienten. Detta gäller som ett vanligt recept på apoteket. Kom ihåg att ange
förskrivarkod och arbetsplatskod. Apoteket för in ordinationen på patientens
dosrecept och expedierar.
Skriv in ordinationen på patientens dosrecept (papper) och faxa till det dosapotek som
patienten är knuten till. Kom ihåg att ange förskrivarkod och arbetsplatskod.
Dosapoteket för in ordinationen på dosreceptet och förpackningen kan sedan beställas.
Dosdispenserade läkemedel
Akut
Skriv ordinationen på patientens dosrecept (papper), markera att det är en akut
förändring och faxa till det dosapotek som patienten är knuten till. Kom ihåg att ange
förskrivarkod och arbetsplatskod. Dosapoteket för in ordinationen på dosreceptet och
gör tilläggs- eller ersättningsdoser.
•
Ordinarie stopptid
Skriv ordinationen på patientens dosrecept (papper) och faxa till det dosapotek som
patienten är knuten till. Kom ihåg att ange förskrivarkod och arbetsplatskod.
Dosapoteket för in ordinationen på dosreceptet och dispensering sker till nästa
ordinarie dosdelning.
Kontaktuppgifter Dosapotek
Dosapoteket Stockholm
Tfn 010-447 90 20 (vardagar kl. 08:00 - 16:30)
Fax 010-447 90 25 (ordinationshantering vardagar kl. 07:00 - 18:00)
Dosapoteket Uppsala (för dospatienter tillhörande
Norrtälje)
Telefon 010-447 87 50 (vardagar kl. 08:00 - 16:30)
Fax 018-12 92 80 (ordinationshantering vardagar kl. 07:00 - 18:00)
Kontaktväg helger
Under helger kontaktar du Apotekets kundcentrum (lör - sön kl.
08:00-18:00).
Telefon 0771-210 210
Aktuell information om Pascal och driftinformation
Uppdaterad driftinformation hittar du på
http://inera.se/kundservice/Felanmalan/Pascal-support/
Frågor och svar (Wiki) om Pascal hittar du på
http://pascalforum.inera.se/mediawiki-1.17.0/index.php/Huvudsida
Webbplats med mer information om Pascal i SLL
Information om Pascal finns på www.etjänsterläkemedel.se
Utbildning
Utbildning i Pascal finns i e-lärandeformat: korta blänkare i Pascal samt
e-utbildningar på www. inera.se, http://elearning.eordinationpascal.se/
Rutin under överflyttningshelgen för E-dos till Pascal i SLL
För tillgång till dosrecept fredag 8 juni kl. 14:00
- måndag 11 juni kl. 10:00 (gäller fram till dess
att Pascal är i drift!)
•
För att få tillgång till fax av patientens dosrecept
gäller följande.
– Apoteket Kundservice kontaktas via
0771-210 210
fredag 14-21, lördag och söndag 08-18
– Apoteket C W Scheele nås via 010-447 6100
och knappval 1
fredag 21-08, lördag och söndag 18-08
– Apoteket gör behörighetskontroll av den som
ringer
Förskrivare/
Läkare/Sjuksköterska
Arbetstid
Jourtid
14-21 fr
8-18 lö –sö
21-8 fr
18-8 lö/sö
010-447 6100
0771-210 210
Knappval #1
Fax
Förskrivare/
Läkare/Sjuksköterska
7

similar documents