PowerPoint - pårørendeundervisning 2

Report
Tema:
Pårørendeundervisning 2
Psykoedukation til patienter med depression
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Siden sidst
Samarbejdet med de pårørende
Forebyggelse
Hvad har mennesker med depression brug for?
At være pårørende
Hvor kan man selv få støtte?
Hvad tager du med dig?
• Pause når det passer
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Oversigt over emner
Første aften:
Anden aften:
• Fakta om depression
• Årsager til depression
• Diagnosticering og
symptomer
• Behandling
• Samarbejdet med pårørende
• Forebyggelse
• Hvad har mennesker med
depression brug for?
• At være pårørende
• Hvor kan man selv få støtte?
• Hvilke forventninger har I?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Samarbejdet med pårørende
Tilbud i psykiatrien
• Pårørendesamtaler
• Psykoedukation til pårørende
• Samtaler og tilbud med fokus på børn som pårørende
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Hvorfor samarbejde?
• De pårørende har det tætteste kendskab til patienten
• Patientens tilknytning til behandlingen styrkes
• Kan være med til at forebygge tilbagefald
• Depression påvirker også de pårørende
• Det kræver hjælp og støtte
at kunne yde hjælp og støtte
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
De pårørende
• Familien kan være i krise
• Usikkerhed på den forandrede situation
• Påtager sig ofte skyld for udviklingen
• Har brug for at stille spørgsmål og have kontakt med
behandleren
• Har brug for støtte og viden
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Samtalen med børn
• Skal afspejle barnets virkelighed
• Dvs. rumme både negative og
positive følelser:
• Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg
OG muligheder, glæde, kærlighed,
håb
• Skal fratage barnet bekymringer og
ansvarsfølelse
• både for årsag samt helbredelse
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
På patientens præmisser
• Patienten kan sige nej til inddragelse af pårørende
• Det er patienten, der bestemmer, hvem de pårørende er
• Behandlere må ikke kontakte pårørende uden patientens
tilladelse
• Behandlere må ikke udtale sig om patienten uden tilladelse
• Behandlere må gerne udtale sig generelt om psykisk sygdom
og behandling
• Patienten kan sige nej til behandling
• Behandlere må ikke kontakte patienten uden tilladelse
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Refleksion
• Spørgsmål eller kommentarer til emnet:
• Samarbejde med de pårørende?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Forebyggelse
• Depression øger risikoen for senere depressioner
• Livet som tidligere deprimeret kræver vedvarende
opmærksomhed
• Dels på ’udløsende faktorer’ del på ’advarselstegn’
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Hvad har den syge brug for?
3 udsagn om omsorg, der hjælper:
• ”Giv mig plads til at have det, som jeg har det ”
• ” Giv mig et ring, for jeg orker ikke ringe selv”
• ”Vær hos mig! Uden jer går det ikke!
Kilde: ” En hjælp til dig, der har en depression, s. 68-69”, Lilly
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Refleksion
• Videoklip om recovery [Pernille Jensen]
• ”En god pårørende, fra en tidligere brugers synsvinkel”
[Kirsten Kallesøe, PS Landsforening]
• Tanker og overvejelser?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Gode råd – lang version
•
Tag sygdommen alvorligt
•
Sæt dig ind i, hvad depression er
•
Hjælp den syge med at finde ud af, hvor og hvordan han/hun kan finde
professionel hjælp
•
Planlæg gerne "færdigpakkede" aktiviteter, hvor den syge kan deltage
uden at skulle tage stilling til indhold, transport eller lignende
•
Trøst f.eks. ved at sige: "Husk du bliver rask. Du lider af en sygdom, der
kan behandles. Det er ikke din skyld.”
•
Spar den syge for gode råd som: "Hvis jeg var dig, så ville jeg…" Eller:
"Tag dig nu sammen." Den depressive er syg - ikke doven
•
Undlad bebrejdelser
•
Læg ikke op til lange diskussioner om, hvorfor vedkommende er blevet
syg
•
Husk, at depression ikke er nogens skyld
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Gode råd – kort version
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
At være pårørende
Velkendte følelser hos pårørende
•
•
•
•
•
•
Angst
Forvirring
Vrede
Frustration
Skam
Sorg
•
•
•
•
•
Skyldfølelse
Selvbebrejdelse
Magtesløshed
Bekymring for fremtiden
At føle sig ”stemplet”
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
At være pårørende - fortsat
Almindelige og forståelige reaktioner
• Man kan som pårørende påtage sig ekstra forpligtelser
• Man kan være bange for at lade patienten ude af syne
• Man kan påtage sig mange af patientens opgaver
• Tager sig af patienten på bekostning af egne interesser
• Får ikke overskud til andre familiemedlemmers behov
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Pas også på dig selv
• Hvis man oplever problemer, måske gennem lang tid og
måske været ude af stand til at løse dem, bliver man
belastet
• Hvis man samtidig med bekymringer og uro måske skal
passe et arbejde, kan det opleves uoverkommeligt
• Man kan opleve stress og føle sig
magtesløs
• Det er derfor vigtigt at passe på sig
selv som pårørende
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Hvordan kan pårørende selv få hjælp
• Bruge sit eget netværk, venner, familie
• Lære noget om sygdommen og få støtte
• Ved længerevarende krise, henvisning til psykolog via
praktiserende læge
• Deltage i pårørendegrupper
• Mødes med ligesindede i patient- og pårørendeforeninger
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
PsykInfos rådgivning
Døren er åben i Psyk-Info i Næstved, Roskilde, Slagelse og
Nykøbing F:
Her kan du møde PsykInfos medarbejdere:
•Mandage kl.9-15 på Hjultorv 6A, 1. sal, Næstved
•Tirsdage kl. 9-15 og torsdage kl. 14-18 i Kornerupsvænge 9 st.tv., Roskilde
•Onsdage kl. 9-15 i Bredegade 10, 1. sal, Slagelse
•Tirsdage i LIGE UGER kl. 16-18, Banegårdspladsen 1, i Nykøbing F
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
emotionelt
ustabil personlighedsstruktur
19
PsykInfos telefontider
PsykInfo’s medarbejdere kan træffes på tlf. nr. 70 25 02 60
Er åben for rådgivning, information mm. på flg. tider:
Alle hverdage kl. 9-15, torsdage dog kl. 14-18.
• Mailadresse: [email protected]
• Hjemmeside: regionsjaelland.dk/psykinfo
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
20
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer?
• [Udfyld venligst evalueringsskema]
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
BILAG
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Tilskud til psykolog
Der kan efter henvisning fra egen læge bl. a. ydes tilskud til
psykologhjælp til:
•
•
Personer over 18 år med let til moderat depression.
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst
ydes tilskud til 2 x 12 konsultationer.
Behandlingen skal ydes af en psykolog, der er tilsluttet
sigesikringsordningen.
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

similar documents