AlmenBolig+ - Informationsmøde

Report
AlmenBolig+ - Informationsmøde
Skibstedgård – torsdag den 18. september 2014
Program for mødet i dag
1.
Velkomst
2.
Kort om AlmenBolig+ -konceptet
3.
Afdeling Skibstedgård
Placering, plan, lejlighedstyper, tilbehør
4.
Hvordan får man sådan en bolig?
Forløbet fra den 18. september 2014
5.
Spørgsmål fra jer
2
Kab-bolig.dk
Nybyggeri
Skibstedgård
AlmenBolig + er
rummelige boliger
til en rimelig leje.
Forsøgskoncept.
Vi kommer kun kort
ind på alt
det generelle i dag.
Men husk KAB´s
hjemmeside,
Der findes
meget god
information.
3
Konceptets overskrifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Industrielt fremstillet byggeri
Stordriftsfordele, men i små enheder
Lavenergiboliger
Ingen fællesarealer (næsten)
Ingen blå mænd tilknyttet - ejendomsfunktionærer
Egen aktiv indsats i og omkring boligerne
Digitalt administrationskoncept (billigere adm.)
Særlige godtgørelsesregler ved fraflytning
Billig husleje
Lave forbrugsudgifter
Godt miljø – det fjerne og det nære
4
Skibstedgård
5
Afdeling Skibstedgård
•
•
•
•
•
•
15 familie boliger
79 – 117 kvm.
3 typer boliger
Fin beliggenhed i
lille stationsby
Tæt på børnehave og
skole
Kort afstand til
S togs station
6
Skibstedgård -Situationsplan
7
Type A, snit
8
Skibstedgård - Boligtyper
•
15 boliger fordelt på 3 forskellige boligtyper, alle i mindst to
plan, fra 79 til 117 m2.
•
Alle med adgang fra gårdsplads og med egen have.
Alle har 5 m2 skur
•
De enkelte typer findes fordelt rundt i bebyggelsen.
•
En kort gennemgang af de enkelte typer kommer her:
9
De forskellige typers beliggenhed
10
Skibstedgård Type A1 6 stk. fra 106 til 112 m2
11
Skibstedgård type A2 6 stk. fra 111 til 117 m2
12
Skibstedgård type B1 v. 2 stk. 79 m2
13
Skibstedgård type B1 h. 1 stk. 79 m2
14
Lidt billeder taget ved rejsegildet 4.september
halleluja
15
Se dig for! Det med småt!
•
I udlejningsbrochurens bagerste sider er der en beskrivelse af
udstyr og materialer.
Det gennemgås ikke i detaljer her men det bør man læse hvis
man vil vide hvad der følger med
•
Ingen hårde hvidevarer – men installationer.
•
Opvarmning, el-baseret genindvindingsanlæg.
Derfor ingen a’conto varmebidrag
16
Udlejningsmodel - fælles
•
5 kriterier:
•
Børnefamilier bosiddende i kommunen med beskæftigelse
beliggende i kommunen – 25% af boligerne
•
Børnefamilier med beskæftigelse beliggende i kommunen - 25% af
boligerne
•
Boligsøgende med beskæftigelse beliggende i kommunen – 20% af
boligerne
•
Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger – 20% af
boligerne - seniorer
•
Boligsøgende med ønske om at bo i almene boliger præget af høj grad
af egen indsats – 10% af boligerne - seniorer
Alle skal selvfølgelig ønske at bo i en almen afdeling præget af høj grad
af egen indsats
Dokumentation og krav - fælles
•
Dokumentation skal afleveres inden godkendelse
•
Kan beskæftigelse ikke dokumenteres - ingen bolig efter
disse kriterier
•
Beskæftigelseskravet:
•
•
Èt medlem af husstanden har fast arbejde på min. 30 timer om ugen
Beskæftigelsen skal dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og
evt. lønsedler
Dokumentation og krav - fælles
•
Seniorer:
•
•
Er boligsøgende over 55 år.
Erfaring med vedligeholdelse af bygninger:
•
•
•
•
•
Er håndværkere
Tidligere håndværkere
Gør det selv personer
Boligejere der har renoveret og vedligeholdt eget hus
Hver situation vurderes særskilt efter dialog/kontakt med den
enkelte
Skibstedgård
Boligty
pe
A1
Kvm
106 –
112
Forventet
husleje
8.300 – 8.600
Forventet
aconto el
880-940
Forventet
indskud
48.000 –
51.000
A2
111 –
117
8.600 – 8.950
925-975
49.000 –
53.000
B1 v og
h
79
6.200-6.400
600-675
35.500-37.000
20
Skibstedgaard
•
Ovenstående beløb er foreløbige.
•
Der tages forbehold for fejl og mangler
Hvad skal jeg bruge for at komme i gang ?
Indskud
36.000 – 53.000
1. Måneds husleje
6.800 – 10.000
Flytteudgifter
10.000 – 15.000
Udgifter til indretning af lejemål inkl.
hårde hvidevarer
Ca. 30.000
Alle udgifter er anslåede og uden ansvar.
22
Ansøgning - fælles
•
En ansøgning pr. husstand
•
Prioriter hvilken bolig I ønsker som nr. 1 og derefter den I
syntes er næstbedst som nr. 2
•
Ved tildeling af bolig er det 1. prioritet der tages
udgangspunkt i
Lodtrækning indenfor hvert kriterium og
hver boligtype
• Hvis der er for få ansøgere, går vi til
2. prioritet
•
Ansøgning - fælles
•
En ansøgning pr. husstand
•
Prioriter hvilken bolig I ønsker som nr. 1 og derefter den I
syntes er næstbedst som nr. 2
•
Ved tildeling af bolig er det 1. prioritet der tages
udgangspunkt i
Lodtrækning indenfor hvert kriterium og
hver boligtype
• Hvis der er for få ansøgere, går vi til
2. prioritet
•
Tidsplan - fælles
•
Ansøgningsskema på KAB's hjemmeside fra torsdag den 25.
september 2014 kl. 18.00 til søndag den 28. september 2014 kl.
23.59 – ingen bilag
•
Ansøgninger behandles i perioden
29. september til 4. oktober 2014
•
Alle ansøgere får en mail lørdag
4. oktober 2014
•
Dokumentation til os mandag den 6. oktober 2014
inden kl. 08.00 – scannes samlet
Tidsplan - fælles
•
Onsdag den 8. oktober 2014 mail om udtrukne er godkendt
26
Tidsplan - Skibstedgård
•
Torsdag den 9. oktober 2014 første beboermøde i
Skibstedgård. Lodtrækning om adresser
•
Torsdag 23. oktober 2014 kontrakter og girokort sendes ud
•
Torsdag 31. oktober 2014 kontrakter retur underskrevet
•
Mandag 3. november 2014 indskud betalt
•
Lørdag 13. december 2014 kl. 10.00 til 13.00 åbent hus i
Skibstedgård (alle er velkomne)
Tidsplan - Skibstedgård
•
November 2014 til februar 2015 resterende beboermøder m.v.
•
Mandag 23. marts 2014 betale første måneds husleje
•
Fredag 27. marts 2014 kl. 1000-1300 nøgleudlevering
indflytning

similar documents