hvorfor tegningens dag?

Report
TEGNINGENS DAG
9 september 2013
TEGNINGENS DAG
PROGRAM
Kl. 9.15 – 9.45
Om at tegne
Præsentation af dagens indhold
Jacob Bang
PRAKTISK INFORMATION
Tegneartikler og papir til øvelser
Kaffepauser og frokost: overhold tiden!
Toiletter i forrummet
HVORFOR TEGNINGENS DAG?
TEGNING
VEJLEDERE
BRED INTRODUKTION TIL TEGNINGENS DISCIPLINER
CROQUIS – GØR DET TIL EN VANE
UDVIKLING AF OPGAVER OG UNDERVISNINGSMATERIALE
SKOLENS FORSKERE – BLIK PÅ TEGNINGEN
EVALUERING – 1 STUDERENDE FRA HVER AFDELING
EN GOD VANE – FRA BEGYNDELSEN
NOTESBOG
SKITSEN / IDEEN / REFLEKTIONEN
Skitsens autoritet
Le Corbusier
Registrere observationer, reflektere, at tegne
er en måde at stille stille spørgsmål på
Leonardo da Vinci
Notationer
Denevan
Joseph Albers
Systematisk, analytisk
John Hejduk
At skitsere en idé frem
Madge Gill
Hvordan tegner man noget
der ikke findes?
Louis Kahn
Hvordan tegner man noget
der findes?
Afprøve materialets modstand
Jacob Sebastian Bang
Jacob Sebastian Bang
Se forbindelserne mellem dit
eget arbejde og verden
At være i tegningens særlige rum
Carlo Scarpa
ideen
Peter Zumthor
Peter Zumthor
At oversætte skitsen, reducere,
revidere igen og igen
- Men bevare karakteren!
Det enkle
Instruktionsplan, legetøjs togbane
Det komplekse
Daniel Libeskind
afkodning
Snittet
Casa da Musica / OMA
Jørn Utzon
MERE OM DET PÅ DE
OBLIGATORISKE KURSER
OBLIGATORISKE KURSER
BA1
Tegningens Dag
1 dag med en bred introduktion til tegningens historie,
discipliner, forskere mm.
BA1
Konstrueret tegning
I forbindelse med afdelingernes egne opgaver
3 dage med dobbelt retvinklet projektion og aksonometri,
herunder opmålings/produktionstegning,
plan/snit og stregtykkelser,
2 dage med til perspektiv.
BA 1
Rumlig skitsering 1
2x2 dage med Rumlig skitsering, frihåndstegning og foto.
BA 1
3D – m o d e l l e r i n g o g s k i t s e r i n g
I alt 15 dage med digital skitseringsteknik / 3D-modellering,
cross-media-brug af analog skitsering (4 dage), foto (1 dag).
BA2
Rumlig skitsering 2
2½ dage med Frihåndsskitsering, materiale og stof, rumlig
og analytisk skitsering, foto.
TEGNINGENS DAG
PROGRAM
Kl. 9.45 - 10.15
Tegningens historie
– epistemologi og ontologi
Henrik Oxvig
10.15 – 10.30
Pause
Kaffe kan købes i kantinen
TEGNINGSDISCIPLINER I-III
Kl.10.30 – 10.55 I:
Retvinklet Projektion og Aksonometri
Plan, snit og opstalt.
Aksonometriske afbildninger: oplæg og korte øvelser.
Der udleveres blyant og papir.
Birte Møller Andersen og Boye Lippert
Kl. 10.55 – 11.20 II:
Skitseringsprocesser
Oplæg med eksempler ca. 5 minutter
Tegneøvelser ca. 20 minutter.
Der udleveres sort kuglepen og papir.
Per Henriksen og Lasse Bruun Eriksen
TEGNINGSDISCIPLINER I-III
Kl.11.20 - 12 III:
Rumlig Konstruktion
Foto / Perspektiv
Bygningsopmåling
Farve
Croquis: oplæg og tegning efter model.
Der udleveres sort Filiakridt og papir.
Helle Mie Hellesen, John Andersen,
Jens Frederiksen og Per Møldrup
12-13
Frokost
DET PERSONLIGE BLIK. TEGNINGEN I – IV
Kl.13 – 13.30 I:
Mellem flydende og fast
Anders Abraham
Kl.13.30 – 14.00 II:
The Restless Drawing
– computation, time and the shift from considering
objects to considering systems
Phil Ayres
14.00 – 14.30 III:
Notation og rum
Peter Bertram
14.30 – 14.45
P a u s e - Kaffe kan købes i cafeen
DET PERSONLIGE BLIK. TEGNINGEN I – IV
14.45 – 15.15 IV:
Notationer
Anna Katrine Hougaard
15.15 – 15.45
Kommunikationen af tegningen som mærke
- en personlig vurdering
It-undervisningen og sammenhængen med tegningen.
Lars Klint
15.45 – 16.00
Afrunding
Jacob Bang
KONTAKT
[email protected]
TAK
Og videre til
HENRIK OXVIG
Tegningens historie
– epistemologi og ontologi

similar documents