Fizikos u*davinio sprendimo tvarka

Report
Fizikos pamoka 8a kl.
Tema: „Jėgos, masės, pagreičio apskaičiavimas
taikant antro Niutono dėsnio formulę F = m a“
Uždavinys: Dirbdami porose ir spręsdami
nesudėtingus uždavinius išmoksite jėgos, pagreičio,
masės apskaičiavimui taikyti antro Niutono
dėsnio formulę F = m a.
Fizikos uždavinio sprendimo eiga:
1. Atidžiai perskaityti sąlygą.
2. Išsiaiškinti:
1. Nežinomus žodžius ir sąvokas,
2. Kokie dydžiai yra ieškomi, kokie duoti.
3. Užsirašyti sutrumpintą sąlygą.
4. Suvienodinti matavimo vienetus.
5. Pasirinkti uždaviniui reikalingas formules ir jas
pritaikyti sprendimui.
6. Jei reikia, sąlygą papildyti dydžiais iš lentelių.
7. Įsitikinti gauto rezultato teisingumu, realumu.
Šios dienos uždavinių
sprendimui reikalingos formulės
F = ma
v  v0
a
t
Kokia jėga sportininkas 500 gramų
rutuliui suteikia 60 m/s2 pagreitį ?
R F
D m=500 g = 0,5 kg
a = 60 m/s2
Sprendimas
F= m a
F= 0,5 × 60 = 30 N
F= 30 N
Naudodamiesi greičio grafiku, apskaičiuokite
10 kg masės roges veikiančią jėgą.
v (m/s)
20
15
10
5
0
0
R
2
4
6
8
10
F
D m= 10 kg
v=16 m/s
t = 8s
v0 = 0
Sprendimas
F=ma
v  v0
a
t
16  0
a
8
a= 2 m/s2
F= 10 × 2 = 20 N
F= 20 N
Namų darbas:
1 grupei :
- 8 kl. vadovėlio 46 psl. Nr.1 ir Nr.5
2 grupei:
- 8 kl. vadovėlio 46 psl. Nr. 2
Grupę pasirinkite
savarankiškai

similar documents