Skaitmeninės mokymo priemonės geografijos mokymui 9

Report
Skaitmeninė
mokymo(si) priemonė
9–12 klasėms
Mantas Šiumeta
2013
• Užsakovas: Ugdymo plėtotės centras
• Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės
parama
• SMP skirta Lietuvos geografijai Europos ir pasaulio
kontekste mokyti
Kūrėjai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantas Šiumeta – projekto vadovas
Rytas Šalna – koncepcijos autorius
Genovaitė Kynė
Lina Bargailienė
Dr. Virginijus Gerulaitis
Angelė Pakamorienė
Vilma Norvaišienė
Robertas Šalna
Jovita Achmedova
Konsultantai ir pagalbininkai
• Georgijus Sapožnikovas
• Ingrida Stanaitienė
• Jolita Šmigelskaitė
Temos (9–10 kl.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugomos teritorijos ir augalija
Ciklono judėjimas virš Lietuvos ir Europos
Didysis apledėjimas ir Lietuvos paviršius
Lietuvos žemės gelmės
Karstiniai reiškiniai Lietuvoje ir Europoje
Baltijos jūros ekosistema ir Kuršių nerija
Lietuvos dirvožemiai
Lietuvos vandenys
Lietuvos geografinis pažinimas ir kartografinė raida
Temos (9–10 kl.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietuvos ploto kaita ir geografinė padėtis
Lietuva ir ES
Valstybių socialinė ir ekonominė galia
Klaipėdos jūrų uostas
Energetika
Migracijos
Žemės ūkis
Religijų paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje
Gyventojų skaičiaus kaita
Lietuvos pramonė
Urbanizacija
Temos (11–12 kl.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žemės sandara, uolienos ir mineralai
Vulkanizmas
Žemėdreba
Globalizacijos sritys
Orų stebėjimas ir sinoptinė prognozė
Klimatą lemiantys veiksniai
Klimato juostos
Geografinis zoniškumas (Biomai)
Išoriniai Žemės paviršių keičiantys procesai
Pasaulio vandenynas
Nuo ištakų iki žiočių.
Temos (11–12 kl.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geoinformacijos raida
Globalinės problemos
Demografinė gyventojų raida
Gyventojų pasiskirstymas
Kultūrų geografija
Valdymo formos
Turizmas – pasaulio ūkio variklis
Miestų funkcijos ir struktūra
Pasaulio regionų geografija
Mokomasis objektas
•
•
•
•
•
Demonstracinis objektas
Interaktyvių užduočių testas
„Įsivertink!“ užduotys
Užduočių lapas
Kūrybinė užduotis

similar documents