Handels-gymnasiet

Report
Handelsgymnasiet
Informationsmøde
Roskilde Handelsskole – én skole – flere uddannelser
• 1900 årselever
• 1000 årselever på Handelsgymnasiet
HHX-studentereksamen
3-årig gymnasial uddannelse med erhvervsprofil
Giver mulighed for:
• Videregående uddannelse på lige vilkår med andre gymnasiale
uddannelser
• En erhvervskarriere (arbejde kombineret med uddannelse fx HD)
Karakteristika
•
•
•
•
•
•
•
Almendannelse
Anvendelsesorienteret
Moderne
Internationalt orienteret
Sprog og kultur
Fokus på innovation
Fokus på it
Fakta om os
Et af regionens største gymnasier med cirka 1000 gymnasieelever
og 75 lærere
•
•
•
12 klasser på 1. år
11 klasser på 2. år
11 klasser på 3. år
Værdier: Faglighed, respekt og anerkendelse, arbejdsglæde
Uddannelsens opbygning
Samme grundstruktur for alle 3-årige gymnasiale uddannelser
(hhx, htx og stx):
•
½ års grundforløb – ens for alle, men svagt tonet
•
2 ½ års studieretning
2013-studieretningen
Obligatoriske fag
· 3-4 studieretningsfag
1-3 valgfag
Studieområdet
• Dansk A
• Engelsk A + 2. sprog
• Samtidshistorie B
• International økonomi B
• Erhvervsret C
• Virksomhedsøkonomi B
• Afsætning B
• Matematik C
• Samfundsfag C
· Studieretningsprojekt
• Finansiering C
• Idræt C og B
• Markedskom. C
• Mediefag C
• Psykologi C
• Samfundsfag B
• Mat. B og A
• Statistik C
• Musik C
• Filosofi C
• Organisation C
• Tysk A
• Kinesisk områdestudium C
• Kulturforståelse C
• Innovation C
Del 1 (fortsat)
Del 2:
• Erhvervscase
Del 3:
• Det internationale
område
Linjer og
studieretninger 2013
Økonomi
1.
Finansklasse
Marked
2.
Kina • USA
3.
Virksomhedsøkonomi
It/Matematik
International
1.
Europaklasse
2.
Verdensklasse
1.
Interkulturel
marketing
3.
Sprog og
kultur
1.
It og
marketing
2.
Iværksætteri
3.
Sportsmanagement
4.
Sportsmanagement
plus
Adgangskrav
•
Samme krav til optagelse, faglige niveauer og eksamen for alle gymnasiale
uddannelser
•
Folkeskolens afgangsprøver – 9. klasse- eller 10. klasseprøver
•
En uddannelsesplan, hvor man er erklæret uddannelsesparat
•
Eventuelt optagelsesprøve ultimo marts/primo april
Præsentationsrunder
Kl. 19.40-20.10
1. præsentationsrunde
Kl. 20.10-20.30
Vejledning, boder og rundvisning
Kl. 20.30–21.00
2. præsentationsrunde
Oversigt over lokaler er fordelt på stolene
Følg os på
facebook.com/Roskildehandelsskole
Læs mere på rhs.dk/Handelsgymnasiet

similar documents