Az elektronikus fizetési eszközök használata

Report
RÉZMŰVES RAMÓNA
A pénzügyi szolgáltatások hosszú távú fejlődésének
meghatározó az információ technológia sokrétű, gyors
ütemű fejlődése. A szélessávú adatközlési technika
világméretű elterjedésével lehetővé vált a beérkező
információk azonnali feldolgozása, értékelése valamint
saját információk és ügyleti utasítások bármely más
pontra történő késedelem nélküli eljutatása.
 Ez a fejlődés világszerte elősegítette az elektronikus
fizetési eszközök kialakítását és használatát.

A hazai pénzforgalmi törvény külön kiemeli a kis
összegű készpénz helyettesítő fizetési eszköz fogalmát.
Ezek a fizetési eszközök nemzetközi forgalomban nem
bírnak jelentőséggel.
 Kis összegű készpénz helyettesítő fizetési eszköz,olyan
fizetési eszköz ,amely kizárólag 9.000 Ft-ot meg nem
haladó fizetési műveletre használható, vagy amelyen a
rendelkezésre bocsájtott vagy tárolt pénzérték nem
haladja meg a 45.000 Ft-ot.
 Fontos változás hogy megszűnt a korábbi bonyolult
rendszer amely megkülönböztette az elektronikus
fizetési eszközöket, a távolról hozzáférést biztosító
fizetési eszközöket és készpénz helyettesítő fizetési
eszközöket is.
 Elektronikus fizetési eszköznek tekinthető a távolról
hozzáférést biztosító
fizetési eszközök és az
elektronikus pénzeszköz.

A kibocsájtó csak az ügyfél kifejezett írásbeli
kérelmére bocsájthat ki elektronikus fizetési eszközt,a
kibocsájtás során ügyelni kell hogy,a személyes
adatokat (kód) senki ne ismerhesse és, hogy az ügyfél
tájékoztatva legyen a szerződésben foglaltakkal.
 A távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz olyan
eszköz, amelynek birtokosa rendszerint
személyazonosító kód illetőleg más azonosító
használata révén rendelkezhet a hitelintézettel szemben
fennálló bankszámla követelésről vagy a hitelintézet
által nyújtott hitellehetőségről.
 Ilyen eszköz:bankszámla követelésről való
rendelkezést biztosító bankkártya,stb.

A legnagyobb elektronikus fizetési módszer a
bankkártyával történő fizetés.
 A távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz a
kártyabirtokos számára lehetővé teszi hogy a kártyával
a hitelintézetnél elhelyezett számlája terhére,
biztonsági kódok megfelelő használata mellett,
meghatározott pénzügyi műveletet végezzen.
 A betéti
kártya addig használható fizetésre vagy
készpénz felvételről az automatából, még a
számlán van fedezet.
 A bankkártyák
a számlán lévő fedezetet
meghaladóan vagy fedezet nélkül , egy előre
rögzített hitelkeretig történő vásárlást,
készpénzfelvételt tesznek lehetővé.
Előre fizetett kártya: olyan kártya amely a kártya
birtokosa által előre kifizetett összeg erejéig
használható. Egy speciális előre fizetett kártya az
elektronikus pénztárca.
 Terhelési kártya:Abban különböznek a hitelkártyáktól,
hogy nem feltétlen állapítanak meg hitelkeretet , és a
hó végén a teljes tartozást ki kell egyenlíteni a
kártyabirtokosnak. Az előleg kártyák a betéti és
hitelkártyák tulajdonságait egyesítik. A kártya a
vásárláskor, készpénzfelvételkor figyeli, hogy az
ügyfélnek mivel éri meg jobban fizetni a számlán lévő
tényleges fedezettel vagy éppen a hitelkeret
felhasználásával.

 Lehet
belföldi,külföldi
 Kapcsolódhat Ft. számlához vagy a bank által
frekventált devizanemben
 Pénzforgalmi szolgáltató
megterheli
valamilyen devizanemben
kedvezményezett bankja jóváírja az
összeget.
 Konverziós árfolyamok használata nem
egységes.
A bankkártya virtuális bankkártya, amely kifejezetten
az internetes vásárlások lebonyolítására használható. A
bankkártya fizikailag nem létezik, csak a kártya száma,
a lejárati dátum és az ellenőrzési kód alapján
megfogható.
 A webkártyán elérhető pénzösszeget a tulajdonos
tetszése szerint tudja változtatni és általában csak a
vásárlás lebonyolítása megelőzően helyez el rajta
pénzt. A kockázat miatt csak olyan adtok megadása
szükséges amik a kártyán egyébként is rajta van. Az
internetes vásárlás során pin kódot sohasem adunk
meg.

Kísérleti Jelleggel indította el a Visa Europe új
programját , melynek lelke egy valódi elektromos
kijelzővel rendelkező tokennel ellátott, normál méretű
bankkártya.
 A Visa pin-kártya program megoldást kínál nyújtani a
bankkártya csalások ellen, ezek a kártyák egy
folyamatosan változó 8 jegyű számra cserélné a 3
jegyű pink-kódot, amelyet a kártya pin megadása után
ír ki apró hátlapi kijelző. Így csak a valós tulajdonos
tud tranzakciót lebonyolítani, hisz csak ő ismeri a
kódot.

Az elektronikus pénz leginkább a készpénz digitális
formájaként képzelhető el. Előre kifizetett értéket
képvisel, ellenben a bankkártyával, amely csak
értékhatárhoz való hozzáférést biztosít.
 A Hpt. Szerint az elektronikus pénz kibocsájtásakor
átvett készpénz vagy átutalt vagy átutalt számlapénz
nem lehet kevesebb mint a kibocsájtott elektronikus
pénz értéke.
 Az elektronikus pénz készpénz átvétele, illetőleg
számlapénz átutalása ellenében kibocsájtott
elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték , melyet
elektronikus fizetés céljából a kibocsájtón kívül más is
elfogad.

Az adathordozón megjelenő pénzt az elektronikus
pénzeszköz kibocsájtója teremti úgy, hogy az ügyfelek
készpénzt fizetnek be, vagy a számlájukról pénzt
utalnak át, amely ellenében a hitelintézet ezt az
összeget elektronikus jelként szolgáltatja vissza az
elektronikus pénzeszközön, és az azáltal válik
fizetőeszközzé, hogy a kibocsájtó megállapodást köt
kereskedőkkel,szolgáltatókkal annak elfogadására
vonatkozóan, majd visszaváltja az elektronikus pénz
értéket készpénzre vagy számlapénzre. Az elektronikus
pénzeszköz elektronikus pénzzel újratölthető.
 Az elektronikus pénzeszköz olyan készpénz
helyettesítő fizetési eszköz, amely az elektronikus
pénz tárolására szolgál és amellyel az ügyfél
közvetlenül végezhet fizetési műveleteket.

A kártya nem csupán az azonosítást szolgálja hanem a
chip fizikailag tárolja a pénz értéket.
 Maga a chip kártya széles terméklistát jelöl a 2
alapvető csoport:
1.
Az uninteligens memória kártya
2.
Az intelligens mikroprocesszoros kártya
A memóriakártyák egyszerűbb kevesebb biztonságot
igénylő. A mikroprocesszoros chip kártya a
legkorszerűbb elektronikus adathordozó.
A chipkártyák pénzérték tárolására alkalmas eszközök.A
chip tulajdonképpen egy cél számológép. A smart
card önmagában is alkalmas a többféle rendszerben
való használatra.


A dallamos smart kártya olyan új technológiára épül,
amelyben a hangokat a bankkártya adja át. A
felhasználó a speciális kártyát vásárláskor a számítógép
mikrofonjához tartja s ekkor ez olyan speciális hangot
bocsát ki melynek segítségével a kereskedő webhelyen
a vásárlót azonosítja. Előnye hogy a kártya egyedi
hangját lehetetlen utánozni.
A contactless a smart kártya iparágában használatos
szakkifejezés , amely egy újfajta kártyaolvasási
módszert takar. Egy rádió jel olvassa le a kártya
adatokat kis távolságból anélkül, hogy a kártyát a
készülékbe kellene helyezni.
 A contactless technológia rádiófrekvencián alapul,az
olvasó egy rádió jelet küld a kártyának,amely
rendelkezik saját chippel és antennával. A chip a rádió
jel segítségével bekapcsol és képessé válik az
olvasóval kommunkikálni.

 Az
e pénz felhasználása a gyakorlatban
sokféle fizetési rendszerrel valósul meg.
 A fizető programok olyan webes felületen
működnek melynek célja a fizetés
megkönnyítése.
 A fizető programok nem adják ki az ügyfél
adatait ők hajtják be az árú szolgáltatás
ellenértékét.
 Az
internetes kereskedelmi lehetőségek egyik
fajtája,közvetlenül történő fizetés.
 A pay pal elektronikus számlát vezet ügyfelei
részére , melyet azok hitelkártyás fizetéssel ,
banki átutalással vagy inkasszó megbízással
tölthetnek fel, lakossági vagy céges
bankszámláról és innen kezdve a velhasználó a
pay pal számlával bármely másik
felhasználónak képes lesz pénzt küldeni
anélkül hogy a valódi kártya számát felfedné.
 Online
központosított pénzintézet.
 Ami szükséges hozzá egy e-mail cím és egy
bankszámla amiről a befizetést kell végezni.
 A számla feltölthető hitelkártyáról banki
átutalással és egyéb lehetséges módokon.
 P2P pénzügyi rendszert használják általában
magánszemélyek kis összegű átutalásához stb.
A MONEYGRAM INTERNATIONAL a világ egyike
legtekintélyesebb pénzküldéssel foglalkozó cégeinek.
 Legfontosabb termékei és szolgáltatásai közé a globális
pénzküldés, átutalási megbízások és pénzügyi
intézmények és lakossági ügyfelek felé történő
átutalások sorolhatók.

Ez alrendszer egy kicsit olyan minta a telefonkártya.
Előre kifizetünk egy nagyobb összeget, vagy hitelbe
kapunk egy olyan fizető eszközt,amelyet egy szűkített
vásárlói körbe használhatunk, és az összeg erejéig kis
egységben fogyaszthatunk szolgáltatást vásárolhatunk
árút.
 A Millicent esetében elektronikus utalvány csomagot
veszünk valamelyik MilliCent rendszerben résztvevő
banktól vagy utalvány árusító cégtől és az utalványokat
hazsnáljuk fel a vásárlás során.

1996-ban alakult
 Elektronikus pénztárca
 Feltölthető smart kártyákkal működő rendszerből.
 Ezeket a kártyákat előre megállapított összegben lehet
megvenni majd feltölteni újra.
 Ezek a kártyák más műveletre is képesek (adattárolás)
a chip programozásának függvényében.

A mobilbanking szolgáltatást gyorsan háttérbe
szorította az internet.
 Az igazán csábító alternatíva a kontraktus nélküli
szolgáltatásban rejlik.
 Ennek előnye hogy a telefon ellátja a
bankkártya/hitelkártya funkciót, de használatához nem
szükséges azt a POS terminálhoz érinteni hanem elég
annak közelébe helyezni majd az úgynevezett NFC (
near field connection) technológia segítségével végzi
el a tranzakciót.
 A megvalósításnak azonban számos technikai és
pénzügyi akadálya van.

 Az
euró bevezetése kihatott az egész európai
pénzügyi infrastruktúrára.
 A felgyorsult technológiai fejlődés alaposan
átalakította a fizetési megbízások
elszámolására és kiegyenlítésére szolgáló
rendszereket.
 A klíring rendszernek meg kell felelniük a
Lámfalussy-normák néven ismert általános
követelményeknek is.
 (Az európai monetáris intézet volt elnöke)
 Az
európai közösség fizetési forgalmának
gyakorlatai lebonyolítása kapcsán hagyományos
giro-rendszerek és RTGS rendszerek ismeretesek.
 RTGS
(real time gross settlement system) Valós idejű
bruttó elszámolási rendszer. Abban különbözik a
bruttó elszámolási rendszertől, hogy míg ott a
kiegyenlítés időben elválhat az elszámolástól,
addig itt a két folyamat időben elválaszthatatlan.
 Nagy összegű egyedi tranzakciók back to back
átutalások és kormányközi fizetési lebonyolítás
jönnek létre

Az elszámolás a fizetési megbízások továbbítását ,
egyeztetését és visszaigazolását jelenti, amely során
kialakítják a teljesítés alapját képező végső pozíciót.
 A teljesítés a pénzügyek átadása a fizető fél és a
kedvezményezett( a fizető fél bankja és a
kedvezményezett bankja) között.

Nettó elszámolási rendszer: az elszámolás és a
kiegyenlítés időben mindig elválik egymástól.
 Bruttó elszámolási rendszer:az elszámolásra és a
kiegyenlítésre egyszerre egy lépésbe kerül sor.
amennyiben van elegendő fedezet akkor a
tranzakció a küldés időpontjába véglegessé válik.
 2 fajtája van:
 Késleltettet kiegyenlítésű rendszer,ezek a nap
végi bruttó elszámolási rendszerek
 Valós idejű és folyamatos elszámolást biztosító
rendszerek tartoznak ide.( ezek a
rendszerek:RTGS(REAL TIME GROSS
SETTLEMENT)rendszerek)

A hibrid rendszerekben a tagok az általuk elhelyezett
fedezet erejéig teljesíthetnek kifizetéseket, és a fedezet
nettó pozíció kiegyenlítésére kerül sor naponta egy
vagy több alkalommal.
 A fizetési forgalom intézményei:
 Pénzügyi intézmények,befektetési
szolgáltatók,KELER,Magyar posta zrt.,MÁK,Magyar
Nemzeti Bank,Giro elszámolás forgalmi zrt.,GIRO
bankkártya zrt.
 Kártya rendszer:A kártya rendszer mind nettó alapon
működnek
 Ezekhez Magyarországon 3 különböző elszámolási
rendszer kapcsolódik
 Europay,Visa Giro zrt.

 A magyarországi
bankközi fizetési program
elszámolása teljes mértékben elektronikus úton
történik. Ez 2 módon a BKR és a VIBER
alkalmazásával valósul meg.
 Bankközi Klíringrendszer:Az MNB
kezdeményezte egy olyan rendszer létrehozását
amely megoldhatja a hazai bankok
pénzforgalmának lebonyolítását.Így alapították a
GIRO elszámolásforgalmi RT.-t,
 A giro zrt. Által nyújtott BKR szolgáltatásait
BKR- hez közvetlenül csatlakozó hitelintézetek
vehetik igénybe.
Az összes résztvevő közötti kiegyenlítés egy lépésben
zajlik az IBI mátrix(interbank indebtedness Matrix)
segítségével.
 IBI Mátrix.A giro elszámolásforgalmi zrt. által
pénzügyi teljesítés céljából az MNB részére továbbított
tartozások és követelések listája amit az MNB a BKR
tagjai között elszámol.
 A BKR-ben kizárólag olyan hitelintézetek
forgalmazhatnak, amelyek szerepelnek az MNB által
vezetett nyilvántartásban, A hitelesítő táblában.

A hitelesítő tábla az összes érvényes bankkódbankszervkódot, a hozzátartozó bankfiók nevét és
címét, továbbá a viber adatokat tartalmazza.
 Egyéb Giro szolgáltatások:
1.
Girinfo
2.
Hunstep2*
3.
Giroháló
4.
Girolock
5.
GiroDirect
 A Hunestep2 keret a Hunestep2 elszámolási napon a
résztvevő számára rendelkezésre álló , az átutalások
fedezetül elkülönített euró egyenleg.


similar documents