PP_presentasjon_OSLO_2014

Report
Litterær vårsamling
for norsklærere på ungdomstrinnet
OSLO
H. Aschehoug & Co
Sehesteds gate 3, 0102 Oslo
Tlf: 22 400 400
www.aschehoug.no
Litterær vårsamling
H. Aschehoug & Co
Sehesteds gate 3, 0102 Oslo
Tlf: 22 400 400
www.aschehoug.no
Hva leser ungdom i alderen 13 – 15 år?
Marte Storbråten Ytterbøe,
Deichmanske bibliotek
You’re only young once, they say, but doesn’t it go
on for a very long time?
More years than you can bear.
Hilary Mantel
Betydningen av å være en god rådgiver
Hva leser ungdom?
• (Forbudt) kjærlighet
• Sick lit
• Sport
• Spenning
• Fantasy
• Fra virkeligheten
Anbefalinger på nynorsk
God ungdomslitteratur
Inn i teksten – om kreativ skriving
Harald Ødegaard,
Engebråten ungdomsskole, Oslo
”Jeg hater å skrive!”
• ”Hvorfor skal jeg lære meg å skrive fortellinger? Jeg har ingen planer om å
bli verken forfatter eller journalist. Det verste jeg vet er disse
skriveoppgavene i norsktimene. Og hvorfor må vi lese alle disse kjedelige
bøkene?” (Jonas, ”Klasse 10B”)
Kreativ skriving handler om..
• Kreativ skriving handler om å la elevene jobbe med tekstskriving på en slik
måte, at de blir bedre, mer fantasifulle, nyanserte og bevisste skrivere.
• Kreativ skriving handler om å la elevene leke seg med teksten, uten at de lar
seg overstyre av regler for form og sjanger.
• Kreativ skriving handler om at elevene skal tilegne seg ferdigheter,
skriveteknikker og basiskunnskaper som gjør dem i stand til å skrive
særegent og med sitt eget uttrykk.
• Kreativ skriving handler om å trene elevene til å bli mer konstruktive i
kritikken av egne tekster, slik at de får et bevisst forhold til egen
skriveprosess.
• Kreativ skriving handler med andre ord om å videreutvikle skribenten og
fortelleren i eleven.
Hva sier læreplanen?
• Læreplanen fokuserer på skriving i alle fag.
• I norskfaget handler dette blant annet om å lære elever strategier for å
planlegge, utforme, revidere og ferdigstille tekster.
• Om grunnleggende skriftlige ferdigheter sier læreplanen:
• ”Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge,
utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål
og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter
systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike
skrivestrategier.”
• Om kreative tekster sier læreplanen:
• ”Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på
hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker,
formål og medium.”
Hva sier Udir?
• Informasjon om eksamen i norsk våren 2014 (sist endret 05.03.2014)
Hva er kreative tekster?
Kreative tekster er ikke én teksttype, men et samlebegrep. Det kan innebære å
fortelle og dikte, eller å reflektere og prøve ut tanker. I opplæringen leser
elevene svært mange tekster som viser språklig kreativitet, både
skjønnlitteratur og ulike former for sakprosa.
Noen av langsvaroppgavene til eksamen ber om en kreativ tekst. Disse
oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de tidligere essay-,
novelle- og kåserioppgavene.
Faglig bakgrunnsstoff
• Kapitlet Kreativ skriving er forankret i metoden prosessorientert skriving,
en toneangivende retning innenfor skrivepedagogikken.
• I tillegg støtter kapitlet seg på Skrivesenterets skrivepedagogiske prinsipper.
• Kapitlet er bygd opp slik at eleven blir geleidet gjennom tre faser i
skriveprosessen, fra idé til ferdig tekst:
1. Før du skriver
2. Mens du skriver
3. Etter at du har skrevet
Utfordringer
• Den store utfordringen med å jobbe prosessorientert, er knyttet til
organisering og tidsbruk.
• Det stilles krav til god planlegging, for prosessorientert skriving innebærer et
systematisk og strukturert arbeid med tekstene, slik at de ulike fasene under
skriveprosessen blir ivaretatt.
• Vurderingsarbeidet kan også by på utfordringer, for hvordan vurderer man
kreativitet?
• Er det lærerens subjektive skjønn og den berømmelige ”x-faktoren” som
gjelder?
• Hvilke kriterier og kjennetegn på kreativitet skal man presentere for
elevene?
Om kapitlet
• Harald Rosenløw Eegs erfaringer som forfatter er en integrert del av
kapitlet, og hans stemme bidrar gjennom hele kapitlet med metodiske tips
og skrivefaglige råd.
• Eksempelteksten Torghandel er en anonymisert elevtekst.
• Elevteksten er mer virkelighetsnær for elevene å forholde seg til enn en tekst
skrevet av en forfatter.
• Elevenes egen skriving kan virke mindre skremmende når de ser hva andre
elever har fått til før.
• Ved hjelp av teksten får elevene et praktisk innblikk i hvordan en tekst
utvikler seg i løpet av de ulike fasene av skriveprosessen, fra ide til ferdig
tekst.
• Kapitlet har et mangfold av oppgaver knyttet til delferdigheter.
• I lærerveiledningen er det et stort utvalg differensierte skriveøvelser som
passer til de ulike delene av skriveprosessen.
Oppgave
• Husk ordene
Oppgave
• Tegn en påfugl
Delferdigheter
• Elevene må utvikle ulike skrivestrategier for å bli kompetente skrivere.
• I kapitlet Kreativ skriving vektlegger vi derfor arbeidet med å øve på ulike
delferdigheter:
1. Før du skriver
 Idemyldring
 Disposisjon
 Handlingsgang
2. Mens du skriver
 Skrivesperre
 Respons
3. Etter at du har skrevet
 Revisjon
 Språkvask
Kjennetegn på kreativitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En innledning som for eksempel skaper nysgjerrighet eller undring
Bruk av pangstart som fanger leserens oppmerksomhet
Bruk av parallellhandling
Originalt plot
En oppfinnsom eller intrikat handlingsgang
Et overraskende vendepunkt
Levende miljøskildringer
En overraskende avslutning
Bruk av litterære og språklige virkemidler som tilfører teksten noe ekstra
Teksten avslører gradvis nye hemmeligheter
Fortellinger i flere lag
”Hvis jeg bare hadde visst!”
”Hvorfor har ingen lært meg disse teknikkene før? Jeg har alltid jobbet hardt
med tekstene mine, men det har aldri gitt resultater. Det er først nå jeg forstår
hvordan jeg skal jobbe med tekstene mine for at de skal bli bedre.”
(Svein, NyGiv-elev)
Ikke glem…
”Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en
hemmelighet for de fleste.” (Mark Twain)
Vel hjem!
H. Aschehoug & Co
Sehesteds gate 3, 0102 Oslo
Tlf: 22 400 400
www.aschehoug.no

similar documents