Judendom, Kristendom - Klassblogg Nyboda 5A

Report
De abrahamitiska
religionerna
Kristendom, Judendom, Islam.
Tre religioner som hör ihop
• Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska
religioner.
• Det är för att religionernas grundare (personer som startat
religionen) tros vara ättlingar till en man som hette Abraham.
De tre hör ihop för att:
• De tror på samma Gud. En gud.
• De har liknande historia.
• De har liknande heliga böcker.
• Många ceremonier är lika.
• En dag i veckan är helig.
• De har många gemensamma heliga platser.
JUDENDOMEN
Världens äldsta religion
Kort fakta
• Judendomen är 4000 år gammal.
• Enligt judisk tro gav Gud landet Kaanan till en man
som hette Abraham.
• Dit flyttade Abraham och hans folk, och blev det folk
som vi idag kallar för judar.
• Idag bara 18 miljoner som tillhör judendomen, den
minsta av världsreligionerna.
• Ca 17.000 personer i Sverige tillhör den judiska tron.
• De tror på en Gud, som skapat världen och alla
människor, djur och växter.
• Människan har en viktig uppgift: ta hand om jorden
och älska varandra.
• Grunden till kristendomen och islam.
Viktiga symboler
Menora – sjuarmad
ljusstake som
symboliserar den
brinnande buske som
Gud uppenbarade sig i
för Moses. Ska lysa upp
det heliga varje dag.
Torarullarna – judarnas
viktigaste texter (de fem
moseböckerna) finns
nedskrivna på
pappersrullar. De kallas
Tora som betyder ”lära”.
Davidstjärnan –
gammal symbol för
det judiska folket,
olika förklaringar, t.ex
att den är lika
sammansvetsad som
det judiska folket.
Finns på Israels flagga.
Heliga platser
Synagogan
• Judarnas heliga byggnad.
• Där samlas man och ber till gud
och umgås.
• Dekoreras ofta med
davidsstjärnan.
• Den som talar under
gudstjänsten kallas rabbin.
Landet Israel
• Gud gav folket landet Kaanan för 4000 år sedan, men
det judiska folket var tvungna att fly till Egypten, hölls
som fångar där och när de äntligen befriats av Moses så
vandrade de tillbaka till Kaanan.
• Vandringen tog 40 år och kallas den stora
ökenvandringen.
• I Kaanan bodde redan andra människor och sedan dess
har judarna levt utspridda över världen.
• 1947 får judarna tillbaka delar av Kaanan, det är landet
Israel.
Helig dag, matregler och tradition
Vilodagen
• Kallas för sabbat och är på en
lördag.
• Firas ofta med god mat och
glädje, man tänder ljus. På
vilodagen ska man inte
arbeta.
• Kippa – män och pojkar bär en liten
mössa som kallas för kippa. Det är en
gammal tradition att män och pojkar
ska visa respekt för Gud genom att
täcka huvudet. De flesta judar bär bara
kippa på speciella tillfällen, t.ex sabbat,
högtider eller i synagogan.
Matregler
• Tillåten mat enligt judendomen
kallas för kosher.
• Enligt Toran och traditionen ska
en jude inte äta gris, häst, hare
och skaldjur.
• Man får inte blanda kött och
mjölk enligt judendomen.
Helig bok: Toran.
• I Toran finns berättelser om hur världen blev till,
därför är det judarnas viktigaste bok.
• Tora betyder lagen och läran.
• Toran är exakt samma texter som finns i första
halvan av den kristna bibeln, alltså i det gamla
testamentet.
• Judarnas och de kristnas har alltså samma
berättelser om hur världen blev till. Det kallas
skapelseberättelse.
• Toran skrevs förr i tiden på rullar, så gör judarna
än idag.
Viktiga judiska högtider
Chanukka - tempelinvigningsfesten.
Firas för att minnas hur judarna tog
tillbaka sitt viktigaste tempel från
grekerna för 2200 år sedan. En lampa
brann i templet i 8 dagar, därför tänder
man 8 ljus i en ljusstake, ett för varje
dag. Den 9e ljuset är till för att tända de
andra.
Pesach – judisk påsk.
Firas till minne av judarnas flykt ur Egypten.
Man firar i åtta dagar och äter speciell mat
som ska påminna om den mat man åt under
vandringen ur Egypten, t.ex osyrat bröd.
Viktiga ceremonier
• Bröllop
• Begravning
• Från barn till vuxen.
När barnen är 12-13-år så går de i synagogan och får lära sig
om den judiska tron och att läsa judiska bibeln (toran) på
hebreiska, judarnas heliga språk. När de är klara med sin
utbildning firas bar mitzva (pojkar) och bat mitzva (flickor).
Judisk tro
• Tron på en gud, Jahve på hebreiska.
• Gud gav judarna ett särskilt uppdrag att ta hand
om världen, som tack fick de landet Israel.
Judarna kallar detta ett förbund med Gud.
• Judar väntar på Messias – en god kung som ska
skickas till jorden för att skapa fred.
• Under vandringen ut ur Egypten fick Moses ta
emot tio guds bud från Gud. Han skulle sprida
dem till alla människor.
Olika judiska grupper
• Vissa judar följer många regler och andra följer bara några få
regler. Man kan därför dela in judarna i tre grupper.
• Ortodoxa – följer många regler
• Konservativa – följer några regler
• Liberala – följer väldigt få regler
Kristendomen
Världens största religion
Kort fakta
• Kristendomen är 2000 år gammal.
• Kristendomen grundades av en man som hette Jesus,
han lärde folket vad Gud ville ha sagt.
• Idag är det nära 1,5 miljarder människor som följer
kristendomen.
• Sverige är ett kristet protestantiskt land. Men det
betyder inte att alla tror på Gud här, det finns många
människor med andra religioner.
• Sverige är dessutom ett av världens minst religiösa
länder, med det menas att religionen inte har så stor
betydelse för samhället.
• Kristna tror på Jesus och att han var Guds son som kom
till jorden för att rädda människorna.
Viktiga symboler
Korset är en symbol för
Jesus/Kristus och
symboliserar Jesus död
på korset. Om korset
har en jesusfigur på sig
så kallas det krucifix.
Duvan är en
symbol för den
helige ande, en del
av Gud.
Heliga platser
De kristnas heliga rum kallas kyrka,
där samlas man för gudstjänst och
bön.
Det finns många heliga platser
i den kristna historien, Jesus
föddes i staden Betlehem,
växte upp i staden Nasaret och
besökte när han var liten det
stora templet i staden
Jersualem. Det är templet på
bilden. Alla de tre städerna är
viktiga platser för kristna.
Jersualem är också viktig för
där samlades de första kristna
människorna.
Helig dag, regler, tradition
Vilodag
• När Gud skapade världen,
enligt bibeln, vilade han på
de sjunde dagen. Enligt
kristna är den dagen
söndag och därför är detta
de kristnas viktigaste dag.
• På söndagar vilar man och
går till kyrkan på
gudstjänst.
Bön
Den viktigaste kristna
bönen heter vår fader.
En del kristna ber
varje dag, t.ex en bön
där man tackar gud för
maten.
Helig bok
Bibeln
• De kristnas viktigaste bok heter
bibeln. I den finns många berättelser
som är viktiga för kristendomen.
• Bibeln handlar om hur Gud skapade
världen och om Jesus.
• Bibeln delas in i två delar:
1. Gamla testamentet (GT) som
innehåller de gamla berättelserna.
2. Nya testamentet (NT) som handlar
om Jesus och hans liv.
Kristna högtider
Jul
• Man firar att Jesus föddes 24
december.
• Under julen kan man gå till kyrkan
och höra berättelsen om när Jesus
föddes.
• Många träffar familjen och äter
mat tillsammans och ger julklappar.
Påsk
• Man firar att Jesus återuppstod
ifrån de döda, efter att han hade
korsfästs och dött.
• Firandet pågår i flera dagar, man
går i kyrkan och samlas med
familjen för att äta god mat.
Viktiga ceremonier
Dop
• En av de viktigaste
ceremonierna, när den
som döps blir en del av
kyrkan och den kristna
tron.
• Man kan döpas som barn
eller som vuxen.
Ceremonin utförs av en
präst.
Bröllop
• När två som är kära i
varandra gifter sig i
kyrkan kallas det för
vigsel.
• Gud välsignar de som
viger sig i kyrkan.
Konfirmation
• Ordet betyder ”bekräfta”
och den som tar
konfirmationen bekräftar
sitt dop, alltså säger ja till
att vara en del av den
kristna tron.
• Man gör det när man är ca
13-14 år gammal.
Kristen tro
• Kristna tror på Gud.
• De tror att Gud har skapat världen,
människorna och djuren.
• Gud kan beskrivas på tre sätt enligt
kristendomen:
1. Som fadern
2. Som sonen (Jesus)
3. Som den helige Ande
• Kristna tror att Jesus var Guds son och
därför är Jesus samma sak som Gud.
Olika kristna grupper
Kristendomen har tre olika grupper. Grupperna delas in efter vilken
kyrka de tillhör.
1. Katoliker
• Största gruppen kristna, de tillhör den katolska kyrkan.
• Deras ledare är påven som bor i vatikanstaten i Rom.
• Nunnor och munkar som bor i kloster är katoliker.
2. Protestanter
• De tillhör den protestantiska kyrkan och finns över hela världen.
Svenska kyrkan är ett exempel på en protestantisk kyrka. Den
protestantiska kyrkan grundades av munken Martin Luther som
tyckte att påvens sätt att se på Gud var fel.
3. Ortodoxa
• Tillhör den ortodoxa kyrkan. Får namn efter landet de finns i, t.ex
grekisk-ortodoxa i Grekland. Ortodoxa kyrkan följer inte påven eller
Luthers lära, något som är viktigt är ikoner (bilder av Jesus och hans
mamma Maria).

similar documents