John Milton

Report
Fakta:
Født 9. desember 1608
 Død 8. november 1674
 Prest
 Engelsk poet, polemiker av prosa og
embetsmann.

Hvorfor husker vi John Milton:
Opprettet en skole
 Statssekretær
 Pamfletter
 Henrettet
 Blind

Om å vera blind
Laget av:
Vilde Gausdal
 Christine Olsen
 Maren Amalie Hansen Adriansen


similar documents