Å møte ungdom som lever i frykt

Report
Å møte unge som lever i frykt
Tønsberg 19.09.2012
Jeg ber om forståelse…..
……….og du gir meg råd
Jeg ber om forståelse……
……………..og du forklarer
The name of the game
Hvis kommunikasjon er mer enn å snakke
sammen
Mitt prosjekt
- Å balansere smerte og selvivaretakelse
3 sensitivitetstyper
separasjon
prestasjon
trygghet
- Å bli møtt der du er
hypothalamus
cerebellum
binyre
aksen
tenke
føle
sanse
Semantisk
hukommelse
Episodisk
hukommelse
Prosedural (automatisert)
hukommelse
Top-down
Bottom-up
Rasjonelt selv
ANS
Emosjonelle
selv
EP`s
fight
flight
Overaktivert
Sympatisk
SNS
Window of
Tolerance
Lavaktivert
SNS
Parasympatisk
SNS
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
4
3
FREEZE
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Interessert i dette temaet?
Sjekk:
www.rvts.no/sor
med fagstoff og lenker til:
www.traumenett.no
våre informasjons- og undervisningsfilmer
www.traumebevisst.no
våre kompetansehevingsprogrammer

similar documents