MTU Aero Engines Polska Renata Markowska

Report
MTU Aero Engines Polska
Renata Markowska
Konferencja „Wyzwania HR”, 16.10.2013
14 October 2013
1
Kompleksowość procesów HR
i ich miejsce w strategii firmy
14 October 2013
.
2
Plan:
Krótka informacja o firmie
Oczekiwania zarządu wobec działań HR - KPI
Cele i mapa procesów HR
„Case study” 2013 – komunikacja, narzędzia, metody
Miejsce HR w strategii firmy, wnioski
14 October 2013
3
Global Network & Customer Proximity
MTU Maintenance
Canada Ltd.
MTU Maintenance
Hannover GmbH
MTU Maintenance
Berlin-Brandenburg
GmbH
P&WC Customer Service
Centre Europe GmbH3
• 50% MTU
• 50% P&WC
Ceramic Coating
Centre S.A.S. (CCC)
• 50% MTU
• 50% Snecma Services
MTU Aero Engines
Polska
Vericor Power
Systems LLC.
MTU Aero Engines GmbH
/ Headquarters / MUC
Joint Ventures
14 October 2013
Airfoil Services
Sdn. Bhd. (ASSB)
• 50% MTU
MTU Maintenance
Zhuhai Co. Ltd.
• 50% MTU
• 50% LHT
• 50% China Southern
4
MTU Polska general information
Historia MTU AE Polska
Supervisory
Board Approval
-
Ground breaking
Ceremony
Construction
phase
start
V2500
IAE Upshare
Production
Shop floor
adopted
completely
start
28.06.2007
14 October 2013
14.04.2008
01.08.2008
01.04.2009
end of 2012
June 2012
5
General Company Information
External approvals authorities
Certificate of Internal
Compliance Program
Concession for
Military Products
Date: 19.05.2009
Motivation:
Approval for turn-over of
military and dual-use goods
(OEM, R&D, MRO, e.g.
TP400, PW2000, IGT)
Date: 03.08.2009
Motivation:
Approval for production and
trade of goods for military
and police purpose
ISO9001/EN9100
Date: 26.05.2010
Motivation:
Certification of Integrated
Management System as
basis for airworthiness
approvals (EASA, FAA)
FAA Part 145
Maintenance Organization
Approval
Date: Planned 2011
Motivation:
To act as independent supplier for
maintenance services for customers
under FAA supervision
EASA Part145
Maintenance
Organization Approval
EASA Part21G
Production
Organization Approval
Date: 23.12.2010
Motivation:
To act as independent supplier for
maintenance services for customers
under EASA supervision
Date: 27.07.2009
Motivation:
Direct deliveries of, as airworthy
certified products
2009
14 October 2013
2010
2011
6
Company organization
Infrastructure and organization
MTU Aero Engines Polska
V2500 Externals &
Accessories Center
Engineering & Operations
Engineering
Engine
Component
Development
(esp. Airfoils)
Fixture and Test
Equipment Design
Engineering
14 October 2013
Engine Control
and Monitoring
System
Development
Repair
Engineering
Operations
LPT Blades and
Vanes
LPT rings, discs and
air seals
LPT Module
Assembly
Logistic
Procurement
V2500 Externals &
Accesories
Engineering
Supplier Quality
Tubes Repair
Mixed Parts Repair
7
General Company Information
Region
Mc Braida
Heli-One
Aviation - close competit.
Aviation Business Companies
14 October 2013
Aviation - competitors 30-60 km
Aviation Business Companies, more than 30km out of RZ
Other businesses
8
Struktura kooperacji w świecie silników lotniczych
14 October 2013
9
Plan:
Krótka informacja o firmie
Oczekiwania zarządu wobec działań HR - KPI
Cele i mapa procesów HR
„Case study” 2013 – komunikacja, narzędzia, metody
Miejsce HR w strategii firmy, wnioski
14 October 2013
10
Podstawowe KPI
Raporty
Uniwersalne targety HR od Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zatrudnienie
Koszty pracy
Fluktuacja
Wskaźnik absencji chorobowej
Wypadki przy pracy
Wydajność / produktywność
Dostępność pracowników
Rozwój i szklenia
na czas (natychmiast) kompetentni pracownicy
na poziomie średnich rynkowych
< 1%
< 1%
0
> 90%
elastyczny czas pracy
tylko konieczne
9. Pracownicy
14 October 2013
11
HR w akcji
CO muszę zrobić ?
JAK to zrobić ?
FAZA 1
14 October 2013
FAZA 2
12
Plan:
Krótka informacja o firmie
Oczekiwania zarządu wobec działań HR - KPI
Mapa procesów i cele HR
„Case study” 2013 – Komunikacja, narzędzia, metody
Miejsce HR w strategii firmy, wnioski
14 October 2013
13
Szkolenia
Rozwój
Bezpieczeństwo
Fluktuacja
Absencja
Zatrudnienie
Koszty pracy
Komunikacja
14 October 2013
14
Horyzont czasu z perspektywy HR
KPI
Działania, akcje
miesiąc
kwartał, rok
Procesy , Programy
1-3 lat
?
Dyskusje, perswazja, dowody, argumenty
Wizje, pomysły
Kapitał ludzki
14 October 2013
na min. 5 lat
na min. 10 lat
15
Wymiary współdziałania
Audytorzy
zarząd
Instytucje
?
kierownicy
HR
Przedstawiciele
pracowników
14 October 2013
Kontrahenci
Konsultanci
pracownicy
16
Plan:
Krótka informacja o firmie
Oczekiwania zarządu wobec działań HR - KPI
Cele i mapa procesów HR
„Case study” 2013 – komunikacja, narzędzia, metody
Miejsce HR w strategii firmy, wnioski
14 October 2013
17
HR targets 2013, communication concept
1.
2.
3.
4.
Health management
Succession plan – long term development plan
Organizational climate
Error Culture
Step 1
01 March
Poster
General presentation
Step 2
12 March
Each program’s
Explanation – 4 pages
Step 3
May 2013– Jan. 2014
On-going programs
BI – formal communication
14 October 2013
18
MTU AE Polska, cele 2013
14 October 2013
19
Step 1 + 2
Agent „ Zdrówko” (Health)
Health promotion programs in 2013
Picnic – “ Univers” sports, MTU run
Smoking – informing actions and workshops (off-time)
Dealing with stress - workshop offer (off-time)
Sailing
Skies
Mountains trip
Agent „ Young Einstein”
Succession Plans
Long term development programs
Agent „Cool-turka” (Culture)
Organizational Culture project
Introduction / Informing Campaign / Crucial data collecting / Questionnaire / Report
Strategy workshop including
Agent „James Błąd” (James Error)
Error Culture
A part of Organiz. Culture project
14 October 2013
20
Komunikacja - metody i narzędzia
Komunikacja
1. Bezpośrednia
2. Angażująca
3. Ciągła
Metody / narzędzia
1. Wizualizacja celów 2013
Plakat, Biuletyn, TV, …
2. Personifikacja
Komunikat od „bohaterów”, nie od HR
3. Komunikacja typu „mniejszy dystans”
(pokolenie Y)
14 October 2013
21
Plan:
Krótka informacja o firmie
Oczekiwania zarządu wobec działań HR - KPI
Cele i mapa procesów HR
„Case study” 2013 – Komunikacja, narzędzia, metody
Miejsce HR w strategii firmy, wnioski
14 October 2013
22
Strategia firmy
i
Strategia HR
Narzędzia
Narzędzia
metody
metody
Certyfikaty Jakościowe
Preferowany pracodawca
KPI finansowe / operacyjne / HR
EBIT
Marża
Cash flow
Headcount
Wskaźniki chorobowy /
fluktuacja ….
Nowe wyroby
CIP
Kompetentni pracownicy
14 October 2013
Zaangażowani pracownicy
Dobra atmosfera w pracy
Współpraca
Sukcesorzy
…..
23
Czy warto podejmować
tak różne działania ?
i taki wysiłek ?
14 October 2013
24
KPI HR
Status: 12.2012
Yearly
Figures
YTD
Figures
Plan
2012
Actual
YTD
Δ
Act YTD.
vs. Plan
YTD
Status: 08.2013
Yearly
Figures
YTD
Figures
Plan
2013
Actual
YTD
Warto
Δ
Δ
Act YTD.
Act YTD.
vs. Plan YTD vs. FC YTD
3.) Illnes rate total
%
x
x
x
x
x
x
4.) Fluctuation rate
total
%
x
x
x
x
x
x
14 October 2013
25
Wnioski
Wyzwania HR
/ TOP 5
1. Różnorodność procesów - dopasowanie metod i narzędzi
2. Kompetencje i potencjał w dziale HR
3. HR - partner strategiczny zarządu
4. Wewnętrzny marketing personalny
5. Wizje -patrzenie w przyszłość i długoterminowe działania
14 October 2013
26
Dziękuję za uwagę !
14 October 2013
27

similar documents