Zippys venner - Voksne for Barn

Report
Zippys venner
-ikke bare for zippylæreren…
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Programmet har som målsetting å lære
elevene:
• å mestre dagliglivets
utfordringer
• å støtte andre som har det
vanskelig
• å identifisere og snakke
om følelser
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
6 moduler over 24 timer:
• Følelser
• Kommunikasjon
• Om å skape og å miste
nære vennskap
• Å takle konflikter
• Endring og tap
• Mestring
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Pedagogiske prinsipper
•
Overføring av læring
•
Gjentakelse av læringserfaringer
•
Samspill og dialog
•
Dele opplevelser og erfaringer
Her kommer
dere inn!
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
For at elevene
skal ha best mulig utbytte av programmet
bør alle ansatte på skolen
kjenne til grunnprinsippene.
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Prinsipper
• Positive ferdigheter
forsterkes
• Det finnes ikke riktige
eller gale løsninger
-bare mer eller mindre
nyttige
• Fokuser på løsningen ikke personen
• Lærerne lytter aktivt til
barna
• Barn trenger repetisjon
og kontinuitet for å lære
godt
• Barna praktiserer
ferdighetene sine i ulike
settinger
• Barna deltar, involveres
og lærer av hverandre
• Barna støtter og hjelper
hverandre i stedet for å
konkurrere
• Barna evaluerer sin
egen mestring
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
AKTØRPRINSIPPET
Rollespill
Når benytte Zippy-prinsippene?
• Når elever gir uttrykk for føleleser
• Når elever kommer opp i konflikter
• Når elever gir uttrykk for eller benytter
uhensiktsmessige mestringsstrategier
• Når elever har prøvd ut nye
mestringsstrategier
• Når du snakker med elever om vanskelige
temaer.
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Når benytte Zippy-prinsippene?
•
•
•
•
Når
Når
Når
Når
elevene støtter/hjelper hverandre
de finner løsninger
de ber om hjelp
de forteller hvordan de har det
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Gode ideer:
• Nedfelle i skolens planer at Zippy skal være et
satsningsområde
• Henge opp løsningstrappa og
oppfølgingsspørsmålene m.m lett synlig
• Bruke Zippyregelplakaten i alle klasser
• Felles temauker med ”Zippytemaer”
• Zippysted på skolen hvor det alltid finnes en voksen eller
”fadderelever” som kan hjelpe/støtte ved behov. Zippystedet kan
også være der man går for å vise at man vil ha noen å leke
med..osv.
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

similar documents