Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Autor:
Mgr. Petra Pláničková
Název:
VY_32_INOVACE_367_BAJKA
Téma:
VZNIK BAJKY, CÍL BAJKY, EZOP, UKÁZKY BAJEK, PONAUČENÍ
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
ANOTACE







Prezentace je určena žákům 4. tříd jako výkladová hodina českého jazyka čtení
Žáci se seznámí s literárním žánrem bajkou a s jejím zakladatelem – EZOP.
Rozpoznají a popíší znaky bajek a jejich cíl.
Seznámí se s jejich obsahem.
V každé vyhledávají a vysvětlují ponaučení.
Seznámí se z nejznámějšími spisovateli bajek.
Přinesou si z domova knihy bajek, prohlédnou, společně některé přečtou a
vyhledají ponaučení.
BAJKA
Vznik v 6. století př. n. l.
 Zakladatel – Ezop
 Původně určeny dospělým
 Do dětské literatury se dostávají :
v 19. a 20 století.

VZNIK BAJKY
Zvířata jednají jako lidé –
ALEGORIE.
 Získávají lidské vlastnosti –
liška je vychytralá.
 Z každého jednání plyne
nějaké poučení.

ZNAKY BAJKY




Kritizovat a poukazovat na špatné vlastnosti
lidí.
Působit na lidi a tím je vychovávat.
Působí tak, aby převychovávala.
Používá se ironie a satira.
CÍL BAJKY
Jeho život není doložen.
 Pravděpodobně byl otrok.
 Bajky přednášel ústně.
 Jsou známé po celém světě.
 O silném lvu, O pyšném orlu,
O chytré lišce…

EZOP
syrské vydání r. 1354
Sepsal knihu o pěti
dílech: PANČATANTRA
sbírka bajek.
 O Bidpajovi píše Ivan
Olbracht:
O mudrci Bidpajovi a
jeho zvířátkách.

MUDRC BIDPAJ
perské vydání r. 1429
UKÁZKA Z BAJEK
Hladový vlk uvidí beránka pít vodu z potoka.
Vlk přemýšlí, jak beránka sníst.
Obviní ho, že mu kalí vodu, ale beránek se nedá.
Vlk se rozčílí, a svede na něj, že může za jeho hlad a že
vodu kalil už jeho otec.
Odnáší si ho v zubech.
PONAUČENÍ: Slabý a chudý se
spravedlnosti nedovolá.
VLK A BERÁNEK
Osel vypráví lišce, že jde právě od lva.
Lev byl dříve velmi zlý, ale teď je nemocný a
nemohoucí.
Sešli se u něho všichni, kdo se ho báli.
Každý si přišel bouchnout do tyrana.
I osel byl „statečný“ a přidal nějaké to
kopnutí.
POUČENÍ: Zbabělci si troufnou
pouze na slabé.
STATEČNÝ OSEL
V mraveništi, žil velmi silný mravenec.
Byl tak pyšný, že se rozhodl předvádět ve světě.
Dostal se do města, ale nikdo si ho nevšímal.
Velice se divil, že se mu nikdo neobdivuje.
POUČENÍ: Co doma k
slávě stačí, svět
neomráčí.
MRAVENEC
Zajíc se vychloubal, že je ze všech nejrychlejší.
Nejvíc se vysmíval pomalé želvě.
Vyzval želvu na závod a ta přijala.
Když viděl, jak jde pomalu, lehl si.
Najednou zavřel oči a usnul.
Probudil se, když byla želva kousek od cíle.
Pospíchal, ale už vyhrát nestačil.
POUČENÍ: Pomalu dojdeš dál a
pýcha předchází pád.
ZAJÍC A ŽELVA








Myška omylem vzbudila ze spaní lva.
Lev se naštval a strčil myšku do tlamy.
Myška naříkala a slibovala.
Lev ji stejně chtěl jen postrašit.
Myš vděčně odcupitala pryč.
Jednou lev padl do pasti a byl nešťastný.
Vysvobodila ho právě ta myška, kterou nesnědl.
POUČENÍ: I malý může
být užitečný.
MYŠ A LEV
Přátelí se liška s čápem a pozve ho na oběd.
Pobízela čápa, aby si dal polévku.
Byl to trik, jelikož čáp z talíře jíst nemohl.
Odcházel hladový, ale hned lišku také pozval.
Uvařil dobrotu až se liška olizovala.
Nalil jí do vysokého džbánu.
Liška tam čumák nedostala!
POUČENÍ: Vše se ti jednou vrátí.
LIŠKA A ČÁP
POUŽITÉ ZDROJE

Soubor:Diego Velasquez, Aesop.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 6. 5. 2005, 16:47 Náhled verze z 6. 5.
2005, 16:47 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diego_Velasquez,_Aesop.jpg

Soubor:Syrischer Maler von 1354 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21. 5. 2005, 06:47 [cit. 2012-02-08].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Syrischer_Maler_von_1354_001.jpg

Soubor:Kelileh va Demneh.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 24. 7. 2006, 10:17 [cit. 2012-02-08]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kelileh_va_Demneh.jpg

Program Microsoft Office 2010
Zlatá sbírka pohádek – Zajíc a želva a jiné pohádky, fortuna print


similar documents