pp om kristendom,islam, judendom

Report
Syskonreligionerna
Judendom, Kristendom och Islam
Tron på en Gud

Gud

Gud

Allah
Heliga skrifter

Tora och Talmud

Bibeln

Koranen
Symboler

Davidsstjärnan och den sjuarmade ljusstaken (Menora)

Korset

Hilal (månskäran)
Helig byggnad att gå till

Synagoga

Kyrka

Moské
Specifik person som leder bönen

Rabbin

Präst

Imam
Förlåtelse

Efter tanke och botgöring sker efter nyårsdagen (sept). Då kan man få
syndernas förlåtelse

Förlåtelsen är grundläggande i kristendomen

Den som ber Gud ”Allah” om förlåtande ska finna att Gud är förlåtande
barmhärtig.
Högtider
Judendom

Yom Kippur- försoningsfesten

Pesach- Påskhögtiden

Sabbaten
Högtider
Kristendom

Julen (Jesu födelse)

Påsk (Jesu korsfästelse, uppståndelse)

Kristi himmelfärdsdag
Högtider
Islam

Fredagar- går till moskén

Ramadan

Eid Mubarak/ Fastebrytandets högtid

similar documents