F*BER OPT*K - İstanbul Üniversitesi

Report
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın
yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir optik
fiberdir. Optik fiberler diğer iletişim malzemelerine oranla uzun
mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek değerlerde
yapılabilmesine olanak verirler.
Bakır Tel Kablo
Fiber Optik Kablo
Elektriksel iletim
Işık ile iletim
1000 km/s
300000 km/s
90-200 Mbps
1700 Mbps
MERKEZ (NÜVE): Işığın içerisinde ilerlediği ve kablonun
merkezindeki kısımdır.Çok saf camdan yapılmıştır ve esnektir. Çapı 8
mikrometre ile 100 mikrometre arası değişir.
Bu arada saç telinin kalınlığı 100 mikrometre civarındadır.
KULLANIM ALANLARI:
•Optik haberleşme
• TV sistemleri
• Data iletimi
• Yüksek gerilim hatları
• Askeri bağlantılar
• Trafik kontrolü
• İnternet bağlantıları
• Tıbbi görüntüleme
• Dekorasyon
…
AVANTAJLARI:
 Uzun mesafelerdeki veri iletişimi daha hızlı ve yüksek değerlerdedir,
neredeyse kayıp vermezler.
Fiber kablolar elektrik iletmediğinden hiçbir statik karışmadan etkilenmezler.
 Enerji yaymazlar, bu nedenle iletişim sistemleri ile girişime yol açmazlar.
 Fiberler çevre koşullarına çok daha dirençlidir.Metalik kablolara oranla çok
daha geniş sıcaklık aralığında çalışabilirler.Fiberler aşındırıcı sıvılardan
gazlardan ve yüksek basınçtan da daha az etkilenirler.
 Elektrik akımları ve ya gerilmelerinin yarattığı tehlikeler yoktur.
Patlama ya da yangın tehlikesi oluşturmaksızın her ortamda kullanılabilir.
Metalik kablolardan daha küçük ve hafiftir.Daha az saklama alanı gereklidir ve
nakliyesi daha ucuzdur.
Kullanıcının haberi olmadan fiber kablonun içine kaçak ve ya gizli bir bağlantı
yapmak imkansızdır.Bu durum fiberleri siber suçlara karşı cazip kılar.
Uzun ömürlüdür.
DEZAVANTAJLARI:
 Başlangıç maliyeti çok yüksektir.
Detaylı işçilik gerektirir.
Ekstra bakım gerektirir.
Fiber Optik Türleri
Fiber Tipine
Göre
Kablo Tipine
Göre
1- Multi Mode:
Dreceli indis
fiber
Kademeli indis
fiber
2- Single Mode
Loose Tube
Tight-Buffer
Yapılarına
Göre
1- Cam Fiber
2- Plastik Kaplı
Silisyum Fiber
,
3- Plastik Fiber
Fiber Tipine Göre
Fiber Optik Kablo Türlerine göre
Gevşek Tamponlu kablo
Sıkı Tamponlu Kablo
Fiberler tampon tüp
içerisinde serbest
Fiberler sıkı bir demet
şeklinde
Tampon tüplerinin sığması
için büyük çaplı
Küçük çaplı
Fiberler kabloya etki eden
çekme güçlerinden
korunur.
Fiberler çekme gibi
güçlere hassastır.
Harici bağlantıların inşası,
Telekomünikasyon ve data
trunkları santral ve erişim
sistemlerinde
kullanılır.
Bilgisayar odaları,
telekomünikasyon merkez
ofisi, tünel ve sınır alanları,
kesici (şalt)sahaları
Yapılarına Göre



CAM FIBERLER:Nüvesi ve kılıfı camdan imal edilir. Veri
iletimi açısından en iyi performansı gösterir. Yapımında
kullanılan cam ultra saf silikon dioksit veya kuartz
kristalidir.
PLASTIK KAPLI SILISYUM FIBER:Cam nüveye plastik
kılıfa sahiptirler. Fiyat olarak cam fiberlere göre daha
ucuz ama performans açısından daha verimsizdir.
PLASTIK FIBERLER:En ucuz fiber tipidir. Nüvesi de kılıfı
da plastiktir. Performansı en zayıf fiyatı en uygun
fiberdir genelde kaplamaları yoktur. Kısa mesafe
iletişimi için uygundur.
Fiber Optiklerin
Üretimi
 Cam
fiber üretiminde en önemli kriter,
camdaki empürite seviyesidir. Fiberin
ideal kalitede olması, ışığın enerjisini
absorblamadan ve ya dağıtmadan
iletebilmesi demektir.
Cam fiber üretiminde 3 farklı yöntem
uygulanır:
 Doğrudan
 Buhar
 Sol-Jel
Ergitme
Doğrudan Ergitme Yöntemi
 Oksit
camların üretilmesinde geleneksel
yöntem oksit ve karbonatların
ergitilmesidir. İlk aşamada bileşenler
harmanlanır ve buradan uçucu bileşikler
destilasyonla uzaklaştırılır. Uzaklaştırma
tamamlandıktan sonra kalan saf
maddeler ergitilerek homojen,
habbeciksiz cama dönüştürülür.
 Camın
kirliliğini etkileyen başlıca iki
etmen ergitmenin yapıldığı fırının
atmosferi ve potanın kalitesidir.
 Kirlenmeyi önlemek için atmosfer kontrol
edilmeli ve pota harman ile eşdeğer
saflıkta silikadan yapılmalıdır.
 Saflaştırma
ve ergime yapıldıktan sonra
cam harmanından fiber çekimi
yapılabilir.
Sol-Jel Yöntemi
 Bu
yöntem, 1977’den beri üzerinde
çalışılan ve geliştirlmesi hedeflenen bir
yöntemdir.
 Başlangıç malzemesi olarak Silisyım Tetra
Alkoksit –Si(OR)4- kullanılır.
 Bu madde hidroliz edlir ve elde edilen
‘’sol’’ kalıba dökülür. Kritik kuruma işlemi
yapılır ve çatlak oluşmamasına dikkat
edilir.
 Kurutulan
ürün 1570-1770 K’de
sinterlenir. Bu aşamada gözenekli
silikada çatlak ve habbe oluşumu yer
almaktadır. Bu sebeple yöntemin
geliştirilmesi devam etmektedir.
Buhar Yöntemi
 Burada
amaç, buhar haline getirilen
oksitlerin bir zemin üzerinde toplanması
ve fiber halinde çökelmeleridir.
 Birkaç şekilde yapılır ve hepsinin ortak
yönleri şunlarıdr:
 Bütün
istenmeyen maddeler buharlaştırma
sonrası destilasyonla uzaklaştırılmalıdır.
 Kimyasal işlemler sırasında su buharı açığa
çıkabilir. Bu buhar SiO2’ye yapışmadan
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 Zeminde toplanan cam, alevde ergitilerek fiber
haline getirilir.
 Yöntemler arasındaki fark reaksiyon enerjisinin
kaynağından dolayıdır. (Alev, ısıtılmış tüp ve
plazma)
KAYNAKLAR
 https://nepp.nasa.gov/DocUploads/9445
E4C8-52DF-466F89038759A6D7F08E/ieeeaero.pdf
 http://ops.fhwa.dot.gov/publications/tel
ecomm_handbook/chapter2_01.htm
 www.bilisimdergi.com/Fiber-OptikKablolar-17-11.html
 www.telkolink.com
BİTTİ

similar documents