Grytten

Report
EN AV EUROPAS SVARTESTE
ØKONOMIER
– ER DET RIKTIG, FINNES DET
LØSNINGER?
PROFESSOR DR OECON OLA HONNINGDAL GRYTTEN
06.06.2013
NORGES HANDELSHØYSKOLE
NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS
Det mest demokratiske
landet i verden?
2
Hva er svart økonomi?
Skatteetaten:
• Svart økonomi kan være mange ting. Bl.a er
det inntekter, formue og omsetning som
bevisst ikke blir oppgitt til beskatning. Svart
arbeid er en del av svart økonomi.
• Illegal økonomi er et annet uttrykk for svart
økonomi
3
NRK.no 31.10.2012, kl. 18:36
Svart arbeid overtar markedet
Flere store malerbedrifter har gitt opp å få oppdrag i private boliger på
grunn av svart arbeid. Nå ber de skattemyndighetene skjerpe kontrollen.
Mange av de større selskapene i malerbransjen har nå gitt opp å få oppdrag i
private boliger. Årsaken er at byggherrer og boligeiere stadig oftere velger
svart arbeidskraft.
Nå krever bransjen og fagforeningene at skattemyndighetene rydder opp.
4
NTB.no 05.10.2001
Ti prosent svart økonomi
Over halvparten av kontantene som benyttes i Norge blir aldri registrert.
27 milliarder i norske sedler er nok til å holde liv i en svart økonomi med
et omfang på 140 milliarder kroner.
En studie gjennomført av to forskere i Norges Bank, Olaf Gresvik og Aris Kaloudis, viser
at kontantbeholdningen øker, selv om kortbruken har eksplodert.
– Vi er forsiktige med å slå fast omfanget av de forskjellige typer virksomhet som faller
utenfor den registrerte økonomien, men vi har tatt i bruk en ny beregningsmetode
som gir en bedre forklaring på bruken av kontanter, sier Olaf Gresvik til NTB.
10 prosent av BNP
Gresvik bruker som eksempel at totalbeholdningen av kontanter i år 2000 var 43,5
milliarder i årsgjennomsnitt. Bruken av 27,3 milliarder av dette beløpet kan ikke
forklares. Dermed er dette den maksimale kontantbeholdning som kan benyttes i
illegal økonomi.
Skattedirektoratet har anslått omfanget av illegal økonomi til om lag 10 prosent av
bruttonasjonalproduktet. Det er drøyt 140 milliarder kroner i året.
5
Dagbladet.no 04.07.2010
Sjokktall om norske «mafiapenger»
Penger tjent på kriminalitet, korrupsjon, svindel og skatteunndragelser
tilsvarer hele 15 prosent av totaløkonomien, viser fersk rapport.
Den svarte økonomien i Norge kan være tre ganger større enn tidligere
anslått. Ingen har oversikt over hvor stor «skyggeøkonomien» i Norge er.
Dette er penger som er blitt tjent på kriminalitet, korrupsjon, svindel og
skatteunndragelser.
6
NTB.no 05.08.2013
Én av tre benytter seg
av svart arbeid
I en ny spørreundersøkelse svarer én av tre spurte at de
har benyttet seg av svart arbeid. Tallene overrasker ikke
skattedirektøren.
JOBB
I spørreundersøkelsen kommer det fram at 46 prosent av
dem som betalte for renhold hjemme, betalte svart.
– Tallene er ikke så overraskende. De stemmer godt
overens med våre egne undersøkelser, sier skattedirektør
Svein Kristensen til Dagens Næringsliv, som har
gjennomført spørreundersøkelsen.
7
Nettavisen.no 17.11.09
En ny internasjonal undersøkelse
plasserer Norge på bunnen blant
våre naboland.
Det er organisasjonen Transparency International som plasserer Norge på
jumboplass blant våre naboland.
Den årlige undersøkelsen viser hvordan ulike land anser andre land når det
gjelder korrupsjon.
På listen over 180 land havner Norge på 11. plass. Altså et av de desidert minst
korrupte land i verden med 8,6 poeng. Sammenlignet med de andre landene i
Norden, ligger vi derimot dårlig an:
Danmark kommer på 2. plass med 9,3 poeng.
Sverige på 3. plass med 9,2 poeng.
Finland på 6. plass med 9,9 poeng.
Island på 8. plass med 8,7 poeng.
1
1
1
4
5
6
7
7
9
9
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
20
Denmark
Finland
New Zealand
Sweden
Singapore
Switzerland
Australia
Norway
Canada
Netherlands
Iceland
Luxembourg
Germany
Hong Kong
Barbados
Belgium
Japan
United Kingdom
United States
Chile
Uruguay
90
90
90
88
87
86
85
85
84
84
82
80
79
77
76
75
74
74
73
72
72
Standard Error
Surveys Used
CPI 2012 Score
Country Rank
Country / Territory
Verdens minst korrupte land
7
7
7
7
9
6
8
7
7
7
6
6
8
8
3
7
9
8
9
9
6
2,0
3,0
2,2
1,9
2,1
2,6
1,1
1,6
2,2
2,0
4,1
2,8
2,3
1,9
6,7
2,4
2,3
1,3
4,1
2,1
1,5
90% Confidence
interval
Scores range
Lower
Upper
MIN
MAX
87
85
87
85
83
81
83
82
80
81
75
75
75
74
65
71
70
72
66
69
70
93
95
94
91
90
90
86
87
87
88
89
85
83
80
87
78
78
77
79
76
75
83
83
83
82
79
73
80
78
74
73
71
71
73
69
66
71
57
69
50
63
69
98
100
98
97
99
90
89
89
89
89
98
89
89
83
88
89
79
81
89
82
79
9
156
157
157
157
160
160
160
163
163
165
165
165
165
169
170
170
172
173
174
174
174
Yemen
Angola
Cambodia
Tajikistan
Congo
Laos
Libya
Equatorial Guinea
Zimbabwe
Burundi
Chad
Haiti
Venezuela
Iraq
Turkmenistan
Uzbekistan
Myanmar
Sudan
Afghanistan
Korea (North)
Somalia
23
22
22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
19
18
17
17
15
13
8
8
8
Standard Error
Surveys Used
CPI 2012 Score
Country /
Territory
Country Rank
Verdens mest korrupte land
6
7
7
5
5
3
6
3
8
5
5
5
7
4
3
6
4
6
3
3
4
2,2
1,8
3,1
3,8
3,3
1,3
4,0
1,3
4,3
2,8
2,5
2,8
2,1
2,3
2,9
2,0
3,7
2,9
3,3
3,4
2,3
90% Confidence
interval
Scores range
Lower
Upper
MIN
MAX
20
20
17
15
16
19
14
18
12
14
15
14
15
14
12
14
9
8
2
2
4
27
25
27
28
27
23
27
22
27
23
23
23
22
22
22
20
21
17
13
13
12
16
17
12
11
12
19
2
17
0
12
12
11
12
11
11
11
6
0
1
1
2
31
31
37
32
32
23
31
22
38
28
25
23
25
21
21
22
21
21
12
12
12
10
Har betalt bestikkelser
til offentlig sektor?
Land
Andel
Danmark
1%
Finland
1%
Australia
1%
Norge
3%
USA
7%
Hellas
22%
Yemen
74%
Sierra Leone
84%
Globalt
27%
11
Korrupsjonskartet
12
w
it z US
er A
la
n
A d
us
tr
i
N
e w Ja a
p
Ze a n
N
e t ala
he nd
rl
a
A nd
G us s
re tr
a t al
B ia
ri
ta
Fr in
an
C ce
an
ad
a
Ir
l
Fi a n
nn d
l
D an
en d
m
G ar
er k
m
a
N ny
or
w
S ay
w
ed
B en
el
gi
P um
or
tu
ga
S l
pa
in
Ita
G ly
re
ec
e
S
Svart økonomi i
prosent av BNP
30
25
25,2
22,2
20
10
19,7 19,8
17,9
15
8,67
7,8 8,34
9,7 9,9 10,3
11,1 11,1 11,7
12,7 13,2
14,3 14,4 14,7
15,4 15,6
5
0
Friedrich Schneider 2010
13
Hvor mange kjøper
16 % av befolkningen oppgir at de har kjøpt svart
svart arbeid?
av de siste 2 årene
Spørsmål: Har du i løpet av de to siste årene kjøpt svart arbeid?
100%
2011
80%
3%
60%
16%
40%
20%
9%
0%
2006
An
81%
Ja
Nei
Ikke sikker
Opinion 2011
Før re
prese
som m
16 %
14 de ha
to sist
Hvordan
kjøper
vi
svart?
Flest har betalt for arbeid kontant uten regning eller kvitteri
Spørsmål: Har du betalt på noen av følgende måter for arbeid utført for deg i løpet av de siste 2 årene?
Betalt kontant uten
regning eller kvttering
Betalt for arbeid utført
for deg i bytte med
egne varer eller
tjenester
21%
76%
10%
3%
88%
2%
Betalt for arbeid der
deler av betalingen er
holdt utenfor
kvitteringen
7%
91%
2%
Betalt for regelmessig
arbeid (f.eks
vaskehjelp eller
dagmamma) uten at
betalingen er
rapportert til
myndighetene
6%
93%
1%
0%
20%
Ja
40%
Nei
60%
80%
21 % oppgir at d
for arbeid utført f
eller kvittering
10 % har betalt f
en med egne var
6 % betaler rege
(for eksempel va
dagmamma) uten
rapportert til myn
Disse andelene e
sammenlignet me
100%
Ikke sikker
Opinion 2011
15
Base 2011: Alle (n=2000)
Vurderer svart arbeid
39 % av de som har kjøpt arbeid i løpet av de 2 siste årene har
34 vurdert
% av befolkningen
hararbeid
kjøpt eller har vurdert å kjøpe sv
kjøpt eller har
å kjøpe svart
arbeid i løpet av de 2 siste årene
Spørsmål: Har du kjøpt noen av følgende typer arbeid i løpet av de to siste årene? Har du i løpet av de to siste årene kjøpt/vurdert å kjøpe svart arbeid?
Spørsmål: Har du i løpet av de to siste årene kjøpt/vurdert å kjøpe svart arbeid?
100%
2011
80%
2011
13%
20%
60%
20%
40%
14%
37%
20%
14%
53%
66%
0%
2009
Andelen som har kjøpt eller vurde
arbeid
Kjøpt svart arbeid
Vurdert å kjøpe svart arbeid
Kjøpt arbeid, men ikke kjøpt ellerKjøpt
vurdert
svart
arbeid
svart
arbeid
Ikke kjøpt arbeid verken svart eller
hvitt å kjøpe svart arbeid
Vurdert
Ikke kjøpt svart arbeid/ikke sikker
23 % av de som har kjøpt arbeid i
løpet av de 2 siste årene
harbefolkninge
kjøpt
34 % av
svart arbeid
vurdert å kjøpe svart
39 % av de som har
arbeid
i
dekjøpt
2 siste
årene
løpet av de 2 siste årene
har
kjøpt
Dette er en signifikan
eller vurdert å kjøpe
svart arbeid med 2
sammenlignet
Opinion 2011
16
Base 2011: Alle (n=2000)
Base 2011: Alle (n=2000)
Svart arbeid smitter
45 %eller
av befolkningen
kjenner
noen
somerhar
De som kjøper
vurderer å kjøpe
svart
arbeid
de kjøpt
som isvart arb
løpetkjenner
av de siste
2 årene
størst grad
andre
som kjøper svart arbeid
Spørsmål: Kjenner du noen i din familie, kollegaer, naboer, venner eller andre som i løpet av
de siste 2 årene har kjøpt svart arbeid?
Spørsmål: Kjenner du noen i din familie, kollegaer, naboer, venner eller andre som i løpet av
de siste 2 årene har kjøpt svart arbeid?
2011
Kjøpt svart
arbeid
(n=389)
70%
100%
80%
17%
13%
60%
21%
45%
43%
2006
2009
40%
Vurdert å
kjøpe svart
arbeid
(n=280)
62%
45%
18%
20%
20%
0%
Kjøpt arbeid,
men ikke
kjøpt eller
vurdert svart
arbeid
(n=1067)
Andel som kjenner noen som har kj
35%
Ikke kjøpt
arbeid
verken svart
eller hvitt
(n=263)
34%
31%
0%
24%
43% Nei
Ja
20%
Ja
41%
40%
Nei
70 % av de som har kjøpt svart
arbeid i løpet av de 2 siste årene
kjenner også andre som har kjøpt
svart arbeid
45 % av befolkningen
35 % av de som har
arbeidsvart a
somkjøpt
har kjøpt
hvitt kjenner andre
kjøpt 21 %
desom
sistehar
2 årene.
svart arbeid
om de kjenner noen
Denne andelen er sta
sammenlignet med 2
Ikke sikker26%
60%
Ikke sikker
80%
100%
Opinion 2011
17
Menn synder oftere
enn
kvinner
Menn har i større grad enn kvinner kjøpt svart arbeid
Spørsmål: Har du kjøpt noen av følgende typer arbeid i løpet av de to siste årene? Har du i løpet av de to siste årene kjøpt/vurdert å kjøpe svart arbeid?
Andel svart arbeid i prosent av
de som har kjøpt arbeid
Menn (n=990)
23%
Kvinner (n=1010
16%
0%
15%
50%
13%
20%
57%
40%
60%
29 %
12%
19 %
14%
80%
Kjøpt svart arbeid
Vurdert å kjøpe svart arbeid
Kjøpt arbeid, men ikke kjøpt eller vurdert svart arbeid
Ikke kjøpt arbeid verken svart eller hvitt
100%
18
Base 2011: Alle
Opinion 2011
18
Østlendinger er svartest
Høyest andel som kjøper svart arbeid i Region Øst
Spørsmål: Har du kjøpt noen av følgende typer arbeid i løpet av de to siste årene? Har du i løpet av de to siste årene kjøpt/vurdert å kjøpe svart arbeid?
Andel svart arbeid i prosent av
de som har kjøpt arbeid
Region Nord
(n=193)*
15%
Region Midt
(n=277)*
14%
12%
Region Vest
(n=407)*
11%
17%
Region Sør
(n=341)*
14%
24%
0%
55%
16%
50%
14%
20%
50%
40%
18 %
18%
64%
21%
Region Øst
(n=782)*
53%
60%
80%
Kjøpt svart arbeid
Vurdert å kjøpe svart arbeid
Kjøpt arbeid, men ikke kjøpt eller vurdert svart arbeid
Ikke kjøpt arbeid verken svart eller hvitt
13%
14 %
14%
20 %
13%
24 %
12%
27 %
100%
20
Base 2011: Alle
Opinion 2011
* Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland. Region Midt: Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal. Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland.
Region Sør: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold. Region Øst: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold.
19
De som arbeider svart
Det er en sammenhengkjøper
mellom å utføre
svart arbeid selv og det
svart
å kjøpe svart arbeid
Spørsmål: Har du kjøpt noen av følgende typer arbeid i løpet av de to siste årene? Har du i løpet av de to siste årene kjøpt/vurdert å kjøpe svart arbeid?
Andel svart arbeid i prosent av
de som har kjøpt arbeid
Har selv utført
svart arbeid
(n=146)
52%
Har selv ikke utført
svart arbeid
(n=1794)
17%
0%
13%
14%
20%
22%
57%
40%
60%
80%
Kjøpt svart arbeid
Vurdert å kjøpe svart arbeid
Kjøpt arbeid, men ikke kjøpt eller vurdert svart arbeid
Ikke kjøpt arbeid verken svart eller hvitt
13%
60 %
12%
19 %
100%
24
Base 2011: Alle
Opinion 2011
20
Svarte yrker
De typer arbeid som flest kjøper svart er renhol
snekkerarbeid
Spørsmål: Hvilke typer arbeid har du kjøpt svart de to siste årene?
Renhold, vask
+ 5
26%
Snekker
- 6
25%
Elektriker
17%
Mekanisk arbeid (f.eks. på bil)
15%
Maler
13%
Andre tjenester i hjemmet (f.eks snørydding,
hagearbeid)
13%
Rørlegger
10%
Murer
9%
Transport (f.eks flytting, varetransport)
4%
Tekniske tjenester ( f.eks arkitekt, IKT)
4%
Dagmamma, barnepass
4%
Helse, alternativ medisin, omsorg
3%
Servering, catering
2%
Rådgivning
1%
Annet
3%
Ikke sikker
5%
0%
20%
40%
60%
80%
Opinion 2011
21
Base 2011: De som har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene (n=389)
10
Svart = kontant
9 av 10 betalte det svarte arbeidet kontant
Spørsmål: Hvordan skjedde oppgjøret av den svarte betalingen?
Kontant
89%
Bytte av tjenester/arbeid
89 % av de som h
arbeid i løpet av d
betalte for det sva
kontant
15 % byttet arbeid
Ingen endringer i
sammenlignet med
15%
Betaling over bank/post og lignende
9%
0%
20%
Base 2011: De som har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene (n=389)
40%
60%
80%
100%
Opinion 2011
22
Hvorfor kjøpe svart?
45 % kjøpte svart arbeid fordi det var billigst
Spørsmål: Hva er de(n) viktigste begrunnelsen(e) for at du kjøper svart arbeid?
Det var billigst
-8
45%
Det var en jeg kjente som utførte arbeidet
42%
Det var enklest
+7
-8
26%
Jeg får like god kvalitet på arbeidet uansett svart
eller hvit utførelse
+8
23%
Det tok kortest tid
-3
20%
Bekjente, naboer og venner gjør det svart
+1
18%
Jeg fikk tilbudet og handlet på impuls
+5
10%
Det var ikke mulig å få utført arbeidet hvitt
-3
8%
Jeg kjenner ikke reglene for betaling av arbeid
0
4%
Jeg blir ikke oppdaget av myndighetene
+2
2%
Annet
Flest (45 %
det var bill
på 8 prose
Mange (42
fordi det va
arbeidet. D
prosentpoe
2009
5%
Ingen spesiell grunn
3%
Ikke sikker
1%
0%
20%
Base 2011: De som har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene (n=389)
40%
60%
80%
100%
Opinion 2011
23
Black, white or nothing?
Mye av arbeidet som har blitt kjøpt svart ville ikke blitt utført
hvis man ikke hadde kunnet kjøpe arbeidet svart
Spørsmål: Tenk på arbeidet du har kjøpt svart i løpet av de siste 2 årene. Omtrent hvor mye av dette arbeidet hadde blitt utført hvis du ikke hadde kunnet kjøpe
arbeidet svart?
2011
8%
33%
21%
15%
Kun 33 % oppgir at alt det arbeidet
de kjøpte svart hadde blitt utført hvis
man ikke hadde kunnet kjøpe
arbeidet svart
21 % hadde ikke utført noe av
arbeidet
11%
12%
Alt
Mer enn halvparten, men ikke alt
Omtrent halvparten
Noe, men mindre enn halvparten
Ingenting
Ikke sikker
53
Base 2011: De som har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene (n=389)
Opinion 2011
24
Det er delte meninger om svart arbeid er et alvorlig
samfunnsproblem, også blant de som IKKE har kjøpt svart
arbeid
Holdninger til svart arbeid
5%
- Private personers kjøp
av svart arbeid er et
alvorlig
samfunnsproblem
Kjøpt svart arbeid
(n=389)
34%
Vurdert å kjøpe svart
arbeid (n=280)
35%
24%
46%
Kjøpt arbeid, men ikke
kjøpt eller vurdert svart
arbeid (n=1067)
25%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
6%
- Private personers kjøp
av svart arbeid gjør at
det kan brukes mindre
penger på velferd til
befolkningen
Kjøpt svart arbeid
(n=389)
22%
Vurdert å kjøpe svart
arbeid (n=280)
48%
43%
Kjøpt arbeid, men ikke
kjøpt eller vurdert svart
arbeid (n=1067)
24%
Helt eller ganske ENIG
33%
Verken enig eller uenig
55%
0%
Helt eller ganske UENIG
20%
40%
60%
80%
100%
Ikke sikker
60
Base 2011: Alle (n=2000)
Opinion 2011
25
Hva kan redusere
Det tiltaket flest tror vil redusere kjøp av svart arbeid
svart arbeid?
regelverk/enklere å kjøpe hvitt arbeid
Spørsmål: Hvilke tiltak tror du er best egnet for å redusere private personers kjøp av svart arbeid?
Enklere regelverk/enklere å kjøpe hvitt arbeid
40 %
til f
er e
hvit
14 %
de s
De
i stø
(45
har
De
trek
reak
% m
40%
Strengere reaksjoner for de som oppdages
14%
Mer kontroll
10%
Flere holdningskampanjer
9%
Mer informasjon
7%
Lavere skatter/avgifter
3%
Lavere pris på hvitt arbeid
3%
Annet
3%
Ikke sikker
11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Opinion 2011
Base 2011: Alle (n=2000)
26
Konklusjoner
• Svart økonomi utgjør kanskje 10-15 prosent av norsk
økonomi
• Vi ligger dermed klart over gjennomsnittet for nord- og
vesteuropeiske land
• Ikke sammenheng mellom korrupsjon og svart økonomi?
• Ikke sammenheng mellom demokrati og svart økonomi?
• Likevel syns de fleste det er galt
• Vi oppgjør som oftest økonomiske motiver
• Kan lavere kostnadsnivå, skatte- og avgiftspolitikk bidra til å
redusere svart økonomi?
• Økt tilsyn – særlig av utenlandske firma, hvor svart arbeid
ofte er vanligere enn i norske?
27

similar documents