F*BER OPT*K KABLO

Report
ÜMRAN BAKINDI 3103100009
FİBER NEDİR?
 Fiber, ışık kaynağından
gelen sinyallerin (ışık)
hedefteki kaynağa
iletilmesidir.
 Kendisini çevreleyen
kablolarla korunurlar.
FİBER OPTİK TARİHİ
 1920 den bu yana fiber optik bilinen bir eleman olarak
ortaya çıkmış olsa da ilk uygulamaları son 20 yıl
içinde kendini göstermiştir.
 İlk uygulaması tıp alanında yapılmıştır.
 Uzak mesafe haberleşmede kullanılmakta
 1930'lu yıllarda cam fiber flaman üstünde denemeler
yapıldı.
 Bu cam fiber demeti 1950'li
yıllarda delikli kart
okuyucularının ışık kanalı
olarak kullanıldı.
 Tüm bu denemeler ancak 1960
yılında lazerin başarılı şekilde
denenmesiyle mümkün
olmuştur.
•
•
•
Fiber optik iletişiminin iki temel ünitesi olan ışık
vericisi ve ışık alıcısı geliştirildi.
1960 yılında ışık kaynağı olarak çubuk şeklindeki
bir amberin çıkardığı lazer ışını tasarlandı.
İlk defa 1961 yılında ışık vericisi olarak gaz lazer
kullanıldı.
FİBER OPTİK YAPISI
 Fiber optik, insanın saç teli kalınlığında ve çok
hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın
iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir.
Fiber optik bir kablonun kesitine bakıldığında iç
kısımları şunlardır:
 Merkez – Işığın hareket ettiği ince cam tabaka
 Kılıf – Kabloyu darbelere ve neme karşı koruyan dış
katman
 Cam Örtü – Merkezin dışını saran optik malzemeden
üretilmiş, merkezden yansıyan ışığı tekrar merkeze
geri gönderen kısım
Fiber Optik Kablolar Işığı Nasıl
İletirler?
 Lazerden gönderilen ışın demeti ilk başta doğrusal bir yol
izler.
 İlk başta ışık sinyali 1 ve 2 olarak çıkan alt – üst sınır
ışınları şekilde görüldüğü gibi kablonun kıvrıldığı
noktalarda; ışık cam örtüye çarpıp geri yansır bu şekilde
yansıya yansıya merkezdeki yoluna yavaşlayarak ve bir
miktar kayba uğrayarak da olsa devam ederler.
 Bu nedenledir ki, fiber kabloların fazla kıvrım
yapmadan genellikle düz bir yol izlemesi, veri
iletim hızı ve kalitesi açısından önemlidir.
 Cam örtü tabakası ışığı kesinlikle absorbe
etmez ve neredeyse tam olarak yansıtır bu da
bilginin kayıpsız şekilde ulaşması için çok
önemli bir noktadır.
 Kablonun üzerine yerleştirilen koruyucu
tabaka kemirgenlerin ısırmalarına engel olmak
için özel kimyasal maddeler içerir. Bu
maddeler kemirgenlerin kabloyu ısırdıklarında
tiksinerek kabloyu koparmalarına engel olur.
FİBER OPTİK NE KADAR HIZLI?
Koaksiyel kablo ile iletim hızı: 1,5 – 90 Mbps
Fiber optik kablo ile iletim hızı: 45 – 1700 Mbps
NEDEN FİBER OPTİK
• Düşük sinyal kayıpları nedeni ile fiber bakır
kablolara göre daha yüksek hızlarda ve çok daha uzun
mesafelerde veri aktarımı mümkündür.
• Bu mesafe bakır kablolarda 100-110 m İle sınırlı iken
fiber optik kablolarda kilometreler seviyesindedir.
•
Fiberin en önemli özelliği elektromanyetik
alanlardan hiç etkilenmemesidir. Çünkü fiber
kablodan elektrik değil ışık aktarılır.
• Gittikçe artan kanal ihtiyacına cevap verebilecek
düzeyde olması
FİBER OPTİK ÇEŞİTLERİ
1-MALZEMESİNE GÖRE
Cam Fiberler
Nüvesi ve kılıfı camdan imal edilir. Veri iletimi
açısından en iyi performansı gösterir.
Plastik Kaplı Silisyum Fiber
Cam nüveye plastik kılıfa sahiptirler. Fiyat olarak cam
fiberlere göre daha ucuz ama performans açısından
daha verimsizdir.
Plastik Fiberler
En ucuz fiber tipidir. Nüvesi de kılıfı da plastiktir.
Performansı en zayıf fiyatı en uygun fiberdir genelde
kaplamaları yoktur.
Plastik ve cam fiberlerin karşılaştırılması. "+" daha üstün olduğu anlamına
gelmektedir.
2- FİBER TİPİNE GÖRE
Derece indisli çok modlu
fiberler
2. Kademe indisli çok modlu
fiberler
3. Tek modlu fiberler
1.
Çok modlu(multimod)fiber optik
kabloların
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
 Fiber Sonlandırma
 Sınırlı hızları nedeni ile
uygulaması sırasında daha
geniş çekirdek çapı sayesinde
fiber uçları daha kolay
hizalanarak daha kısa splice
süresi sağlar.
 Kullanılan konnektörler,
modüller ve aktif elemanlar
tek modlu kablolara göre
daha ekonomiktir.
 Işık transferi ve algılamada
daha ucuz LED’ler kullanılır.
özellikle Giga bit
uygulamalarda kısıtlı
kalmaktadır.
 Kablo fiyatları tek modlu
kablolara göre daha
pahalıdır(yaklaşık 2 katı).
 Erişim mesafeleri tek modlu
kablolara göre çok kısadır.
Tek modlu(singlemod) fiber optik
kabloların
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
 Çok büyük sistem erişim
 Daha küçük çekirdek çapı
mesafelerinde(100 km.ye kadar)
sorunsuz kullanılabilir.
 10 Gbps hızına kadar yüksek
bant genişlikleri ve yüksek
hızları destekler.
 Tek modlu fiber kablonun fiyatı
çok modlu kabloya göre 2 kat
daha ucuzdur.
 Performansı çok iyi olduğundan
uzun mesafe bağlantılarında
kullanılan tek fiber optik kablo
türüdür.
nedeniyle (Fiber sonlandırma)
uygulaması daha zahmetli ve
uzun süreli olur.
 Küçük çekirdek çapından dolayı
kusursuz bağlayıcılara ihtiyaç
duyar bu yüzden konnektör çok
pahalıdır.
 İletişimde LED’lere oranla çok
daha pahalı lazer diyotlar
kullanılır
 Tek modlu fiber modülleri,
dönüştürücü cihazları ve aktif
ürünleri çok pahalıdır.
AVANTAJLARI
 Geniş bir bant genişliği ve taşıma kapasitesi sağlar.
 Fiber telin kalınlığı saç teli kalınlığını geçmez.
 Çok hafiftir.
 Taşıma mesafesi çok fazladır.
 Uzun mesafelerde kayıpları çok azdır.
 Gizlilik ve güvenlik sağlar. Fiber kablolardan bilgi çalmak
mümkün değildir.
DEZAVANTAJLARI
 Mevcut şebekeye ayarlanmasında zorluklar (bakır




devre ve fiberin uyuşmaması)
Dijital ve analog sistemlerin uyuşmaması
Maliyetinin yüksek olması.
Detaylı işçilik gerektirmesi (Eklerin yapılmasında )
Yüksek çıkış gücünün olmaması.
FİBER OPTİK'İN KULLANIM
ALANLARI
 Kapalı devre TV sistemlerinde







Data iletiminde
Elektronik cihazların aralarındaki irtibatlanmasında
Yüksek gerilim hatlarında
Askeri bağlantılarda
Trafik kontrollerinde
İnternet bağlantılarında
Vücut organlarının görüntülenmesinde (Endoskopi,Kolonoskopi vb.)
Merkez - Abone arası mesafe kaç
km?
Fiber optik teknolojisi sadece taşıma kapasitesinde değil,
çalışma mesafesinde de çok büyük üstünlüklere
sahiptir. Koaksiyel üzerinden kablo TV iletimi ADSL gibi
eski teknolojilerle karşılaştırıldığında, üç uygulamada da
aynı bant genişliği kullanıldığı zaman, erişim mesafeleri
aşağıdaki gibidir.
Evlere Kadar Fiber
40 km
100 Mbit/sn
Koaksiyel kablo
0,6 km
0.512 MBit/sn
ADSL
0,6 km
1
MBit/s
SORULAR
 1-Fiber optik kabloların türlerini ve
bu türlerin avantaj dezavantajlarını
yazınız .
 2-Fiber optik kabloların diğer
kablolara göre üstünlüklerini
yazınız.
 3-Fiber optiğin yapısını açıklayınız.

similar documents