Mgr. Jan Korda - Csm

Report
Hodnocení ředitelů
je potřebné.
kvalita školy
zpětná vazba
plánování dalšího rozvoje
podklad pro spravedlivé odměňování
zvýšení motivace, posílení sebedůvěry
Oblasti hodnocení
legislativa
ekonomika
vize školy
kvalita vzdělávání
kvalita pracovníků školy (vedení, DVPP)
klima školy
otevřenost školy
Oblasti, které se hodnotí
legislativa (ČŠI, hygiena, PO, BOZP…)
ekonomika (zřizovatel, MŠMT, kraj)
vize školy ??
kvalita vzdělávání ??
kvalita pracovníků školy (vedení, DVPP) ??
klima školy ??
otevřenost školy ??
Bez pojmenování kvalit, není možné!
Kvalitní ředitel = kvalitní škola
Pojmenování kvality (školy, pedagogů..)
- Stanovení měřitelných kritérií
Vytvoření kariérní systému
- Učitel (začínající, učitel, mentor, metodolog)
- Ředitel - minimálně mentor
Periodické hodnocení ředitelů školy
- Oblast kvality
Manažerský plat
Za pozornost děkuje
Mgr. Jan KORDA
ředitel Smysluplné školy,
prezident APU ČR,
předseda o.s.PAU
[email protected], www.zs-ln.cz
www.apu-cr
[email protected], www.pau.cz

similar documents