Fryderyk Chopin- patriota Polak

Report
Fryderyk Chopin- patriota
Polak
Autor: Łukasz Błaszczyk 2B
Fryderyk Chopin- biografia
Fryderyk Chopin
urodził się w Żelazowej
Woli. W księdze
chrztów zapisano, że
przyszedł na świat 22
lutego, ale rodzina
zawsze podawała datę 1
marca.
Był wątłym,
chorowitym dzieckiem.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Fryderyk Chopin- biografia
Od 1818 roku Fryderyk Chopin koncertował
publicznie. Był przystojnym, towarzyskim
młodzieńcem, dlatego też był zawsze mile
widziany na wszelkich imprezach
towarzyskich. Miał także poczucie humoru,
rysował karykatury. Zawsze pierwsze, co
zrobił po wstaniu z łóżka, to zasiadał do
fotepianu.
Chopin chodził na wykłady Adama
Mickiewicza, więc uczył się bardzo dobrze i
ukończył liceum z wyróżnieniem.
Kiedy w 1831 roku chciał wyjechać do
Paryża, odmówiono mu zasiłku na wyjazd.
Za granicą utrzymywał się z lekcji gry na
fortepianie.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Fryderyk Chopin- biografia
Gdy wyjeżdżał na wakacje, miał
zwyczaj pisywać listy w formie gazety.
Wzorował się na "Kurierze
Warszawskim". Swoje pisemko nazwał
"Kurierem Szafarskim" ( redagował je
w Szafarach ).
Był dobry dla ludzi. Potrzebującym
rodakom pożyczał pieniądze i lubił
kupować innym prezenty.
Zaprezentował na publicznym
koncercie najnowszy wynalazek:
eolomelodykon lub charalion, czyli
instrument klawiszowy podobny do
organów.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Fryderyk Chopin- biografia
17 października 1849 roku Fryderyk
Chopin zmarł na gruźlicę w swoim
ostatnim paryskim mieszkaniu przy
placu Vendme. Został pochowany na
cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu.
Zgodnie z ostatnią wolą wyjęte po
śmierci serce Chopina siostra jego
przywiozła do Warszawy, gdzie
zostało w urnie wmurowane w filar
kościoła Św. Krzyża na
Krakowskim Przedmieściu.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Gatunki muzyki Chopina
Chopin pisał utwory
nawiązujące do polskich
tradycji: polonezy (16) i
mazurki (57), które pod
wspólną nazwą kryły
trzy nasze tańce
narodowe: mazura,
kujawiaka i oberka.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Gatunki muzyki Chopina
Polonezy
Polonezy Fryderyka Chopina związane są
najściślej z narodowym nurtem jego
muzyki. Najsławniejsze z nich trudno
zrozumieć, nie pamiętając o
patriotycznych uczuciach Chopina i
tragicznej sytuacji Polski w jego czasach.
Komponował je od lat dziecięcych do
późnej twórczości, w sumie pozostawiając
18 dzieł w tym gatunku: 16 polonezów
fortepianowych, jeden na fortepian z
orkiestrą i jeden na fortepian i wiolonczelę.
Wszystkie utwory niezależnie od czasu
powstania łączyła nadrzędna idea poloneza
- najważniejszego polskiego tańca
narodowego.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Gatunki muzyki Chopina
Mazurki
Fryderyk Chopin skomponował w
okresie od 1825 do 1849 roku 57
mazurków. Obok polonezów są to
najbardziej "polskie" z utworów
Chopina. Nie byłoby mazurków bez
polskich tańców ludowych i bez
polskiej muzyki ludowej. Swoimi
mazurkami Chopin stworzył
niedościgły wzorzec muzycznej
stylizacji tego, co ludowe,
narodowe, autentyczne.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Gatunki muzyki Chopina
Chopin pisał również nastrojowe,
miniaturowe nokturny (19) i
fortepianowe ballady (4), którego
to gatunku dotąd muzyka
instrumentalna nie znała.
Znakomicie czuł się zarówno w
miniaturach, takich jak preludia
(26), etiudy (27) czy pieśni (19),
jak i w wielkich formach na
fortepian i orkiestrę: koncertach
(f-moll i e-moll).
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Gatunki muzyki Chopina
Pisał także salonowe, popisowe
walce (19) i wielkie, koncertowe
scherza (4), ze słynnym Scherzem
h-moll na czele, przez które
przewija się najpiękniejsza polska
kolęda Lulajże Jezuniu.
Jest to chyba jedyny kompozytor
na świecie, którego żadnego
utworu nie można pomylić z
jakimkolwiek innym twórcą.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Chopin- patriota
Chopin do dziś uważany jest za
największego kompozytora polskiego,
ale rola jego muzyki – acz nawiązywali
do niej prawie wszyscy polscy
kompozytorzy przez wiele następnych
pokoleń – zdecydowanie wykraczała
poza samą muzykę. Patriotyczną
wymowę jego dzieł odczytywali nie
tylko Polacy. Robert Schumann w 1836
roku na łamach „Neue Zeitschrift für
Musik” napisał:
„Gdyby potężny samowładny
monarcha z północy wiedział, jak
niebezpieczny wróg grozi mu w
dziełach Chopina, w prostych
melodiach jego mazurków, zabroniłby
tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty
ukryte w kwiatach.”
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Chopin- patriota
Jego utwory, zwłaszcza Polonezy i Mazurki, traktowane były
jak synonim polskości, odwoływano się do niej w momentach
o specjalnej wymowie patriotycznej. Ignacy Jan Paderewski
powiedział w setną rocznicę urodzin Chopina:
Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie
zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko,
czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite,
posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk
szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej,
bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie
kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal,
tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń [...].
Do dzisiaj Fryderyk Chopin pozostaje jednym z najbardziej
rozpoznawanych Polaków na świecie.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Rok chopinowski
W 2010 roku mija 200 lat od
urodzin najbardziej znanego
polskiego kompozytora
Fryderyka Chopina. Z tej
okazji niemal na wszystkich
kontynentach odbywają się
imprezy poświęcone
twórczości Chopina. Najwięcej
wydarzeń jest organizowanych
w Polsce i we Francji.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Dorobek kompozytorski Chopina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jego dorobek kompozytorski to m.in.:
57 mazurków
16 polonezów
19 walców
19 nokturnów
4 ballady
4 scherza
3 sonaty fortepianowe i jedna na wiolonczelę i fortepian
26 preludiów
27 etiud
4 impromptus
2 koncerty
4 inne utwory na fortepian z orkiestrą
17 pieśni
2 utwory na wiolonczelę i fortepian (oprócz Sonaty wiolonczelowej), trio
fortepianowe
Inne utwory fortepianowe (ronda, wariacje, marsze), kilka utworów na 4 ręce
utwory pojedyncze: Fantazja, Barkarola, Berceuse, Tarantella, Bolero
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B
Dziękuję za uwagę.
Fryderyk Chopin- patriota Polak
Łukasz Błaszczyk 2B

similar documents