Dersin Tanıtımı - Prof. Dr. Eşref Adalı`nın Bireysel Sayfası

Report
Mikroişlemci Sistemleri
BLG 212
Prof. Dr. Eşref ADALI
Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Sürüm-A
1
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Prof. Dr. Eşref Adalı
Ofis: EEB 4314
e-posta: [email protected]
Web sayfası : www.adalı.net
Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz-Öğüdücü
Ofis: EEB 3305
e-posta: [email protected]
Araş. Gör. Nagehan İlhan
Ofis: EEB 5308
e-posta: [email protected]
Web Sayfası:
http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/elektrik-elektronik-fakultesi/30/blg-212/
•
•
•
Kaynaklar
Duyurular
Sınav sonuçları
2
Dersin Amacı
• Temel mikroişlemci yapısını ve çalışma ilkelerini anlamak,
• Bellek tasarımı, adresleme yöntemleri ve komut kümesi
hakkında bilgi edinmek,
• Simgesel dilde programlama yöntemlerinin öğrenilmesi,
• Giriş-çıkış arabirimlerinin çalışması ve yığın kavramlarının
öğrenilmesi,
• Örnek mikroişlemci çevresinde bir mikrobilgisayar
kurulması için gerekli tasarım aşamaları hakkında bilgi
edinmek.
3
Ders Planı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Giriş-Sayı Düzenleri
Bilgisayar Yapısı – Bellek
Bellek Tasarımı
Sınavcık - Merkezi İşlem Birimi Yapısı, Buyruk Yazılımı
Adresleme Yöntemleri
Buyruklar I
Buyruklar II
1. Yıliçi Sınavı
Paralel İletişim Arabirimi
Asenkron Seri İletişim Arabirimi
Sınavcık - Altprogram, kesme, yığın, yazılım teknikleri
Yazılım Uygulamaları
2. Yıliçi Sınavı
Mikroişlemcili Dizge Geliştirme
4
Ders Kitabı
Mikroişlemciler Mikrobilgisayarlar
Eşref Adalı
Birsen Yayınevi, 5. Basım.
5
Değerlendirme
•
•
•
•
1. Yıliçi Sınavı
2. Yıliçi Sınavı
2 Sınavcık
Yılsonu Sınavı
: %15
: %20
: %10
: %55
6

similar documents