Genre - et overblik

Report
Genre - et overblik
De 4 hovedkategorier
- et bud på en forenkling og et overblik
Journa
-listik
Fiktion
Opinion
Det
personlige
Journalistik
Distanceret skribent
•Nyhedstrekanten
•Faktuelle oplysninger
•Citater fra kilder
•Reportage-elementer
•
Opinion
Holdninger og argumenter
•Forholde sig til andres synspunkter
•Kommentere
•Argumentationskneb
•
Fiktion
Berettermodel
•In medias res
•Sanser
•Beskrivelser
•Replikker
•
Den
personlige
Tager udgangspunkt i
egen navle
•Kræver refleksion
•Kan skifte mellem ”jeg”
og ”man”
•Sanser, beskrive detaljer
•

similar documents