Et Dukkehjem

Report
Et Dukkehjem
Tittelen
• Metaforisk: menneskene er dukker
– Dukkestue, dukkehus
– Dukketeater
– Marionett-teater
– Spill; det dobbelte spillet: stykket er i seg et
teaterstykke, menneskene i stykket spiller teater
for hverandre
– Spill: maskerade-motivet
Problemstilling knyttet til spillet:
• ER Nora naiv og godtroende til å begynne med
og gjennomgår en personlighetsforvandling
slik at hun kommer til dypere og mer moden
selvinnsikt?
Eller:
• Spiller Nora naiv og godtroende hele tiden slik
at maskefallet til slutt i siste akt er å forstå
som at hun avslutter spillet?
Intertekstuelle referanser?
• Fortellingen om Adam og Eva: idyllen som
trues av noen som trenger seg inn utenfra.
Krogstad = slangen; makronene = eplet;
kunnskap = tragedie
• Juleevangeliet: Handlingen er lagt til jul; det
er ikke plass i herberget, frelseren (Fru Linde)
må finne seg et annet sted å bo
• Peer Gynt: «Nora, du lyver!»
Intratekstuelle referanser?
• Sidemotivet om Doktor Ranks fars utsvevende
levned blir til hovedmotiv i det neste stykket:
Gengangere
• Det motsatte av Noras handling å gå, blir til
hovedtema i Gengangere: Fru Alving har valgt å
bli i hjemmet til tross for kammerherrens
umoralske livsførsel
• Møtet mellom Fru Linde og Nora i første akt er
svært likt et møte mellom Hedda og Thea Elvsted
i Hedda Gabler
Dramaturgisk
• Merk skillet mellom de korte scenene der flere
personer opptrer og de lange scenene der kun to
personer opptrer
• Alle de tre personene som kommer utenfra forholder
seg først og fremst til Nora (eks. scene 2, 3 og 4 i 2. akt)
• Hvor er peripetien?
– I 1. akt da sakfører Krogstad avslører at han vet alt om
Noras forfalskning slik at Nora slutter å leke med barna?
– I 3. akt da Thorvald leser Krogstads 2. brev som også
inneholder gjeldsbrevet?
– Andre steder?
Scenisk 1
• Nærlesning av sceneanvisningen til 1. akt
– Dørene i bakgrunnen: følger høyre-venstre-regelen
– Pianoet er plassert mellom de to dørene; mellom det
fremmede og det hjemlige
– Det eneste vinduet er på venstre side: man har altså kun
utsikt inn i hjemmet, ingen utsikt ut
– Ovnen er plassert på venstre side: her brennes
gjeldsbrevet (= trusselen mot den hjemlig idyllen) opp.
Den fremmede trusselen tilintetgjøres på «fremmedsida»
– Lenestoler på venstre side, gyngestol på høyre = det faste
på venstre side, det bevegelige (uroskapende) på høyre
side
Scenisk 2
• Nærlesning av sceneanvisningen til 1. akt (forts.)
– Kobberstikk på alle vegger: skaper en innelukket
atmosfære
– Etagère med pyntegjenstander: blir ikke brukt seinere
i stykket: dvs. ytre staffasje uten funksjonell betydning
(som tonen mellom Helmer og Nora)
– Bokskap med bøker i praktbind: som etagèren
– Teppe på gulvet: lyddempende
– Ild i ovnen: lun, hjemlig varme som kontrast til den
kalde vinterdagen ute.

similar documents