“Indeks inkluzivnosti kao način za unapređenje škole u skladu sa

Report
INKLUZIJA
Inkluzija znači da škole pružaju podršku i budu
podsticajne za učenike i zaposlene.
Ali inkluzija znači i razvijanje zajednice u jednom
širem smislu. Škole mogu sarađivati i sa drugim
ustanovama i zajednicama kako bi unaprijedile
obrazovne mogućnosti i socijalne uslove u svojoj
lokalnoj zajednici.
Šta je
indeks inkluzivnosti?
Indeks je sredstvo podrške inkluzivnom
razvoju škola.
Indeks nudi školama podsticajan i
koristan proces samoprocjene i razvoja
koji počiva na mišljenjima učenika, zaposlenih,
školske uprave, roditelja/staratelja, kao i drugih
članova lokalne zajednice.
Inkluzija
u obrazovanju obuhvata:
jednako uvažavanje svih učenika i zaposlenih
promjena školske kulture, politike i prakse
kako bi se odgovorilo na različitosti učenika
unapređenje škole za učenike i zaposlene
eliminisanje diskriminacije po bilo kom osnovu
njegovanje odnosa uzajamne podrške između
škola i svih u zajednici...
Moja škola u indeksu inkluzivnosti:
korak po korak ka
inkluzivnim vrijednostima
Do 2010. godine
 Bez iskustva kako
graditi partnerske
odnose sa
institucijama u lokalnoj
zajednici (i šire)
2014. godine
 Uspostavljeni čvrsti
partnerski odnosi sa
predstavnicima
opštinske zakonodavne i
izvršne vlasti, policijom,
domom zdravlja,
centrom za socijalni rad,
nevladinim
organizacijama...
Moja škola u indeksu inkluzivnosti:
korak po korak ka
inkluzivnim vrijednostima
Do 2010. godine
 Bez strateške razvojne
orijentacije
2014. godine
 Uspostavljen školski razvojni
tim
 Edukovan školski razvojni
tim (strateško planiranje,
namicanje sredstava putem
projekatnih prijedloga)
 Izvršena samoprocjena škole
i stvoren prvi strateški
dokument od osnivanja
škole
Moja škola u indeksu inkluzivnosti:
korak po korak ka
inkluzivnim vrijednostima
Do 2010. godine
 Bez podrške opštine u
strateškoj razvojnoj
orijentaciji škole
2014. godine
Uspostavljen aktivan opštinski razvojni
tim za unapređenje inkluzivnog
obrazovanja
Uspostavljena institucija opštinskog
koordinatora
Po prvi put stvoren opštinski strateški
plan za unapređenje inkluzivnog
obrazovanja (svi prioriteti iz školskog
razvojnog plana su prepoznati kao bitni i
našli su svoje mjesto u strateškom
opštinskom planu)
Moja škola u indeksu inkluzivnosti:
korak po korak ka
inkluzivnim vrijednostima
Do 2010. godine
Školski projektni
prijedlozi rađeni na adhoc osnovi, bez
konsultacije sa školskim
tijelima
Projektni prijedlozi bez
finansijske podrške
JU OŠ
“Jovan Dučić”
Čajniče
2014. godine
 Projektni prijedlozi utemeljeni
na prioritetima iz školskog
razvojnog plana
 Kreiran opštinski razvojni plan
i većina prioriteta iz školskog
razvojnog plana se našla i u
ovom opštinskom planu
 Opština se obavezala na
podršku pri realizaciji
projekata
Podržani projekti:
 Projekat: Inkluzivne škole-inkluzivne
zajednice; donator: Ministarstvo prosvjete
i kulture Republike Srpskebuz finansijsku
podršku Save the children; budžet: 3.000KM
Projekat: “Grass Roots Projects (GAGP)”;
Donatori i budžet: Japanska ambasada;
budžet oko 183.000 KM, Vlada Republike
Srpske - 50.000 KM, finansijska podrška u
učešću u projektu od Opštine Čajniče u
visini iznosa PDV-a, oko 25.000 KM
Projekat: Manifestacija “Dani dječije
radosti” -– organizator: opština Čajniče,
ORT (na nivou opštine); budžet: 1.000 KM
(održan 2013. i 2014. god.)
Projekat: Manifestacija “Zimske čarolije”
– organizator: Opština Čajniče, ORT (na
nivou opštine); budžet: 1.000 KM (20132014. god.)
2014. godine
Projekti u toku realizacije:
Projekat: “Škole 2.0”; donator:
m:tel; budžet: dvije godine
besplatnog domena i hostinga
Projekat: Muzička škola;
Ministarstvo Republike Srpske
i drugi donatori
Ukoliko vam se svidio koncept razvoja naše
škole i zajednice, stojimo vam na raspolaganju
da podijelimo sve naučene lekcije sa vama.
Na vama je da nam se obratite.
Hvala na pažnji!

similar documents