Forsvarets overordnede HR

Report
Betragtninger om
kompetenceudviklingsstrategi for
forsvaret
[AFD og dato]
1
’Alle uddannelser på alle
institutioner skal akkrediteres!’
Uddannelsesminister Morten Østergaard,
Akkrediteringsrådets konference om fremtidens
akkrediteringssystem, Konferencecenteret Kosmopol,
23. marts 2012
[AFD og dato]
2
Indhold
• Hvad skal
kompetenceudviklingsstrategien opnå?
• Hvilke overvejelser om fremtiden ligger
bag strategien?
• Hvad er udfordringerne?
• Mulige indsatsområder.
[AFD og dato]
3
Strategiens styrende forudsætninger
(hvad skal strategien opnå?)
Forsvaret skal:
• Opbygge kompetencer som understøtter
forsvarets kerneydelse – militære operationer.
• Rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle
medarbejdere på de rigtige tidspunkter.
• Skabe fleksibilitet og udnytte ressourcerne
bedst muligt i forhold til forsvarets omgivelser.
• Spare et stort beløb.
[AFD og dato]
4
Overvejelser om fremtiden I
• Job i forsvaret – er det en livstidsstilling
eller en mellemstation?
• Beordring eller ansøgning?
• Tjenestemand eller åremålskontrakt?
• Indgangsvinklen: Værnepligt eller
frivillighed?
• Forsvarets uddannelser: ‘outsourcing’
eller ‘in house’?
• Uddannelserne: Løn eller SU?
[AFD og dato]
5
Overvejelser om fremtiden II
• Indlæring eller læringsstrategier?
• Skal alle militære ledere have samme
videreuddannelse?
• Uddannelsescentre eller decentrale
uddannelser?
• Tilstedeværelse eller fjernundervisning?
• Kompetenceudvikling: Fritid eller arbejde?
[AFD og dato]
6
Ny dansk kvalifikationsramme
•National tilpasning til European Qualification
Framework
•Ensartede standarder for dokumentation af
kvalifikationer skal sikre, at man:
•Undgår ’dead end’ uddannelser,
•kan ’oversætte’ kvalifikationer, så borgerne
opnår fleksibilitet i uddannelsesmulighederne,
•kan sammenligne uddannelser både nationalt
og internationalt (8 niveauer).
[AFD og dato]
7
Hvad er udfordringerne?
•Komplekse sammenhænge indenfor og imellem
uddannelserne
•Sårbarhed ved outsourcing.
•Meget dyre uddannelser.
•Lange bindingsperioder på aftaler giver ‘lang
lunte’ på provenu.
•Konservatisme
[AFD og dato]
8
Indsatsområder
• Anvendelse af det civile uddannelsessystem
• Uddannelse i udlandet
• Civilt kompetencegivende
• Reduktion i omfang
• Anvendelse af fjernundervisning
• Uddannelsestilrettelæggelse gennem staten
• Planlægning af kompetenceudvikling
[AFD og dato]
9
[AFD og dato]
10

similar documents