STABU en BIM - CB-NL

Report
 STABU Bouwbreed
 bSDD / CB-NL
Huidige ontwikkeling
buildingSMART driepoot
Data
ISO 16739 (IFC)
IFC
Hoe wisselen we uit?
Håvard Bell, 2010, Catenda
IFC
buildingSMART
Data Model
HOE
4
Welke informatie wisselen we uit
en wanneer?
Håvard Bell, 2010, Catenda
IDM
buildingSMART
Processes
WELKE
Wat wisselen we uit?
Håvard Bell, 2010, Catenda
IFD
buildingSMART
Data Dictionary
WAT
STABU Bouwbreed
Leesbare Communicatie
Initiële Plan
Functionele
Specificatie
BIM
Facility
Management
Wetgeving/
Vergunningen
Prestatie
Specificatie
Technische
Specificatie
STABU bouwbreed
Modules / Classificaties
Bouwbreed
Contracten
Bouwbreed
Ruimten
Bouwbreed
Bouwsystemen
& Installaties
Bouwbreed
Werksoorten
STABU bouwbreed
Bepalingen / Specificaties
Administratieve
Stelsels
Functionele
beschrijvingen
Prestatie
beschrijvingen
Technische
beschrijvingen
Aansluiting BIM
Aansluiting BIM
INHOUD
 Context
• Producten in een toepassing
• Volgens prestatie-eisen
• Volgend op functie-eisen
 Specificaties
• Waaruit bestaat het BIM?
• Gebouwdossier
Aansluiting BIM
TECHNIEK




Plug-in op Modelleringsoftware
Aansluiting met kennis databases
Aansluiting met documenten
(open) uitwisselformaat
Rol CB-NL
Universele adapter
bSDD als mapping mechanisme
In een CAD programma
In Programma van Eisen
Eigenschappen
bSDD / CB-NL
Eigenschappen
Eigenschappen
In product catalogus
In een calculatie programma
Eigenschappen
Eigenschappen
In classificatie systeem
In een Facility management systeem
Eigenschappen
Eigenschappen
In specificatie
Eigenschappen
In IFC
Eigenschappen
Ontmoeting




Betekenis moet aansluiten
Vaststellen abstractieniveau
Werkmethodes bepalen de scope
Meerwaarde samen met andere
bronnen
DANK VOOR UW AANDACHT
online

similar documents