Soğuk Ortamlarda Çalışma Emniyeti

Report
Soğuk Ortamlarda Çalışma Emniyeti
FİRMA LOGO
Sunumun Amaç ve Hedefi
Vücudun soğuğa nasıl
verdiğinin anlaşılması
reaksiyon
Soğuktan kaynaklanan hastalıkların ve
yaralanmaların tanınması, belirlenmesi
Risk faktörlerinin bilinmesi
Doğru koruma önlemlerinin zamanında
alınabilmesi
Soğuk Çalışma Alanları
- Çatılar,
- Köprüler
- Yüksek binalar
- Soğuk hava depoları
- Çelik yapılar
- Isıtılmayan atölyeler
Vücudun Soğuğa Tepkisi
 Vücut kendi öz sıcaklığını devam ettirmek ister
(37ºC)
 Sıcaklığın bu seviyenin altında olduğu vücut
bölgelerinden kan çekilir, (çünkü çekilmemiş olsa
vücut sıcaklığı daha da düşer!)
- Böylelikle iç organları sıcak tutmak kolaylaşır.
- Ancak bu sefer de soğuğa maruz kalan özellikle
dış organlarda Soğuk Isırması (Ayazlama)
oluşur, bu ise uzun süreli durumlarda kangren
demektir.
 Vücut titreme yoluyla sıcaklığı arttırmaya çalışır.
HATIRDA TUTULACAKLAR!
Semptomları tanıyın.
Gerekiyorsa uygun biçimde müdahale edin.
Tehlikeleri ve/veya etkilerini azaltın.
İş güvenliği açısından denenmiş ve
onaylanmış iş pratiklerini kullanın.
Hipotermi – Vücut Sıcaklığında Düşüş
- Vücut sıcaklığının devamlı olarak düşmesi,
- Kişi ıslaksa veya ortam nemliyse bu süreç hızlanır,
- Vakaların çoğunluğu
meydana gelir,
-1ºC
ile
10ºC
arasında
- Bununla birlikte, 18ºC ‘de de vakalara rastlanmıştır,
- Su içerisinde 22 ºC ‘de oluşur.
Hafif Hipotermi
Titreme ve kontrolsüz diş hareketi
El ve dudakların morarması
Hareket ve algıda zaafiyet
Düşük
Orta Şiddette Hipotermi
Akıl fonksiyonlarında gerileme ve
karışıklığı
kafa
Organize olamama, yönelim bozukluğu,
karar alamama, kararları icra edememe
Soğuğa karşı önlem almada zafiyet
Düşük kalp ve solunum ritmi
Geveleyerek konuşma
Orta
Şiddetli Hipotermi
Ölüme çok yakındır,
Bilinç kaybı,
Düzensiz veya hissedilmesi zor nabız,
Titremeye rastlanmaz, titreme durmuştur,
Hissedilir bir soluma yoktur.
Şiddetli
Hipotermi’de İlk Yardım
• Tıbbi yardım istenir,
• Hasta mümkünse, sığınak türü
•
•
•
•
soğuktan korunmalı bir yere taşınır,
Islak giysi varsa çıkarılır,
Hasta, yardım edenin vücut ısısı ile
temas ettirilebilir,
Özellikle boyun, göğüs, karın ve
kasıklar ısıtılmaya çalışılır,
Hasta örtü ile sarılır.
Hipotermi’de İlk Yardım
• Bilinç yerindeyse sıcak ve şekerli içecek
verilir,
• Nefes alıp vermesi izlenir,
• Gerekiyorsa
suni
teneffüs
(CPRcardiopulmonary resuscitation) yapılır. (İlk
Yardım Eğitimi almadan yapmayınız)
Soğuk Isırığı (Ayazlama – Kangren Öncesi)
- Şiddetli soğuğa maruz kalma veya soğuk
objelerle temas,
- El ve ayak parmakları, yanaklar, burun ve
kulaklar daha çok etkilenir,
- Organlar -1ºC ‘de donar,
- Kangrene (kansız kalan dokunun ölümü)
sebep olabilir,
- Soğuğa hassasiyet oluşur ve ileride soğuk
ısırığı oluşabilir,
- Organ kaybı veya fonksiyon yitimi söz
konusudur.
Soğuk Isırığı Semptomları (Aşama Aşama)
1) Soğuğun Hissedilmesi
2) Sızlama, karıncalanma, iğneleyici his, veya acıtma hissi
3) Derinin duyumsuz, hissis, uyuşmuş olması ve dokunulduğunda soğuğun
hissedilmesi
4) Derinin beyaz renkli ve mumla kaplı gibi görünmesi
5) Deride iğne başı kabarcıklar ve rengin kırmızıya veya mora dönüşmesi
6) Derinin kararması
Soğuk Isırığı İlk Yardımı
- Vücut ısısı yardımıyla yavaş yavaş ısıtılır,
- Ovuşturma yapılmaz,
- 39°C - 43°C aralığındaki su kullanılır,
- Kabarcıklara steril sıvı sürülür,
- Yeniden donma riski varsa buz çözülmesi
yapılmaz,
- Tıbbi yardım alınır.
Dehidrasyon– Su/Sıvı Kaybı
- Soğuk ortamlarda da su kaybı mümkündür,
- Vücuda uzun süre sıvı alınması mümkün
olmaz ise dehidrasyon oluşur,
- Efor sarf ederek veya kalın giysiler nedeniyle
terleme nedenlerden biridir,
- Hipotermi’ye doğru ilerler.
Dehidrasyon Semptomları
• Susama
• Koyu renk idrar
• Yorgunluk
Dehidrasyon’dan Korunma
Susamasanız dahi su veya sıvı alın!
Sorular (S) ve Cevaplar (C)
S.
Soğuk ısırmasında (ayazlama) vücudun en riskli bölgeleri
nelerdir?
C.
S.
C.
Deri, gövdeden dışarı olan organlar, el ve ayaklar,
kulaklar, burun
S.
C.
Hipoterminin ilk belirtileri nelerdir?
Titreme, mor dudak ve parmaklar ve söyleneni anlama
ve konuşmada zafiyet
Tıbbi yardım istendikten sonra, hipotermi için ilk
yapılacaklar nelerdir?
Hastaya sıcak bir ortam sağlanması
Üşüme Sıcaklığı
Hava hareketi/rüzgar ile sıcaklığın birlikte etkisi
Diğer Risk Faktörleri
• Yetersiz veya ıslak elbise
• İlaç kullanımı ve bazı tıbbi tedaviler
• Soğuk algınlığı veya bazı hastalıklar
• Yaş
• Kalbin durumu
• Genel fiziksel kondüsyon
Soğuk Havadan Korunma
 Mühendislik kontrolleri
 İdari tedbirler
 Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)
Mühendislik Kontrolleri
- Isıtılmış korunaklar
- Ön camlar
- Şantiyede dış ortam ısı kaynakları
- Çatı ve duvarlarda termal izolasyon
İdari Tedbirler




Sık mola veya rotasyonlar
Molalarda ısınma imkanı sağlama
Molaların atlanılmaması
Günün daha sıcak saatlerinde çalışılmasının
planlanması
Koruyucu Giysi
- Su tutmayan, rüzgara dayanıklı dış
giysi
- Şapka, kapüşon veya yüz maskesi
- Yalıtımlı ve sugeçirmez ayakkabı
- Yalıtımlı ve sugeçirmez eldiven
- Mümkünse giysi değişimi
El Koruma
- Eldiven kullanılması,
- Eldivenle işletime göre tasarlanmış makine
ekipman kullanımı,
- 15ºC ‘nin altında çıplak elle çalışmanın
kısıtlanması
- Sıcak hava jeti, radyan ısıtıcılar, sıcak
plakalar kullanılması
- Metal
elleçlerin
termal
izolasyonla
kaplanması
- Soğuk metal yüzeylere yakın çalışırken
eldiven kullanılması
Diğer Korunma Yöntemleri
- Tıbbi olarak yardım alınması
- Yüksek kalorili yiyecekler
tüketilmesi,
- Sıcak çorba ve tatlı içecekler
alınması,
- Kahveden uzak durulması.
İş Güvenliği Açısından Uygun Pratikler
- Hızlı ve yoğun nefes alıp vermeyin,
- Uzun süre ayakta durmayın veya oturmayın,
hareket edin,
- Soğuğa alışma için vücuda zaman tanıyın,
- Yalnız başına çalışmayın,
- Soğukla ilgili semptomlara karşı uyanık olun,
görülmesi durumunda geçikmeden gerekli
tıbbi yardım alın.
Egzersiz
Aşağıdakilerden Hangisi Hastalık ve Yaralanma Risk Faktörlerindendir?
Islak Giysi
Efor
Alkol Tüketimi
Soğuk Algınlığı
Sıcak İçecekler
Kat Kat Giyinme
Aşırı Kilo

similar documents