Projektforslag - Jakob Agerbo Hansen

Report
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Jakob Ø. A. Hansen
7. Semester
Afgangsprojekt
09-01-2014
Fremlæggelse
ERFA-Gruppe
Konsultation dokument
Speciale:
Implementering af BIM i en virksomhed
Sikkerhedskoordinator:
Kursusbevis
Skabeloner:
01 Sagsmappe
Udleveret materiale:
Udleveret materiale
Ølgaard Agerbo Architects A/S
02 Word
03 Excel
04 PowerPoint
05 Logo
Konkurrence Planche
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Sagsmappe
Emne:
Dokument:
Beregninger:
Redegørelse for etagearealer
Disponering:
Hovedtidsplan
Aktivitets liste
Personlig planlægning
Logbog
Rammetidsplan
Dokumenter:
Aftaleforhold
Adr. liste
Analyser
BR10 krav
Granskning
Redegørelser af tiltag
Rumstørrelser
Priser på tiltag
Cad-manual
Brand (Princip)
Solskorsten
Entrepriseform
Lyd (Princip)
Granskning af tegningsmateriale
Fasegodkendelses dok.
Ventilation (Princip)
Granskning af lokalplan
Forhåndsdialog: Billeder grunden
Afløb (Princip)
Granskning af byggeprogram
IKT
Føringsveje (Princip)
Kvalitetssikring
KS - Møder
Juridisk tidslinje
U – værdi (Princip)
Struktur
Spørge skema vejleder
Statisk laster analyse
Dokumentliste
Rådgiverkontrakt
Byggepladsplan
Tegningsliste
Ansvarsforsikring
Virksomhedsorganisation
Tegninger (Revit):
Beliggenhedsplan
Facader
Økonomi:
Faktura
Samlet beregnings skema
Ratebetalingsplan
Overslag + Honorar + Timeløn
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Planer
Damagervej 22 E st. th.
Snit
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Sagsmappe
Emne:
Beregninger:
Dokument:
BE 10
Ventilationsberegning og valg af aggregat
Efterklang
Ventilationsplaner
Disponering:
Byggetidsplan
Personlig planlægning
Dokumenter:
Aftaleforhold
Analyser
Fasegodkendelse
Spørge skema
vejleder
Statik
Det statiske
system
Dækplan
Tagplan
Oversigt terrændæk og etagedæk
Aktivitets liste
Bygningsdelsanalyser
Afløbsinstallationer
Føringsveje
Nedhængt loft
Vådrum dok.
Teknikrum og skakt
Afvandings skitse
Radon dok.
Indeklima dok.
Brand
Logbog
Ventilation
Terrændæk
KS - ERFA – gruppe
Fundament
KS - Møder
Kældervæg
Ydervæg
Struktur
Bygningsdelsjournal
Etageadskillelse
Dokumentliste
Tag
Rumskema
Teknisk installationer
Bygningsdelstegning
Detaljer / Afklaringsdetaljer 25 stk.
Kvalitetssikring
Tegningsliste
Trappe og elevator
Solskorsten
Nedrivningsskitse
U–værdier
Tegninger
(Revit):
Beliggenhedsplan
Snit
Møbleringsplaner
Knudepunkter / Detaljeoversigt
Planer
Facader
3D visualiseringer
Fagplaner
Økonomi:
Faktura
Successiv kalkulation
Beregningsskema
Total økonomi
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
Ratebetalingsplan
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Sagsmappe
Emne:
Beregninger:
Dokument:
BE 10
Ventilation og valg af aggregat
Efterklang
Ventilationsplaner
Disponering:
Aktivitets liste
Logbog
Dokumenter:
Aftaleforhold
Analyser
Fasegodkendelse (disp. til pro.)
HC Tilgængelighed
Kvalitetssikring
Struktur
Bygningsdelsjournal
Byggetilladelse
Dokumentliste
Landzonetilladelse
Rumskema
Nedrivningstilladelse
Tegningsliste
Fuldmagt
Geoteknisk rapport
Brand strategirapport.
Tegninger
(Revit):
Økonomi:
Beliggenhedsplan
Snit
Brandplaner
Fagplaner
Planer
Facader
Betydende Detaljer
3D visualiseringer
Faktura
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Ratebetalingsplan
Damagervej 22 E st. th.
Beregningsskema
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Sagsmappe
Emne:
Dokument:
Beregninger:
Disponering:
Dokumenter:
Personlig planlægning
Aftaleforhold
Procestidsplan for tagarbejde
Aktivitets liste
Analyser
Kvalitetssikring
Byggesagsbeskrivelse
Afvanding af tag
Arbejdsbeskrivelse
SBI 224 Fugt i tag
Tilbudsliste
Afklaringsdetaljer Tag
Udbudstidsplan
Montering af solceller
PSS
Bygningsdel Tag
KS - ERFA – gruppe
Logbog
Struktur
Dokumentliste
Tegningsliste
Bygningsdelstegning
Tag – Pulttag
Udbudsbrev
Udbudsmateriale
Udbudstegningsliste
Samlet
udbudsmateriale
IKT
Tro og love- erklæringer
Tegninger
(Revit):
Beliggenhedsplan
Snit
Detaljer
Planer
Facader
3D visualiseringer
Økonomi:
Faktura
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Ratebetalingsplan
Damagervej 22 E st. th.
Fagplaner
Beregningsskema
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
1
Indhold
• Intro
• Planer
• Organisation
• Planlægning
Indhold
•
•
•
•
•
Projektforslag
Intro
Planer
Organisation
Planlægning
Afgrænsning
• Afgrænsning
Dispositionsforslag
•
•
•
•
•
Økonomi
Rådgiverkontrakt
Optegning Revit
Granskning
Div. krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forprojekt
Analyser
Statik
Knudepunkter
Teknisk installationer
Ventilation
Teknikrum
Skakt
Solskorsten
Kalkulation
Byggetidsplan
•
•
•
•
•
Fasegodkendelse
Be10
Tilladelser
Tegninger
Brand
Hovedprojekt
•
•
•
•
•
•
Udbudsmateriale
Tagplan
Procestidsplan
Detaljer
Udbudsmateriale
Samlet beregningsskema
Fremlæggelse faser:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
2
Indhold
• Intro
• Planer
• Organisation
• Planlægning
• Afgrænsning
• Beliggenhed Hillerød, Sjælland
• Eksisterende bygning fra 1969
• Eksisterende bygning nedrives.
• Kælder bevares.
• Nyt opføres i sandwichelementer med
en let beklædning af polymerkomposit
plader
Eksisterende
Fremlæggelse faser:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Fremtidig
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
3
Indhold
• Intro
• Planer
• Organisation
• Planlægning
• 4. Omklædningsrum
• 1. Tørre og vaske rum
• 1. Kantine
• 1. Administration
• Afgrænsning
Stueplan
1.salsplan
(fra konkurrence-planchen)
(fra konkurrence-planchen)
Fremlæggelse faser:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Kælderplan
(fra konkurrence-planchen)
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
4
Indhold
Organisation:
• Ølgaard Agerbo Architects A/S.
• Direktør – Jakob Hansen
• 2 projektledere, mig selv + 1
• 1 bogholder
• Intro
• Planer
• Organisation
• Planlægning
• Afgrænsning
Min arbejdes metode (planlægning)
Aktivitetsliste (Til hver fase)
Tidsplan (Personlig planlægning til hver fase)
Logbog (Hver uge)
Fremlæggelse faser:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
5
Indhold
Afgrænsning af Materielgården, Solrødgård
• Intro
• Planer
• Gennemført dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt.
• Hovedprojekt gennemført arbejde for Taget.
• Organisation
• Planlægning
• Afgrænsning
Fremlæggelse faser:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
10
Indhold
Dispositionsforslag
Økonomi
Overslag
Honorar
Timeløn
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Ratebetalingsplan
Samlet beregningsskema
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
6
Indhold
Dispositionsforslag:
Dispositionsforslag
• Økonomi
Rådgiverkontrakt
• Rådgiverkontrakt
Entrepriseform: Hovedentreprise
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
7
Indhold
Optegning i Revit
Dispositionsforslag
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
Planer
Snit
Facader
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
8
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
Udleveret
tegningsmateriale
Kommuneplan
Byggeprogram
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
8
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Granskningsprotokol
Hvad skal jeg?
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
8
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
Granskning
• Rådgiverkontrakt
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
8
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
Udleveret
tegningsmateriale
Kommuneplan
Byggeprogram
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
9
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
BR10
Brandsektionering /
Anvendelseskategori
Installationer /
Rørføring
• Rådgiverkontrakt
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Rumstørrelser
Statik
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
9
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
Brandsektionering
• Rådgiverkontrakt
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
9
Indhold
Dispositionsforslag
Granskning af projektet.
Hvad skal jeg?
• Økonomi
• Rådgiverkontrakt
Statik – Lodret Last
• Optegning Revit
• Granskning
• Div. krav
Statik – Vandret last
facade
Statik – Vandret last
Gavl
Fremlæggelse faser:
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
11
Indhold
Projektforslag:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Analyser
Bygningsdelsanalyser
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
Dokumenter
Vådrum
Radon
Indeklima
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
11
Indhold
Projektforslag:
Bygningsdelsanalyser
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
11
Indhold
Projektforslag:
Dokumenter
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
Vådrum
Radon
Indeklima
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
12
Indhold
Det statiske system
Dækplan
Tagplan
Snit A-A
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
12
Indhold
Snit A-A
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
12
Indhold
Snit A-A
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
Nord facade
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
12
Indhold
Det statiske system
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
13
Indhold
Knudepunkts oversigt
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
25 afklaringsdetaljer
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
14
Indhold
Dispositionsforslag
Ventilation
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Disponering af
teknikrum
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
Skakter
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
14
Indhold
Ventilation
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
14
Indhold
Dispositionsforslag
Disponering af teknikrum
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
14
Indhold
Skakter
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
15
Indhold
Dispositionsforslag
Bygningsdelstegning Solskorsten
Mail korrespondance
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
Mail til Søren
Østergaard Jensen
Mail til Per Heiselberg
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Granskning Solskorsten
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
15
Indhold
Placering af Solskorstene
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
15
Indhold
Bygningsdelstegning Solskorsten
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
16
Indhold
Kalkulation
Dispositionsforslag
Projektforslag
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
17
Indhold
Dispositionsforslag
Projektforslag
Byggetidsplan (grundlag til udbudstidsplan)
• Analyser
• Statik
• Knudepunkter
•
•
•
•
Teknisk installation
Ventilation
Teknikrum
Skakt
• Solskorsten
• Kalkulation
• Byggetidsplan
Fremlæggelse faser:
Forprojekt
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
18
Indhold
Forprojekt:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
•
•
•
•
•
Fasegodkendelser
Be10
Tilladelser
Fasegodkendelser
Be10
Tilladelser
Tegninger
Brand
Hovedtegninger og
betydende detaljer
Brandteknisk
dokumentation
Brand
Fremlæggelse faser:
Hovedprojekt
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
19
Indhold
Hovedprojekt:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Indhold:
-Byggesagsbeskrivelse
-Arbejdsbeskrivelse
-Tilbudsliste
-Udbudstidsplan
-PSS
-Udbudsbrev
-Udbudstegningsliste
-IKT
-Tro- og love erklæringer
Bygningsdelstegning (Tag)
Tjekliste
Procestidplan
Se samlet udbudsmateriale her!
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
19
Indhold
Hovedprojekt:
Bygningsdelstegning (Tag)
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
19
Indhold
Hovedprojekt:
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Tjekliste
Procestidsplan
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Kip Adm.
Indhold
Dispositionsforslag
Projektforslag
Snit
Forprojekt
Hovedprojekt
Søjle ved tag
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
Tagfod Adm.
• Samlet
beregningsskema
Ydervæg ved udkragning
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Indhold
Dispositionsforslag
ERFA – Gruppe (Granskning)
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Indhold
Kip Adm.
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Tagfod Adm.
Indhold
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Indhold
Ydervæg ved udkragning
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Indhold
Udbudsmateriale
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Se samlet udbudsmateriale her!
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
20
Indhold
Samlet beregningsskema
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
• Udbudsmateriale
• Bygningsdel
• Procestidsplan
• Detaljer
• Udbudsmateriale
• Samlet
beregningsskema
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548
Forside
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
121
Tak for god ro og orden!
Ølgaard Agerbo Architects A/S
Damagervej 22 E st. th.
8260 Aarhus S
Studienr: 178548

similar documents