Valgfri kurser Diplom Bygning 6. og 7. semester - DTU

Report
Valgfri kurser
Diplom Bygning 6. og 7. semester
Anette Krogsbøll (Studieleder)
Dagens program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Regler og krav til point
Hvad skal jeg vælge?
Hvordan gør jeg?
Generelt om valgfri kurser
Specielle ønsker
Information og vejledning
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Regler og krav til point
• Pointkrav i normal studieordning:
Point
Studieelement
120
Obligatoriske kurser fra 1.-4. semester
30
Praktik
10
Kursus 42871 Planlægning og styring af
byggeprojekter (6. eller 7. semester)
20
Afgangsprojekt (7. semester)
30
Valgfri kurser (6. og 7. semester)
210
I alt
(Semestre passer for studerende, der læser på normeret tid)
3
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Regler og krav til point
• Du kan ikke få lov til at få mere end 210 point i alt.
• Du bestemmer selv hvor mange point du vil tage på det
enkelte semester
– Fx 35 point i efteråret, 0 i januar og 25 i foråret (incl
projekt)
– Normalt 25 i efteråret, 5 i januar og 30 i foråret (incl
projekt)
• Du kan vælge mellem de på forhånd godkendte kurser.
Gælder for alle årgange. Se listen i studiehåndbogen.
4
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Hvad skal jeg vælge?
• Du kan tage hensyn til:
– Hvad er dine interesser? Hvad har du lyst til?
– Hvad er du god til, og kan blive specialiseret indenfor?
– Hvor er der arbejdsmuligheder?
– Hvad manglede du i praktikken?
– Hvad skal du bruge for at skrive afgangsprojekt inden
for det du helst vil? Tænk studiet færdigt.
• Så er der praktiske hensyn
– Kurserne kører måske kun efterår eller forår
– Skemagrupper overlapper
– Hængepartier fra 1.-4. semester
– Krav til optagelse på en kandidatuddannelse
5
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Hvordan gør jeg?
• Sæt rammerne
– Tidsfrist for mit studium?
– Sæt evt obligatoriske kurser du mangler i planen
– Tænk resten af dit studium igennem
• Husk at obligatoriske kurser fra 1. – 4. semestre skal være
bestået inden du kan påbegynde afgangsprojekt
• Brug ”studieplanlæggeren” til at lave din studieplan
– OBS eksamensskemamodul er ikke altid lig
undervisningsskemamodul. Tjek det …
• Hvis du får brug for dispensation, så søg hurtigst muligt.
6
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Generelt om valgfri kurser
• De fleste kurser er kandidatkurser eller bachelorkurser
• De fleste kurser kører kun 1 gang årligt
• Forudsætningerne er typisk kursusnumre fra
bachelorstudiet – se fx 11351
– 11311 svarer til kursus 11746 (betonkurset)
– Se på pointspærring mellem kurser (= stort overlap)
• Faglige forudsætninger er vejledning til dig (du forventes
at vide det, der har været undervist i – se fx 11320
• Obligatoriske forudsætninger er betingelse for at følge
kurset
• Punktum og skråstreg betyder hhv OG og ELLER
• Du skal tilmelde dig til tiden for at være med i lodtrækning
om pladserne, ved overtegnede kurser, og for at være
sikker på at kurset bliver oprettet.
7
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Udvalgte Bachelor- og diplomkurser,
der ligner hinanden
8
Diplom
Bachelor
Emne/kommentar
11746
11311
Betonkonstruktioner
11747
11312
Stål og træ
11743
11411
Geoteknik
11745
11330
Projektering af beton, træ og stål
11738
11000/
11141
Proj. Af bygningsenergi
11739
11112
Bygningsinstallationer
11703
11031
BIM (I mangler lidt)
02691
02631/ 02633
Programmering i matlab
30515
30510
GPS, GIS og afsætning
12700
41101/
41102
Hydraulik-delen
11704
11561
Laboratorieøvelser materialelære
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Studiehåndbog og kursusbase
• Studiehåndbogen:
– Regler, tidsfrister mm.
– Liste over godkendte kurser
– Beskrivelse af kandidatuddannelser
• Kursusbasen
–
–
–
–
Studieplanlægger
Kursusbeskrivelser
Forudsætningskrav til kurser
Søgning på bl.a. undervisningsperioder/ emner/ undervisere
• www.byg.dtu.dk – Undervisning/For studerende
– diplom bygning (Valgfag efter skemagrupper)
– Bachelor i byggeteknologi (anbefalede studieforløb for nogen der
fagligt ligner jer)
9
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Kandidatuddannelse bagefter… (?)
• Direkte adgang med Diplom Bygningsuddannelse til:
– Byggeteknologi *
– Bæredygtig Energi*
– Miljøteknologi
– Olie- og Gasteknologi
– Vindenergi
(* Specifikke krav til matematisk og naturfaglige kurser)
• Jeg anbefaler ”byggeteknologi”
– Beskrivelse i studiehåndbogen af Byggeteknologi,
herunder også faglige forudsætninger
– Brug de valgfri kurser til at dreje uddannelsen i din
ønskede retning
10
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Kandidatuddannelse bagefter …
• Læs om kandidatuddannelserne generelt i
studiehåndbogen
30 ECTS
Generelle
retningskompetencer
30 ECTS
Valgfri kurser
30 ECTS
Teknologisk
specialisering
30 ECTS
Kandidatspeciale
– Adgangskrav
– De er alle på engelsk, og kræver derfor Engelsk B
11
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Kandidatuddannelse bagefter …
• Læs om kandidatuddannelserne generelt i
studiehåndbogen
30 ECTS
Generelle
retningskompetencer
30 ECTS
Valgfri kurser
Typiske B-fag
30 ECTS
Teknologisk
specialisering
30 ECTS
Kandidatspeciale
Blandt alle DTU’s videregående kurser
– Adgangskrav
– De er alle på engelsk, og kræver derfor Engelsk B
12
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Summa summarum
• Tænk dit studium færdigt
• Inspiration til kursusvalg:
– Interesse
– Erfaringer fra praktik
– Ønske om bestemt jobprofil
– Anbefalede studieforløb for bachelorstuderende
– Beskrivelse af kandidatstudielinjer
• Kurser på bachelorniveau (civil, grundlæggende) skal du
helst tage mens du er diplomstuderende
• Brug ”studieplanlæggeren”
13
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Specielle ønsker…
• Kræver specielle grunde...
– Jeg vil gerne følge et kursus der ikke står på listen over
forhåndsgodkendte kurser
– Jeg vil gerne lave et specialkursus
(kursusforløb/miniprojekt specielt for mig og evt nogle
få andre studerende)
• I begge tilfælde skal du lave en samlet plan for alle dine
210 point, og ansøge mig (studieleder) om tilladelse med
en begrundelse. INDEN DU GØR DET.
– Det skal være sagligt begrundet
– Der skal ikke være et oplagt alternativ inden for det
normale
– Du skal med rette kunne kalde dig ”bygningsingeniør”
14
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012
Information og vejledning
• www.byg.dtu.dk → For studerende …
• Studiehåndbogen
– diplom Bygning: generelle regler, herunder specifikke
for bygning
• Portalen – meddelelser, opslag
– infosite for studerende
• Studievejledningen (101)
• Karriere centret (101)
15
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Valgfri kurser – Diplom Bygning
E 2012

similar documents