Ole-Petter Thunes presentasjon

Report
Foto: Statsbygg
NYTT REGJERINGSKVARTAL
- VI MÅ SAMLE OSS OM DENNE
UNIKE MULIGHETEN
1
DISPOSISJON
• Kort om Rambøll
• Mulighet
• Utfordringer:
1. Plan og beslutningsprosess
2. Byrommet, tilgjengelighet og mobilitet
3. Byggenes funksjon og tekniske løsninger
• Oppsummering
2
RAMBØLL - EN SAMFUNNSRÅDGIVER
• Nordens ledende
samfunnsrådgiver innen plan,
arkitektur og teknikk.
• 1450 medarbeidere i Norge.
• 10 000 medarbeidere totalt i
21 land.
• Etablert i Danmark i 1945.
Våre grunnleggere arbeidet ut i
fra et tydelig etisk og holistisk
grunnsyn. Dette preger
virksomheten i dag.
3
EN UNIK MULIGHET
• Komplekst bygg og unikt
byrom – krever alle fag fra
første dag.
• Norge skal bygge et nytt
moderne regjeringskvartal
i hjertet av Oslo.
• Her må vi tenke langsiktig
og finne en funksjonell og
god løsning i et 50 års
perspektiv.
Foto: Statsbygg
4
SAMFUNNSMÅL
Regjeringskvartalet skal
være et effektivt
departementsfellesskap
med nødvendig sikkerhet i
et 50 års perspektiv.
EFFEKTMÅL
• Fleksibilitet - kapasitet
• Nødvendig sikkerhetsnivå
• Høy effektivitet
• Fleksibilitet - struktur og
oppgavefordeling
• Høy miljøstandard
• Bymiljø
(ref. konseptvalgutredningen)
Foto: Statsbygg
1. PLAN- OG BESLUTNINGSPROSESS
• Mange interessenter og berørte
parter.
• Offentlige rammevilkår.
• Mange aktører og fagdisipliner.
• Miljø og energifokus fordrer
helhetlige og flerfaglige
løsninger.
6
PLANSAMARBEID FOR UTVIKLINGEN AV
OSLO S
• Landets travleste
kollektivknutepunkt.
• Statlig og kommunalt
samarbeid.
• Anbefalt hovedgrep: Ny
bussterminal over jernbanens
sporområde.
• Gående, syklister, parkering,
gjenåpne Akerselva.
Illustrasjon: Rom Eiendom
7
2. BYROMMET, TILGJENGELIGHET OG
MOBILITET
• Hva slags hovedstad skal vi
ha?
• Mennesket i sentrum
• Næringsvirksomhet
• Sikkerhet
• Åpenhet
• Tilgjengelighet
• Gode byrom
8
MENNESKET I SENTRUM
Foto: Svein Magne Fredriksen
9
Illustrasjon: Rambøll
3. BYGGENES FUNKSJON OG TEKNISKE
LØSNINGER
• Praktbygg.
• Statlig bygg som skal gjenspeile Norges demokratiske styresett.
• Høy miljøstandard.
• Klimapolitikken er klar:
«Regjeringen vil skjerpe kravene - passivhusnivå i 2015, nesten
nullenergihus i 2020».
• Fleksibilitet – kapasitet.
• Nødvendig sikkerhetsnivå.
• Høy effektivitet.
• Fleksibilitet - struktur og oppgavefordeling.
11
NASJONALMUSEET PÅ
VESTBANETOMTEN
• Lang levetid – 300 år
• Passivhusnivå
• Forbildeprosjekt
• Sikkerhet
• Tilgjengelighet og åpenhet
• Kunst
FREMTIDENS KONTOR – STRATEGISK
AREALUTNYTTELSE
• Strategisk arealutnyttelse
tilpasset virksomheten.
• Brukerstyrte løsninger.
• Forståelse for virksomhetens
arbeidsprosesser.
• Fleksibilitet, arbeidsplass og
fysisk utforming.
• Godt samspill mellom lydmiljø
og tekniske installasjoner.
Microsoft i Stockholm
Arkitekt: Murman Arkitekter
13
HOVEDKONTOR NCC, ØSTENSJØVEIEN 27
• Spektakulær arkitektur som
inspirerer.
• Godt innemiljø.
• Passivhusstandard, CO2vennlige bygningsmateraler.
• BREEAM klassifisering «Very
good».
• Kostnadseffektivt.
• Et av verdens 100 mest
bærekraftige prosjekter.
Ref. Sustainia 100
Henning Larsen Architects AS
14
HØGSKOLEN I BERGEN
• Moderne bygg
• Historiske elementer er
bevart
Arkitekt: HLM arkitektur og
Cubo, illustrasjon MIR
INTEGRERT PROSJEKTERING
• DAK - fra tusjpenn til data.
Endret ikke arbeidsprosessen.
• 16
• 3D - nye muligheter, bedre
visualisering. En-faglige
modeller, «uendret»
arbeidsprosess.
• BIM - påvirker
arbeidsprosessene.
• Integrert prosjektering.
Arkitekt: 3xn
Arkitekter
KLAR EIERSTYRING
• Styring og kontroll.
• Komplekst bygg som krever alle fag tilstede fra dag én.
• Velg symbolbygg.
• Innovasjon vil være helt nødvendig.
• Del opp byggene i ulike gjennomføringsmodeller slik at
bransjen utfordres.
17
SIKKER OG EFFEKTIV PROSJEKTLEDELSE
BLIR AVGJØRENDE
19
BA 2015
• Kompetanseutvikling
• Beste praksis
• Demonstrasjonsprosjekter
• Samhandling
Partnerne:
Metier, Statsbygg, Statnett,
Jernbaneverket, Skanska, COWI,
Sintef, NTNU, Vianova, Helse
Sør-Øst og Rambøll
20
TAKK FOR MEG
21

similar documents