08_John_Skaar_-_Trimmet_Bygging

Report
Trimmet Bygging:
Er null avfall fra byggeprosjekter
innen rekkevidde?
John Skaar
Prosjektleder Trimmet Bygging, Skanska
Skanskas 5 nuller
00000
Null tapsprosjekter
Null uønskede Null ulykker
miljøhendelser
Null etiske
brudd
Null feil
og mangler
Er det mulig å nå et mål om null avfall kun
basert på vår overbevisning om å verne miljøet?
Trimmet Bygging- Lean Construction
«Lower the river, to reveal the rocks»
Taiichi Ohno
Er bransjen flinke til å redusere avfallet i dag?
10-30% av alle varehandler ender som avfall.
20-35 kg/m2 er i typiske sluttresultater etter endt prosjekt.
Reisen mot det dypt grønne
Beige: Byggeprosessen eller produktet er i henhold til miljølover, reguleringer og
standarder.
Grønt: Byggeprosessen eller produktet går ut over miljøkravene, men er ikke
tilstrekkelig til å kunne si at det vi har bygget har nær nullpåvirkning på miljøet
Dypt Grønt: Byggeprosessen eller produktet er fremtidskompatibelt i forhold til
miljø. For eksempel null forbruk av nettenergi og null produksjon av avfall.
Hvorfor så mye avfall?
Overskuddsinnkjøp
Emballasje
Kutt og avkapp
Rives før overlevering p.g.a. feil
Rives før overlevering p.g.a. omprosjektering
Skadet materiell
Hvem skal vi starte med?
Hva skal vi starte med?
Reduser, reduser, reduser
Hvor skal vi starte?
Design, skisse og
forprosjekt
Planlegging og detaljprosjektering
Innkjøp
Prosjektutvikling
One Skanska
Prosjektstøtte
Prosjektkontroll
Risikostyring
Kvalitetssikring
Grensesnittkontroll
Integrert verdikjede
Integrert
prosjekteringsteam (BIM)
Prefabrikasjon
Læring og
bedriftsutvikling
Logistikk
Forvaltning, drift og
vedlikehold
Montasje og utførelse
Så lenge vi ikke er i mål…..
− Høy ressursutnyttelse
− Gjennvinnbart
Deponi
Energigjenvinning
Materialgjenvinning
BREEAM og avfallsreduksjon - Eksempler
Riggplan
Dokumentasjon
Prosjektering / Precut …
Ledelse/opplæring
Prøveromkunde
Gjenbruk fasade/bærekonst.
Avfallsstasjon
Flytte fokus
Bidrar BREEAM til avfallsreduksjon (krav)
BREEAM «Business as usual»
BREEAM gir og poeng for
√
Avfallsplan
√
√
> 60%, 85%, 90% sortering
Sette mål reduksjon av 3-5 nøklegrupper og
har plan for nøklegrupper som
materialgjenvinnes
√
Løpende oppfølgning av
logistikk, rutiner og statistikk
√
Bruk av resirkulert/ gjenvunden tilslag i ny
betong
√
Avfallsstasjon / riggplanlegging
√
Prosjektere robust konstruksjon
√
Byggets bruker velger gulvbelegg
√
Gjenbruk fasader og bærekonstruksjon
√
Produkter med resirkulert innhold
√
Avfallspresse / komprimator i bygget
√
Tilrettelegging for kompostering
Så.... ;
Er null avfall fra byggeprosjekter
innen rekkevidde?
Når du først har begynt å tenke
grønt kan det være vanskelig å
slutte…

similar documents