Anexa 4 - Prezentare - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Report
FACULTATEA DE
LITERE,
ISTORIE ŞI TEOLOGIE
NIVEL LICENŢĂ
CARE SUNT
SPECIALIZĂRILE PE CARE
LE OFERĂ LIT?
LIT oferă următoarele specializări:
o Limbi şi literaturi
o Istorie
o Teologie
o Studii culturale
o Limbi moderne aplicate
CÂND ARE LOC
ADMITEREA LA LIT?
IULIE 2013
CUM DEVIN STUDENT
LIT?
CE TREBUIE SĂ FAC?
Dosar:
Fisa de inscriere
 Doua fotografii tip buletin
 Dosar plic
 Diploma bacalaureat
 Foaie matricola
 Certificat de nastere
 Adeverinta medicala tip
 Acte doveditoare pentru cei care au obtinut o diploma
internationala de competenta lingvistica (DSD, ÖSD,
Cambridge, TOEFEL, DALF, DELF, IELTS, DELE) cel
putin nivel B2 sau premiu la faza internationala sau
nationala a olimpiadelor scolare
Interviu sau test de competenta lingvistica

CE ESTE ADMITEREA LA LIT?
Calculăm
 MEDIA LA BACALAUREAT (probe de la
bacalaureat) împreună cu
 NOTA OBȚINUTĂ la TEST sau la INTERVIU
 TEST = test de competență lingvistică (scris și
oral, aproximativ o oră, în ziua înscrierii)
 INTERVIU = interviu motivațional (de ce ne-ai
ales, ce vrei să faci la această facultate, aprox. 15
minute, în ziua înscrierii)
 La Teologie ortodoxă: TEST GRILĂ (Dogmatică)
și VERIFICAREA APTITUDINILOR MUZICALE
ECHIVALĂRI CERTIFICATE DE LIMBĂ

Limba engleză:
 Cambridge ESOL:
 Proficiency A, B sau C – nota 10;
 Advanced A, B sau C – nota 10;
 First A – nota 10, B – nota 9.50, C – nota 9,
 IELTS – 5.5 nota 8, 6 nota 9, 6.5+ nota 10
 TOEFL – 46-59 nota 8, 60-78 nota 9, 79+ nota 10
Limba franceză: DALF – nota 10, DELF B2 – nota 10
Limba germană: Schprachdiplom – nota 10
Limba italiană: PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 –
nota 10, nivel B2 – nota 9.50
Limba spaniolă: DELE superior – nota 10, DELE mediu
– nota 9.50, DELE iniţial – nota 9.
La limba latină, rusă și sârbă va avea loc doar un
interviu motivațional în limba română
CE ÎNSEAMNĂ LIMBI ŞI
LITERATURI?
 LL
se adresează celor care doresc să
devină profesori
 oferă cursuri de limbi şi literaturi (trei
subdomenii):
a. Română – engleză / franceză / germană/
italiană / spaniolă / latină
b. O limbă modernă (engleză / franceză /
germană/ rusă / sârbă şi croată) –
română/latină
c. Filologie clasică / Latină – română /
engleză / franceză / germană/ italiană /
spaniolă.
CE ÎNSEAMNĂ LMA?

LMA = Limbi Moderne
Aplicate (domeniu care
pregăteşte traductologi)
Engleză / Franceză /
Germană / Spaniolă
Rusă + Sârbă și Croată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU AM STUDIAT
ÎN LICEU O LIMBĂ STRĂINĂ PE CARE DORESC
SĂ O STUDIEZ ÎN FACULTATE?
În
acest caz, limba respectivă se va
învăţa de la nivel începător.
Media
de admitere se calculează
funcţie de media de la Bac la proba
de limba română și se susține un
interviu motivațional.
CE ÎNSEAMNĂ STUDII
CULTURALE?

Studii culturale – prima
specializare de acest gen
din ţară. Secţia se
adresează celor care doresc
să devină mediatori
culturali, interesaţi de
cultura vie (elitistă sau
populară) şi celor care
doresc să studieze
antropologie culturală sau
să scrie proiecte.
ISTORIE
Arheolog
Profesor
TEOLOGIE
Profesor
Preot
CE ALTE LIMBI POT STUDIA
LA LIT?

Portugheză

Japoneză

Arabă

Maghiară

Rromani

Chineză
ÎN CE REGIM SE STUDIAZĂ
ACESTE LIMBI?


Aceste limbi
sunt
facultative
pot fi
studiate pe
parcursul
celor 6
semestre la
nivel licenţă
PENTRU CE PROFESII
PREGĂTEŞTE
LIT?
 PROFESOR
 TRADUCĂTOR
 MEDIATOR
CULTURAL ŞI LINGVISTIC
 ANTROPOLOG
 ARHEOLOG
 MUZEOGRAF
 PREOT
 EDITOR DE CARTE
 SPECIALIST PR
CE BURSE OFERĂ LIT?
 ERASMUS
 COMENIUS
Erasmus şi Comenius sunt programe de
schimb de studenţi între universităţi;
studenţii LIT pot beneficia de burse în
Ungaria, Austria, Germania, Franţa,
Anglia, Danemarca, Spania, Italia,
Olanda, etc
Studenţii LIT pot beneficia de burse oferite
de Mitropolia Banatului şi de Guvernul
României
CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ
REVENIREA DIN SCHIMBUL
RESPECTIV?

Studentul îşi reia studiile
în cadrul anului în curs,
după ce, în prealabil, i se
recunosc examenele din
străinătate şi i se
echivalează creditele
CE ACTIVITĂŢI
EXTRAŞCOLARE EXISTĂ LA
LIT?

LIT oferă posibilitatea
dezvoltării abilităţilor de
comunicare şi a
creativităţii prin diferite
cercuri studenţeşti creative writing, serate de
film, implicarea în
evenimentele organizate
de Facultate, lansări de
carte, conferinţe, colocvii
studenţeşti.
PRACTICA STUDENŢEASCĂ...

Practică pedagogică

Practică de traduceri şi administraţie

Cercetări de teren (teren antropologic)

Practică în ONG-uri
CE FACILITĂŢI PUNE LIT LA
DISPOZIŢIA STUDENŢILOR?

Biblioteca Centrală Universitară

Laboratoare pentru teste Cambridge

Laboratoare de informatică şi traductologie

Sali de conferinţe
UNDE POT LOCUI, DACĂ NU
SUNT DIN TIMIŞOARA?


Studenţii LIT beneficiază de locuri în căminele
Universităţii de Vest.
Locurile se obţin în funcţie de media de admitere
/ de media anului anterior (pentru studenţii din
anul II, III şi IV) / cazuri sociale
DE UNDE MAI POT AFLA
INFORMAŢII DESPRE LIT?
 Blv.
Pârvan, nr. 4, et II, cam 240 (sediul LIT)
 Mail – [email protected]
 Secretariatul general LIT:
0256 – 592 164
 www.litere.uvt.ro
 Facebook
 Youtube
 Infopagina
 MULŢUMIM
PENTRU ATENŢIE!
NE REVEDEM ÎN VARĂ !

similar documents