Politikk, individ og samfunn

Report
Christiane &Bianca
2013
Programfag
Sosialkunnskap
Samfunnsgeografi
Sosiologi & sosialantropologi
Politikk & menneskerettigheter
Programfag
Oversikt over fagenes hovedområder
Sosialkunnskap
Samfunnsvitenskapelige
arbeidsmetoder
Livsfasene
Velferdsforskjeller
Sosiale problemer
Velferdsstat og menneske –
rettigheter
Samfunnsgeografi
Samfunnsgeografiske verktøy
og metoder
Befolknings- og
bosettingsgeografi
Økonomisk
geografi
Endring i byer og
regioner
Utviklingsgeografi
Sosiologi og
sosialantropologi
Samfunnsvitenskapelige
tenkemåter
Kulturforståelse
Sosialisering
Produksjon og
arbeid
Fordeling av goder
Politikk og menneskerettigheter
Politiske prosesser
og institusjoner
Demokrati og
medborgerskap
Internasjonale
politiske systemer
og aktører
Internasjonale
samarbeidsforhold
og konflikter
Menneskerettighetenes
verdigrunnlag
Menneskerettighetene i
politisk praksis
HOVEDOMRÅDER:
• Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
• Livsfaser
• Velferdsforskjeller
• Sosiale problemer
• Velferdsstat og menneskerettigheter
Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette?
Hva skjer dersom kinesere fortsetter å få bare ett barn?
Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige?
Hvorfor er BHG en populær skole?
Dette er noen av spørsmålene som du kan komme til å utforske
dersom du velger samfunnsgeografi som programfag.
Videre studiemuligheter.
Hva kan en geograf jobbe med?
HOVEDOMRÅDER:
Samfunnsgeografiske verktøy og metoder
Befolknings- og bosettingsgeografi
Økonomisk geografi
Endring i byer og regioner
Utviklingsgeografi
Samfunnsgeografiske verktøy og metoder
Handler om:
– Geografiske arbeidsmåter og nivåer.
– Vi ser nærmere på geografiske informasjonssystemer,
samfunnsgeografisk kartanalyse og statistisk materiale.
Befolknings- og bosettingsgeografi
Tar for seg spørsmål som:
– Hvorfor får kvinner i afrikanske land like mange barn som norske
kvinner gjorde for 100 år siden?
– Hvorfor flytter folk fra bygdene i Norge?
– Hvorfor flykter folk fra hjemlandet sitt?
Økonomisk geografi
Drøfter problemer som:
– Vil vi ha industriarbeidsplasser i Norge om 10 år, eller vil all
industri bli flyttet til lavkostland?
– Er økonomisk globalisering det beste som har skjedd i verden?
– Hvorfor er det dyrere å selge fersk fisk i Hammerfest enn norsk
frossenfisk pakket i Kina?
Endring i byer og regioner
Tar for seg spørsmål som:
– Har hjemstedet noe å si for en persons identitet?
– Begrenser EU Norges muligheter til å utvikle og bevare norske
arbeidsplasser?
– Hvorfor bor de rike på vestkanten og de fattige på østkanten i
Oslo? Kan vi se slike skiller i bosetningsmønsteret i Bergen?
Utviklingsgeografi
Stiller spørsmål som:
– Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige?
– Hvorfor har land med like oljeressurser som
Norge fattigdomsproblemer?
– Hvordan kan fattige land utvikles?
– Hva skjer dersom hele verdens befolkning skal
spise biff til middag?
– Er den økonomiske utviklingen i verden
bærekraftig?
Bianca - 08
Geografi kan du for eksempel studere ved:
Universitetet i Bergen
- Geografi
Universitetet i Oslo
- Samfunnsgeografi
- Naturgeografi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som er
lokalisert i Trondheim
- Geografi
Det er også mulig å studere geografi i utlandet for eksempel i:
England
- Oxford University
Australia
- The University of Melbourne
USA
- University of California
Tilbake
Jobbmuligheter
•
5-timersfaget i samfunnsgeografi egner seg godt i kombinasjon med
andre fag innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi.
•
Du kan studere geografi på universiteter – både i Norge og i utlandet.
•
Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner og departementer med
arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning,
næringsplanlegging, regional utvikling, samferdsel eller bistands- og
utviklingsarbeid.
•
Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere
ved høgskoler og universiteter. Andre er ansatt i SSB, Statens kartverk, og
andre statlige etater, eller i ulike bistands- og interesseorganisasjoner.
•
Geografer jobber også i privat næringsliv, for eksempel med utvikling av GIS
(geografiske informasjonssystemer), eller i forlag.
Tilbake
HOVEDOMRÅDER:
• Politiske prosesser og institusjoner
• Demokrati og medborgerskap
• Internasjonale politiske systemer og aktører
• Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
• Menneskerettighetenes verdigrunnlag
• Menneskerettighetene i politisk praksis
HOVEDOMRÅDER:
• Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
• Kulturforståelse
• Sosialisering
• Produksjon og arbeid
• Fordeling av goder
Bianca
2011
En person før man har studert
sosiologi & sosialantropologi
En person ved skoleårets slutt…
Tegn på politisk makt og
posisjon i stammehiarkiet.
Eksempel på en annen kultur
enn den norske kulturen.
Tema:
Kulturforståelse
Statussymbol
Han gir oss informasjon
(data) som skal brukes i
ett forskningsprosjekt.
Tema:
Samfunnsvitenskapelige
tenkemåter
Kommunikasjon
Tema:
Sosialisering
Bananskjørtet er et
eksempel på en lokal
fletteteknikk.
Familie
Han lever i et lagdelt
Tema:
samfunn med liten
Produksjon og arbeid
sosial mobilitet.
Mobilitet
Tema:
Fremdeles en trivelig fyr, men nå også informant
Fordeling av goder
Programfag
Ordning
Sosialkunnskap
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller
muntlig eksamen.
Samfunnsgeografi
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Sosiologi og
sosialantropologi
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Politikk og
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller
menneskerettigheter muntlig eksamen.

similar documents