Contoh kertas undi

Report
EJEN MENGIRA UNDI (EMU/CA)
PARTI KEADILAN RAKYAT
Perhatian kepada jurulatih: Pecahkan latihan kepada 2 sesi
Sesi 1: Tugasan PA dan BA terbuka kepada semua
Sesi 2: Tugasan CA hanya untuk peserta yang telah hadir Sesi 1 dan
menunjuk komitmen dan berminat jadi CA.
JANGAN meneruskan Sesi 2 selepas Sesi 1!!!!!
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
1
ISTILAH
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
2
Undang-Undang
 PePe- Perlembagaan Persekutuan
 APR - Akta Pilihan Raya 1958
 AKPR- Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954
 PPPR(PPR)- Peraturan-Peraturan Pilihan Raya
(Penjalanan Pilihan Raya) 1981
 PPPR(PP)- Peraturan-Peraturan Pilihan Raya
(Pendaftaran Pemilih) 2002
 PPPR(PPos)- Peraturan-Peraturan Pilihan Raya
(Pengundian Pos) 2003
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
3
Ejen tempat mengundi (PA)
Istilah
PA pertama (PA1)
Ejen mengira undi (CA)
Permerhati barong (BA)
Buku panduan ejen tempat mengundi, ejen mengira undi dan permerhati
barong (Buku PACABA)
Buku untuk memutuskan undi ragu (Buku merah)
Daerah Mengundi (DM)
Dewan Undangan Negeri (Dun)
Dewan Parlimen (Parlimen)
Ejen pilihanraya (Wakil calon)
Ketua tempat megundi (KTM)
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
4
Borang-Borang




















A: Sumpah kerahsiaan [S.5.1(AKPR)]
1: Writ Pilihan Raya [P.3.2 PPPR(PPR)]
2: Notis Pilihan Raya Akan Diadakan [P.3.2 PPPR(PPR)]
3: Notis untuk memilih seorang ahli Dewan Rakyat/DUN [P.3.3 PPPR(PPR)]
4: Kertas Penamaan [P.4.3 PPPR(PPR)]
5: Akuan Berkanun orang yang dinamakan sebagai calon [P.4.7 PPPR(PPR)]
6: Notis Penarikan Balik Penamaan Sebagai Calon [P.9 PPPR(PPR)]
7: Batal
8: Notis Pilihan Raya Yang Dipertandingkan [P.11.5 PPPR(PPR)]
9: Contoh kertas undi [P.17.3 PPPR(PPR)]
10: Akuan mengenai identity (waris terdekat) [P19.7 PPPR(PPR)]
11: Akuan (pengundi yang kemungkinan sudah mengundi sini atau tempat lain) [P20.1
PPPR(PPR)]
12A: Notis pengiraan undi di tempat mengira [P23A PPPR(PPR)]
13: Penyata kertas undi (patut berada dalam peti undi) [P24.1 PPPR(PPR)]
14: Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Undi [P25.12 PPPR(PPR)]
15: Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Undi Pos[P25C PPPR(PPR)]
16:Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi [P27 PPPR9PPR)]
SPR 753: Sample corak tindik atas kertas-kertas undi
SPR 757: Catatan Bilangan Pengesahan Kertas Undi (Jumlah bilangan kertas undi dalam peti
undi)
SPR 764: Penyata Awal Pengiraan Undi
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
5
Sampul-Sampul
 1P:









Kertas undi yang tidak digunakan dan kertas-kertas undi
yang rosak.
2P: Daftar pemilihdan senarai petugas-petugas SPR
3P: Keratan kertas undi (counterfoils)
4P: Borang SPR 753 dan Borang 13
5P: Senarai PACA, Borang A dan senarai petugas-petugas
SPR
6P: Borang SPR 757 dan Borang SPR 764
7P: Borang 14
8P: Kertas-kertas undi yang ditolak dan rosak
9P: Kertas-kertas undi yang telah dikira dan ditolak pada
process pengiraan undi
10P: Undang-undang dan Peraturan-peraturan, segala
dokumen lain dan alat-alat yang digunakan
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
6
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
7
PANDUAN UNTUK
MEMUTUSKAN
UNDI RAGU
Kalau tidak ada buku panduan
ini buat salinan untuk setiap
PACA kit supaya setiap CA boleh
merujuk kepada ia untuk
memutuskan undi yang awalnya
di masuk dalam dulang untuk
undi ragu pada masa mengira
kertas undi.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
8
KANDUNGAN VIDEO CA
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
9
DVD 2 (Format MPeg4)
 Pembukaan peti undi (Modul 4.1)
 Pengiraan kertas undi didalam peti undi [Borang SPR 757] (Modul 4.2)
 Memanding bilangan kertas undi dalam peti undi [Borang SPR 757]
dengan sepatutnya didalam Borang 13 (Modul 4.3)
 Peraturan 25.5 jika ada kelebihan kertas undi dalam peti undi (Modul
4.4)
 Menentutkan kertas undi diperolehi calon siapa (Modul 4.5)
 Memutuskan undi ragu (Modul 4.6)
 Pengiraan awal [Borang SPR 764] (Modul 4.7)
 Ulangkira (Modul 4.8)
 Borang 14 (Modul 4.9)
 Pengiraan tamat (Modul 4.10)
 Contoh-contoh borang dan dukumen (Modul 5)
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
10
WAKTU PENGIRAAN UNDI
Perhatian kepada jurulatih:
Pilih PA yang bijaksana untuk dilatih sebagai CA
dan melantik is sebagai PA1 dan CA
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
11
Persediaan CA
 Kad Pengenalan, pas SPR sebagai CA dan Borang A.
 Surat perlantikan sebagain CA dari wakil calon.
 Ada borang Borang SPR 757, SPR 764, 13 dan 14.
 Ada buku panduan untuk memutuskan undi ragu.
 Ada cabutan undang-undang dan peraturan pilihan raya.
 Ada Borang Bantahan dan kertas kosong.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
12
Memastikan Hanya Kertas Undi Yang Sah Dalam Peti Undi
1. CA wajib memastikan peti undi yang telah dimeteraikan adalah
dalam keadaan yang baik sebelum peti undi dibuka dan kertas undi
dikeluarkan dalam dulang untuk “Undi Belum DiKira”[Video Modul
4.1][P2491)(a) & 25(3)(a) PPPR(PPR)].
2. Kerani mengira bilangan kertas undi yang dikeluar dari peti undi
dengan cara mengikat 10 helai dengan getah dan meletak setiap 10
ikat dalam satu barisan. Ini adalah untuk memudahkan pengiraan
tanpa alat mengira. Borang SPR 757 akan digunapakai . CA mesti
cuba bercadang kepada KTM untuk menyusun kertas undi mengikuti
nombor siri dahulu sebelum mengikat setiap 10 helai kertas undi
dengan getah. Tujuan ini adalah untuk memastikan kertas undi yang
bersiri lain atau tiada nombor siri (hanya kertas undi yang siri adalah
dalam bahagian B Borang 13 adalah sah) akan dikenalpasti dan
dikeluarkan[Video Modul 4.2][P25(3)(b).
3. Memandingkan bilangan dalam Borang SPR 757dengan bilangan
didalam Bhg. E Borang 13. Keputusan adalah tiada perbezaan atau
dengan perbezaan. Jika tiada perbezaan bermakna tiada kertas
undi yang tidak sah dimasukkan dalam peti undi. Kerani akan terus
kelangkah yang selanjutnya.[Video Modul 4.3][P25(3)(b).
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
13
SPR. 757 : Catatan Bilangan
Pengesahan Kertas Undi
 Kerani Mengira Undi akan
mengira kertas undi tiaptiap
seratus
dan
membuat catatan di atas
Borang SPR 757
 CA mesti buat sama atas
Borang SPR 757 yang
dibekalkan.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
14
Modul 4.1- Pembukaan Peti Undi
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
15
Modul 4.2-Mengira Bilangan kertas Undi keluar Dari Peti Undi
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
16
Modul 4.3-Banding bilangan SPR 757 dengan Borang 13
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
17
Memastikan Hanya Kertas Undi Yang Sah Dalam Peti Undi
4. Jika terdapat perbezaan adakah bilangan di dalam peti undi
(Borang SPR 757) melebihi bilangan yang sepatutnya didalam peti
undi (Bhg E Borang 13)? Jika tidak, berkmakna ada pengundi yang
tidak buang kertas undi dan ini bukan sesuatu yang dilakukan oleh
kerani atau KTM. KTM akan meneruskan proses pengiraan yang
selanjutnya. Jika adalah kelebihan kertas undi dalam peti undi, KTM
mesti mematuhi Peraturan 25 (5) untuk menyemak adakah
kelebihan disebabkan kesilapan mengisikan Borang 13. Jika tiada
kelebihan selepas kesilapan dibetulkan maka proses yang
selanjutnya diteruskan. Jika selepas pembetulan atau tidak ada
kesilapan didalam Borang 13, KTM wajib mengarah kerani
menyemak kertas undi satu demi satu dengan tujuan mengeluarkan
kertas undi yang tidak ada tindik atau dengan corak tindik yang
berlainan (Hanya kertas undi yang corak adalah seperti dalam
Borang SPR 753 adalah sah). Selepas semua kertas undi dihabis
semak barulah boleh meneruskan kepada proses yang selanjutnya.
Tidak boleh menahan KTM menenuskan proses yang selanjutnya jika
masih ada kelebihan selepas semakan tindik didalam semua kertas
undi[Video Modul 4.4][P25.4 & 5 PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
18
JADUAL KETIGA :
( Peraturan 25 [5] )
 Jika didapati jumlah
kertas undi yang di
keluarkan dari peti
undi melebihi jumlah
yang dicatatkan atas
Borang 13, KTM wajib
mematuhi langkahlangkah di
bawahJadual Ketika,
Peraturan-Peraturan
Pilihanraya
(Penjalanan
Pilihanraya) untuk
mengeluarkan undi
yang tidak sah.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
19
Modul 4.4- P.25(5) Keluarkan Kertas Undi Tidak Sah
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
20
Menentukan Undi Untuk Siapa
1.
Hanya proses menentutkan tidak ada kertas undi kelebihan di dalam peti
undi dan jika ada, kertas undi yang tidak sah telah dikeluarkan mengikuti
langkah-langkah yang ditetapkan oleh Peraturan 25 (5), barulah kerani
boleh memapar dan menentukan undi diperolehi siapa.
2.
Dalam proses ini, CA mesti berhati-hati untuk menolak sebanyak mungkin
undi parti lawan.
3.
Kertas undi yang sah dan boleh diterima jika ada nombor siri, dan corak
tindik yang betul serta hasrat pengundi memilih siapa adalah jelas. Contoh:
a) sebarang tanda yang dibuat di dalam ruang nama calon;
b) di dalam lebih dari satu ruang bagi calon yang sama;
c) satu tanda atau lebih di dalam ruang yang sama; atau
d) sebarang tanda yang melangkaui ruang tetapi tidak memasuki ruang
bagi calon yang lain) [P25(7) PPPR(PPR)] dan [Buku Panduan Undi Ragu].
4.
Kertas undi yang terkoyak sedikit tetapi tidak menjejaskan butiran
didalamnya boleh diterima [Buku Panduan Undi Ragu].
5.
Kertas undi yang tiada nobor siri atau dengan nombor siri yang lain mesti
ditolak. Begitu juga kertas undi yang tidak ada tindik atau dengan corak
tindik yang berlainan [P25(7) PPPR(PPR)] .
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
21
Menentukan Undi Untuk Siapa.
6.
Kertas undi mesti ditolak jika:
a)
b)
c)
d)
e)
terdapat sebarang tanda yang diberi kepada lebih dari satu calon.
Kertas undi yang ada tanda atau catatan yang boleh mengenalkan diri
pengundi yang dibuat di mana-mana bahagian kertas undi oleh kerana
rahsia sudak pecah.
Kertas undi yang ditulis dengan perkataan lucah, sensitif dan yang
menunjukkan pensedaan dimana-mana bahagian kertas undi.
Kertas undi yang dikoyak atau diceraikan.
Kertas undi kosong atau ditanda belakang mesti ditolak[Buku Panduan Undi
Ragu]
7.
Kalau ada kertas undi yang kerani atau CA tidak boleh menentukan sah
diperolehi oleh sesuatu calon, lepaskan undi itu sebagai undi ragu
dahulu dan letakkannya di dulang untuk “Undi Ragu” untuk diputuskan
selepas semua kertas undi dipaparkan.
8.
Memastikan kerani masuk kertas undi yang sah dalam dulang calon
yang betul. Video menunjuk KTM menegur CA yang menyentuh kertas
undi. Tidak ada peraturan yang menghalang PA menyentuh kertas undi.
kecuali P12.1.2(a) di Buku Panduan SPR menghalang PA menyentuh
kertas undi. Tetapi buku panduan bukan undang-undang!!!
9.
Memastikan kertas undi yang ditolak ditanda atau dicop “DiTolak” oleh
KTM dengan serta merta dan masuk ke dalam dulang “DiTolak” [P25(6)
PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
22
Modul 4.5-Menentukan Kertas Undi Untuk Siapa
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
23
Memutuskan Undi Ragu dan Pengiraan Awal
1. Selepas semua kertas undi dipapar dan jika terdapat undi ragu, KTM
mesti memutuskan adakah undi ragu itu diterima tau tidak. Jika KTM
memutuskan sesuatu kertas undi diterima atau tidak maka dia hanya
buat demikian setelah menjelaskan alasan dia membuat demikian
[P25(8&9) PPPR(PPR)].
2. CA mesti cuba menolak sebanyak mungkin undi parti lawan yang KTM
mahu menerimanya. CA mesti tahu keputusan KTM adalah muktamat
dan tidak boleh disoal oleh mahkamah [P25(10) PPPR(PPR) & S41 APR].
3. Setiap kertas undi yang ditolak oleh KTM mesti ditanda atau dicop
“DiTolak” dan masuk ke dalam dulang “Undi DiTolak”[P25(6) PPPR(PPR)].
4. Selepas semua undi ragu diputuskan, maka kerani akan mengikat
setiap10 helai kertas undi dengan getah dan meletak dalam barisan
untuk memudahkan pengiraan tanpa peralatan mengira [P25(12)
PPPR(PPR)].
5. Bilangan undi yang diperolehi oleh setiap calon akan diisi kepada
Borang SPR 764 dahulu untuk mengira peratusan perbezaan undi
diantara calon yang dapat undi tertinggi dengan calon yang dapat
undi yang kedua tertinggi [P25(13) PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
24
CONTOH UNDI :
Diterima
 Merujuk kepada Buku
Panduan untuk
memutuskan undi
ragu
 Kertas undi akan
diterima jika hasrat
pengundi adalah
jelas
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
25
CONTOH UNDI :
Ditolak
 Merujuk kepada Buku
Panduan untuk
memutuskan undi
ragu
 Kertas undi akan
ditolak jika hasrat
pengundi tidak jelas
atau, terkoyak, atau
ada tulisan dan
lukisan.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
26
SPR. 764 :
Penyata Awal Pengiraan Undi
 Sebelum
pengiraan
dimulakan, KTM akan
memberikan
Borang
penyata awal pengiraan
undi (SPR.764) kepada
kerani mengira.
 Jumlah dalam Borang
SPR.764 akan dipindah
Ke Borang 14 jika tiada
unlangkira atau selepas
ulangkira dibuat.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
27
Modul 4.6-Memutuskan Undi Ragu
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
28
Modul 4.7-Pengiraan Awal (Borang SPR 764)
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
29
Ulangkira
1.
CA wajib dan berhak meminta ulangkira sekali sahaja jika
terdapat calon beliau kalah tidak melebihi 4% undi [P25(13)
PPPR(PPR)].
2.
Cara mengira peratusan adalah mengambil perbezaan undi
diantara calon yang dapat undi tertinggi dengan calon yang
dapat undi yang kedua tertinggi dan dibahagikan kepada
undi yang diberi kepada semua calon. Rujuk kepada contoh
dalam slide selapas ini.
3.
Ulangkira kertas undi hanya berlaku diperingkat saluran
sahaja dan mesti memula daripada paparan undi tanpa
mengambil kira kertas undi rosak dan dicop “DiTolak”
[P25(13) PPPR(PPR)].
4.
KTM boleh mengulangkira hingga puashati dan tidak
tertakluk kepada 4% [P25(14) PPPR(PPR)] .
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
30
Contoh Ulangkira
 - JUMLAH UNDI DALAM PETI UNDI
 - UNDI YANG DIBERI KEPADA

CALON-CALON:







- CALON A MENDAPAT
- CALON B MENDAPAT
- CALON C MENDAPAT
- JUMLAH UNDI DIBERI
- UNDI YANG DITOLAK
PERBEZAAN UNDI CALON TERBANYAK
DENGAN KEDUA TERBANYAK
-
 PERBEZAAN SEBANYAK

1000
500
20
475
995
5
25
25 X 100 = 2.51%
995
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
31
Modul 4.8-Ulangkira
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
32
Penyata Pengiraan Rasmi-Borang 14
 Jika ulangkira tidak berlaku atau telah berlaku, KTM akan
pinda jumlah undi yang didapat oleh setiap calon dari Borang
SPR 764 ke Borang 14 [P25(12)(1) PPPR(PPR)].
 Mesti dapat satu salinan Borang 14 yang disahkan oleh KTM
dan ditandatangani oleh CA. KTM wajib memberi satu salinan
Borang 14 kepada CA [P25(12(b)(ii) PPPR(PPR)].
 Mesti masukan sesalinan Borang 14 dalam Sampul 7P dan
dimeteraikan dengan perekat keselematan. CA mesti
menansatangani atas perekat keselamatan dan ambil gamar
tandatangan jika diizinkan oleh KTM [P25(12)(b)(i) PPPR(PPR)].
 Pastikan susunan calon dalam Borang 14 adalah sama
dengan kertas undi [P11(2)(a) PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
33
BORANG 14 :
Penyata Pengundian Selepas
Pengiraan Undi
 KTM
menyediakan
cukup
salinan
Borang
14.
Satu
salinan
diberikan
kepada Calon atau
Ejen Calon atau
Ejen Mengira Undi,
sesalinan
kepada
Pegawai Pengurus.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
34
Modul 4.9-Borang 14
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
35
Tugasan KTM & CA selepas Borang 14
1.
KTM di setiap tempat mengundi atau saluran akan masukkan Borang 13 ke
dalam sampul 4P dan dimeteraikan. CA wajib menandatangan atas
perekat keselamatan dengan permanent marker atas perekat keselamatan
[25A(1)(b) PPPR(PPR)].
2.
Juga pastikan KTM memasukkan ke dalam bungkusan yang berasingan
[25A(1)(b) PPPR(PPR)] :
a. Kertas undi ganti [Sampul 8P]
b. Kertas undi yang dikira [Sampul 9P]
c. Kertas undi yang ditolak [Sampul 9P]
d. SPR 753 [sampul 4P]
e. SPR757 dan 764 {Sampul 6P]
3.
Semua bungkusan dimeteraikan dan CA wajib menandatangan dengan
permanent marker atas perekat keselamatan [25A(2) PPPR(PPR)].
4.
Meminta keizinan dari KTM untuk mengambil gambar semua tandatangan
atas perekat keselamatan.
5.
CA mesti ambil gambar Borang 14 dan mms gambar kepada Bilik Gerakan
dan serah Borang 14 kepada Ketua PACABA.
6.
CA mesti mengiringi KTM yang membawa peti undi dan Borang 13 & 14 ke
Pusat Pengjumlahan Undi [P25A(3) PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
36
Modul 4.10-Pengiraan Tamat
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
37
Pusat Penjumlahan Undi
 Pegawai Pengurus (RO) di pusat penjumlahan undi setelah terima
semua Borang 14 (undi Biasa) dan 15 (undi POS) akan buka semua
sampul dan menjumlahkan undi yang didapat oleh setiap calon
dalam Borang 16 [P25D(4) &(5) PPPR(PPR)] .
 Calon atau wakil calon wajib berada di pusat penjumlahan undi
[P25D(3) PPPR(PPR)].
 Borang 16 adalah Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi
Undi [P25D(5) PPPR(PPR)].
 Pada peringkat ini, jika terdapat Pakatan Rakyat kalah dengan tipis,
ulangkira tidak boleh dibuat. Tetapi calon atau wakil calon boleh
meminta penjumlahan dibuat semula [P25D(5A) PPPR(PPR)].
 Jika bilik gerakan terdapat calon kita sepatutnya menang tetapi
jumlah yang diistiharkan oleh Pegawaai Pengurus tunjuk kita kalah,
calon atau wakil calon hanya boleh mencabar keputusan jika kita
mempunyai semua Borang 14 atau 15. Hapislah jika kurang satu
Borang!!!
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
38
Undi Sama Banyak
1.
Jika, pada penjumlahan rasmi undi, terdapat bilangan undi
yang sama banyak antara mana-mana calon dan
penambahan satu undi akan mengehakkan mana-mana
calon diisytiharkan sebagai dipilih, maka penentuan calon
yang kepadanya satu undi tambahan itu disifatkan telah
diberikan hendaklah dibuat dengan cara cabut undi di
hadapan pegawai pengurus, calon dan ejen pilihan raya
mereka yang hadir mengikut cara yang ditentukan oleh
pegawai pengurus [P25D(6) PPPR(PPR)].
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
39
BORANG 16 :
Penyata Pengundian Selepas
Penjumlahan Rasmi Undi
 Pegawai Pengurus
akan mengisi Borang 16
setelah menjumlah
semua undi setiap
calon dari semua
Borang 14 dan 15.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
40
Contoh-Contoh Borang & Dukumen
1.
Contoh mengisi Surant perlantikan, PAS SPR, Borang A,
Jadual Bertugas PACABA, Rekod Pengundi Keluar Mengundi,
borang bantahan, Borang 10, 11, 13, 14, SPR 753, SPR 757 dan
SPR 764 yang ditunjuk dalam video ada dalam video selapas
slide ini.
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
41
Contoh-Contoh Borang dan Dokumen
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
42
Sekian Terima
Kasih
Disedia oleh Steven Choong untuk PKR
43

similar documents