PPPM Info 5 Minit Bhg 2

Report
Panduan penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 (Bahagian 2 – Minggu Ketiga dan Keempat Julai 2014)
1
2
Pemahaman
 Berkaitan Aspirasi Sistem (5 Minit untuk setiap Aspirasi Sistem)
 Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih
memahami maklumat yang perlu disampaikan
Objektif
 Menyampaikan maklumat secara berkala dan konsisten
kepada semua warga pendidikan
 Memastikan warga pendidikan sedar dan faham mengenai
matlamat sistem pendidikan negara
 Maklumat digunakan sebelum sesuatu mesyuarat,
perhimpunan, bengkel yang dijalankan melibatkan
3
4
Pengisian
Keberhasilan
semua warga sekolah (termasuk murid) dan pihak
berkepentingan
 Dijalankan secara bersiri dan berterusan bagi memastikan
maklumat disampaikan
 Semua warga pendidik termasuk murid dan pihak berkepentingan
tahu dan faham mengenai matlamat sistem pendidikan yang
dinyatakan dalam PPPM
 Mesej yang jelas dan sama dapat disampaikan
 Email slaid akan dihantar kepada semua PPD untuk
5
Cara
menggunakan
disampaikan kepada semua sekolah didaerah masing-masing.
 Slaid juga akan ke JPN, IPG dan kolej matrikulasi untuk
digunakan di jabatan/institusi masing-masing
 JPN dan PPD diminta menghantar email slaid kepada
semua institusi pendiidikan di negeri dan daerah masing-masing| 1
INFO 5 MINIT
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025
‘SEDAR, FAHAM, MAHU
DAN BOLEH BUAT’
Aspirasi
Sistem Pendidikan
100% enrolmen merentas semua
tahap daripada prasekolah hingga ke
menengah atas menjelang 2020
1 Akses
Dalam kalangan negara satu pertiga
ke atas dalam pentaksiran seperti PISA,
TIMSS dalam 15 tahun
2 Kualiti
50% pengurangan dalam jurang
pencapaian (antara bandar-luar bandar,
jantina, sosioekonomi) menjelang 2020
3 Ekuiti
Sistem yang memberi murid nilai
dan pengalaman bersama
dengan kepelbagaian
4 Perpaduan
Sistem yang memaksimumkan
keberhasilan murid dalam
bajet semasa
5 Kecekapan

similar documents