Presentasjonen (PowerPoint)

Report
Japan: Studier og arbeid
HVILKE PLANER BØR DU LEGGE?
Oversikt
1. Utdanning
2. Utveksling
3. Arbeid
1. Utdanning
Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk.
Videregående skoler:
Oslo: OHG, Sonans
Bergen: BHG
Fredrikstad: Frederik II
1. Utdanning
Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk.
Universiteter og høyskoler:
Oslo: UiO
Bergen: UiB, NHH
Trondheim: NTNU
1. Utdanning
Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk.
Private språkskoler:
Flere steder i Norge: Folkeuniversitetet
Oslo: Lingu språkskole
1. Utdanning
I tillegg finnes det gode ressurser på nett.
Kurs online:
http://www.japanesepod101.com
http://www.pimsleur.com/Learn-Japanese
https://www.erin.ne.jp/en/
2. Utveksling
Bachelorprogrammene (japansk) ved UiO og UiB gir svært gode muligheter til utveksling i løpet
av studietiden. Andre institutter, fakulteter og læresteder har egne utvekslingsavtaler med
japanske universiteter. Ettersom det kan være dyrt å finansiere studier ved japanske
universiteter selv, er det mest naturlig for de fleste å søke seg til Japan gjennom slike bilaterale
utvekslingsavtaler.
Men det finnes alternativer:
MEXT-stipender
Egenfinansierte studier
2. Utveksling
MEXT-stipender
Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students)
Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå
eller høyere. Norske statsborgere født på eller etter 2. april 1981 med fullført Bachelorgrad er
kvalifisert for å søke.
Skriftlig prøve og intervju blir avholdt ved ambassaden ultimo juni/primo juli og danner sammen
med det innsendte søknadsmaterialet grunnlaget for vurdering og innstilling. Den endelige
beslutningen tas av MEXT.
Studiestart april eller september 2016
Søknadsfrist vår/sommer 2015
2. Utveksling
MEXT-stipender
Bachelorstipend (Undergraduate students)
5-årig stipend for studier til bachelorgrad ved et japansk universitet. Norske statsborgere født
mellom 2. april 1994 - 1. april 1999, med fullført videregående utdanning, er kvalifisert til å søke.
Stipendet gir anledning til å fullføre en fireårig bachelorgrad med ett års forberedende
språkstudier ved et japansk universitet.
Det avlegges skriftlig prøve og intervju arrangert av ambassaden. Den skriftlige prøvens innhold
vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning i henhold til stipendets retningslinjer.
Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men stipendet deles ut av MEXT.
Studiestart april 2016
Søknadsfrist vår/sommer 2015
2. Utveksling
MEXT-stipender
Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)
Stipendet løper i ett år og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan. Søkere
må være født mellom 2. april 1985 – 1. april 1997. Må være i gang med Japan-relaterte studier.
Studiestart oktober 2015
Søknadsfrist vår 2015
2. Utveksling
MEXT-stipender
Oppdatert informasjon finner du til enhver tid på
http://www.no.emb-japan.go.jp/mext/
2. Utveksling
Egenfinansierte studier
Statens lånekasse for utdanning støtter nå studier ved godkjente universiteter fra og med første
semester.
I tillegg kan det gis støtte til forberedende språkstudier.
Lånekassens liste over godkjente utdanningsinstitusjoner er kort, men det er mulig å påvirke.
Ta kontakt med Lånekassen og ANSA
2. Utveksling
Egenfinansierte studier
Global 30 – engelskspråklige studier ved japanske universiteter
 Krever ingen forhåndskunnskaper i japansk
 Opptaksprøver kan gjøres hjemmefra
http://www.uni.international.mext.go.jp/global30/
3. Arbeid
 Generelt behov for utenlandsk arbeidskraft og kompetanse
 Samtidig kan det være vanskelig å finne jobb
 De fleste arbeidsgivere krever at en søker behersker japansk og har arbeidstillatelse
 Arbeidstillatelse krever generelt spesialkompetanse, som regel minimum bachelorgrad, og
jobbtilbud
 Catch 22: Jobbtilbud - Arbeidstillatelse
3. Arbeid
WORKING HOLIDAY
 Gjelder norske statsborgere i alderen 18-30
 12 mnd visum med arbeidstillatelse
 Krever kun at man har midler til å forsørge seg selv
3. Arbeid
NETTSIDER SOM FORMIDLER ARBEID TIL UTENLANDSKE STATSBORGERE
GaijinPot: https://jobs.gaijinpot.com/
Japan Times: http://info.japantimes.co.jp/jobs/start_e.html
Daijob: https://www.daijob.com/en/
www.no.emb-japan.go.jp
www.facebook.com/japansambassade
[email protected]
[email protected]

similar documents