De Zorgketen per financieringswijze

Report
Resultaten pilots
Wmo-Toewijzing en
Wmo-Declaratie
Denktank iWmo
Ton Monasso
13 november 2013
Inhoud
 Vertrouwen door hergebruik
 Berichtstromen in de Wmo
 Kenmerken van Wmo-berichten
 Eerste uitkomsten toetsing
 Vervolg
Vertrouwen door hergebruik
 Noodzaak: voorkomen hoge administratieve lasten door




decentralisatie
Product: standaarden voor elektronische uitwisselingen
van berichten
Aanpak: geen verplichting, maar vertrouwen en
commitment
Prioritering: beperkt aantal berichten goed ontwikkelen,
structuur inrichten voor doorontwikkeling
Versnelling: hergebruik van bestaande standaarden en
voorzieningen
Burger
CAK
SVB
Indicatieadviesbureau
Gemeente
Zorgaanbieder /
leverancier
Zorgverzekeraars
Gemeente
WmoToewijzing
WmoDeclaratie
Zorgaanbieder /
leverancier
Kenmerken van Wmo-berichten
 Ondersteunen asynchroon berichtenverkeer, met
optioneel retourbericht
 Wmo-berichtformaat definieert bericht en inhoud, niet
de ‘envelop’ of het transportmiddel
 Gebaseerd op bestaande berichten in de AWBZ
Eerste uitkomsten toetsing
 9 groepen: veel softwareleveranciers, enkele gemeenten,
zorgaanbieders en zorgkantoren
 Uitkomst: berichtvoorstellen zijn bruikbaar, met verdere
suggesties voor verbetering
 Berichten toepasbaar in meerdere gebruikssituaties


Beleidsvrijheid intact
Groot aantal zorgtypen
 Discussie over verplichte/vrijwillige/overbodige velden,
identificatie zorgaanbieder en productcodelijsten
Vervolg
 v0.2 in december/januari
 Toetsing of consultatie in januari/februari
 Finalisering van het voorstel in maart
 Vaststelling in april
 Implementatie-ondersteuning mei-december
 Doorontwikkelagenda
 Overige iWmo-onderdelen
 Governance
 Indicatieberichten
 Infrastructuur
Vragen
 Gaat u dit gebruiken?
 Zoja, welke ondersteuning heeft u nodig?
 Zo nee, wat weerhoudt u?
Vragen?
 Ton Monasso, adviseur iWmo
 [email protected], 06-27015002
 www.platform-izo.nl
BACKUP
Pilotgroepen
Pilot
Partijen
Pilot Goes
Gemeente Goes, SWVO, zzp-groep en Dinz
Pilot Breda
Gemeente Breda, ActiefZorg, Centric en Vecozo
Pilot Gooi- & Vechtstreek
Gemeente Huizen, PinkRoccade
Pilot Drechtsteden
Samenwerkingsverband Drechtsteden, VGZ
Pilot niet regionaal
gebonden
Zorgmatch, WMO kantoor
Pilot Delft/Westland/
Zoetermeer
Gemeente Westland, Gemeente Delft, Gemeente
Zoetermeer, Ipse de Bruggen, De Heer, Centric, ZorgNed,
DSW Zorgverzekeraar
Pilot Bergen op Zoom
Thuiszorg West Brabant, Horlings & Eerbeek, Vecozo,
Welzorg
Pilot Gelderland
Stichting Pluryn, Stichting Pactum, BJZ
Gelderland, Jeugdzorg Nederland, gemeente
Arnhem, Nedercare
Pilot West- Brabant
Zorgned, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert
iWmo
 Pilots en standaarden Toewijzing en Declaratie
 Mini-onderzoek indicatieberichten
 Betrokkenheid bij gegevensrelaties




gemeenten/zorgaanbieders-CAK, gemeenten-SVB
Overdracht gegevens naar Wmo
Governance
Privacy & beveiliging
Infrastructuur (via zusterproject GuStan)
Zorgverlening en
zorgorganisatie
Zorginformatie en
verantwoording
Product iWmo
Bestaande producten of
marktinitiatief
Berichtflow
Rollen, retourafspraken
Gegevenselementen
Definitie van betekenis
en syntax
Structuur
Volgorde en groepering
van gegevenselementen
Bedrijfsregels
Verplichte velden
Samenhang tussen
velden
Referentiesets
Voorzieningenlijst
Bestaande
voorzieningenlijsten
Syntax
Formele berichttaal
XML
EI (flatfile)
Routering
Identificatie
zorgaanbieders
AGB
NHR
WZA
Transactie, authenticatie
en transport
Envelop / header van
bericht
Beveiligd transport
Portals en Webservices
Vecozo, BKWI,
Inlichtingenbureau
Wmo-Toewijzing
AW33
Wmo-varianten op
AW33, van gemeenten,
leveranciers en CVZ
Jeugdzorg-XML
RSGB
Bericht en Begrip
Uitwisseling en
Infrastructuur
Toekomstbeeld IZO 2016
Klantprocessen
Indicatie /
Belasten
Beoordeling
GBA
Zorgtoewijzing
Werkprocessen
Zorgbus
Werk &
Inkomen
Klanten
Verwijzer, Vertaler, Inkijk
Werkprocessen
Beleids- en
Stuurinfo
Zorglevering
/ Declareren
Klantprocessen
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
Inkoop
Toetsvragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Welke typen zorg zijn (niet) succesvol toegewezen?
Welke typen zorg zijn (niet) succesvol gedeclareerd?
Welke noodzakelijke informatie ontbrak in het bericht?
Is er een noodzaak gebleken voor aanvullende berichten t.b.v.
succesvolle toewijzing of declaratie (bijv. retourberichten)?
Is er een noodzaak gebleken voor aanpassing van codelijsten?
Is het bericht begrijpelijk en draagt het bij aan een goede
gegevenskwaliteit?
Zijn er problemen opgetreden bij de implementatie in software,
en zoja, welke?
Welke inspanning ging gemoeid met de aanpassing van
systemen?
Typen zorg
 Vragen kunnen beantwoord worden voor alle vormen van zorg
in het sociale domein








Huishoudelijke hulp (knelpunt volgens GuWa)
Rolstoelen (knelpunt volgens GuWa)
Scootmobielen
Sanitair
Begeleiding (nieuw per 1-1-2015)
Kortdurend verblijf (nieuw per 1-1-2015)
Persoonlijke verzorging (nieuw per 1-1-2015)
Jeugdzorg (nieuw per 1-1-2015, geen Wmo)
 Buiten scope zijn


Woningaanpassingen (vaak opdrachten aan niet-zorgpartijen)
Vervoersvoorzieningen (reeds standaardisatie aanwezig)

similar documents