A2 Schema MDO

Report
schoolniveau
MDO werkwijze
waarnemen
6. Uitvoeren
groepsplan
bijstellen &
Groepsplan evalueren
2a. Doelen komende periode
leerlingbespreking
2b. Signaleren leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben
ZAT PO
Leerlingen
realiseren
begrijpen
5. Opstellen
3. Benoemen van hun
groepsplan
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften
OPP
onderwijsbehoeften
plannen
4. Clusteren
Jeugdhulp
Preventief/ lichte opvoedondersteuning
groepsbespreking
+ groepsobservatie
1. Groepsoverzicht
CJG
HGW- cyclus op
groepsniveau
LOKET
Multidisciplinair
ZAT PO
Overleg op school:
leerkracht, IB-er, ouders
en één of meer
deskundigen uit de “pool”
Trajectbegeleider
bovenschoolse pool met deskundigen onderwijs en jeugdhulp
AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk
werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners
uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa,
Youké

similar documents